KAP ***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

20.08.2020 - 17:33
KAP ***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 2.750.000 -19.669 -705.981 2.024.350 0 2.024.350
Transferler
13 -705.981 705.981
Dönem Karı (Zararı)
13 -578.713 -578.713 -71.757 -650.470
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
13 99.800 99.800
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.750.000 -725.650 -578.713 1.445.637 28.043 1.473.680
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 2.920.000 181.000 1.679.600 -725.650 -1.618.940 2.436.010 -101.863 2.334.147
Transferler
13 -1.618.940 1.618.940
Dönem Karı (Zararı)
13 -1.313.929 -1.313.929 -56.342 -1.370.271
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -2.618 -2.618 -2.618
Sermaye Avansı
13 1.258.488 1.258.488 1.258.488
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.920.000 1.439.488 1.679.600 -2.618 -2.344.590 -1.313.929 2.377.951 -158.205 2.219.746


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.652.481 1.078.520
Dönem Karı (Zararı)
-1.370.271 -650.470
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.370.271 -650.470
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-36.502 1.787.139
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 194.315 7.358
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.598 7.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8-12 19.598 7.234
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 36.124 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.853 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20 5.853 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -92.392 34.160
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4-20 -200.000 1.738.387
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-193.167 3.270
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-236.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -236.000 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.069 -5.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -36.069 -5.784
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.257 -4.194
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 32.257 -4.194
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.645 13.248
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 46.645 13.248
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.599.940 1.139.939
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 0 -15.239
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-52.541 -46.180
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.707 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.707 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -19.707 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.570.903 99.800
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.167 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -9.167 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -204.192 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.784.262 99.800
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-101.285 1.178.320
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-101.285 1.178.320
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
125.963 51.164
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.678 1.229.484


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.513.106 2.140.165
Finansal Yatırımlar
4 194.147 0
Ticari Alacaklar
6.1 329.508 93.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.1 329.508 93.508
Diğer Alacaklar
24-7.1 121.712 100.420
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 0 57.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.1 121.712 43.060
Peşin Ödenmiş Giderler
8 58.066 2.500
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 58.066 2.500
Diğer Dönen Varlıklar
14.1 43.674 29.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.1 43.674 29.647
ARA TOPLAM
2.260.213 2.366.240
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.260.213 2.366.240
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7.2 4.932 4.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.2 4.932 4.182
Maddi Duran Varlıklar
9 62.373 53.420
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 38.015 32.586
Mobilya ve Demirbaşlar
9 24.358 20.834
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 607.959 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 596.158 503.028
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.271.422 560.630
TOPLAM VARLIKLAR
3.531.635 2.926.870
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
393.517 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.1 393.517 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 393.517 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
5.2 0 9.167
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5.2 0 9.167
Ticari Borçlar
6.2 235.612 203.355
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.2 235.612 203.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 56.680 53.655
Diğer Borçlar
7.3-24 204.849 158.204
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 191.079 146.028
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.3 13.770 12.176
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 157.360 157.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 157.360 157.360
ARA TOPLAM
1.048.018 581.741
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.048.018 581.741
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
229.935 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.1 229.935 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 229.935 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 33.936 10.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 33.936 10.982
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
263.871 10.982
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.311.889 592.723
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.377.951 2.436.010
Ödenmiş Sermaye
13 2.920.000 2.920.000
Sermaye Avansı
13 1.439.488 181.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 1.679.600 1.679.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -2.618 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -2.344.590 -725.650
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -1.313.929 -1.618.940
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -158.205 -101.863
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.219.746 2.334.147
TOPLAM KAYNAKLAR
3.531.635 2.926.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.121.962 1.980.989 868.072 1.048.034
Satışların Maliyeti
15 -790.447 -2.135.014 -790.447 -1.214.476
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
331.515 -154.025 77.625 -166.442
BRÜT KAR (ZARAR)
331.515 -154.025 77.625 -166.442
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -1.721.544 -778.064 -909.181 -448.378
Pazarlama Giderleri
16-17 -30.375 -34.744 -1.155 -34.101
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 81.018 353.995 22.621 186.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -81.300 -3.472 1.093 -2.210
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.420.686 -616.310 -808.997 -464.277
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 12.754
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -5.853
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.426.539 -616.310 -796.243 -464.277
Finansman Giderleri
21 -36.124 0 -17.748 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.462.663 -616.310 -813.991 -464.277
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
92.392 -34.160 134.706 72.202
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 92.392 -34.160 134.706 72.202
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.370.271 -650.470 -679.285 -392.075
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.370.271 -650.470 -679.285 -392.075
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-56.342 -71.757 -16.871 -60.198
Ana Ortaklık Payları
-1.313.929 -578.713 -662.414 -331.877
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.618 0 -2.322 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -3.356 0 -2.976 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
. 738 0 654 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
738 0 654 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.618 0 -2.322 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.372.889 -650.470 -681.607 -392.075
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-56.342 -71.757 -16.871 -60.198
Ana Ortaklık Payları
-1.316.547 -578.713 -664.736 -331.877http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870425


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.428 Değişim: 0,54% Hacim : 19.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,2806 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2716 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
9,9816 Değişim: -0,14%
Düşük 9,9760 06.05.2021 Yüksek 10,0829
Açılış: 9,9955
483,28 Değişim: 1,17%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 484,85
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.