" />

KAP ***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.08.2023 - 14:46
KAP ***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.227.678 4.234.422 2.548 -5.295.379 -277.207 1.892.062 -194.873 1.697.189
Transferler
-277.207 -277.207 0 0
Dönem Karı (Zararı)
17.158 17.158 -3.465 13.693
Sermaye Arttırımı
1.522.322
Sermaye Avansı
1.522.322 0 1.522.322
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.207 -1.207 -1.207
Dönem Sonu Bakiyeler
4.750.000 4.234.422 2.548 -5.573.793 17.158 3.430.335 -198.338 3.231.997
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.750.000 4.234.422 -19.235 -5.572.586 -689.065 2.703.536 -203.632 2.499.904
Transferler
-689.065 689.065 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-518.842 -518.842 -518.842
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.720 9.720 9.720
Sermaye Avansı
11.284.184 11.284.184 11.284.184
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-203.632 -203.632 203.632 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.750.000 11.284.184 4.234.422 -9.515 -6.465.283 -518.842 13.274.966 0 13.274.966


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.268.174 -634.434
Dönem Karı (Zararı)
-518.842 13.693
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
75.123 -6.908
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 83.226 4.597
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
124.981 6.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 124.981 6.861
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-65.666 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-65.666 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -67.418 -18.876
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
510
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.824.455 -641.219
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-9.945.023 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
49.666 -324.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
49.666 -324.647
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -172.333 -42.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -172.333 -42.183
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 -22.861
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 -22.861
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -347.801 -97.035
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -129.438 -87.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -129.438 -87.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
106.965 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-25 -187.243 -67.260
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-25 -187.243 -67.260
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-67.418 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-131.830 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-131.830 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.268.174 -634.434
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
59.843 -1.682.255
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 10.468
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 10.468
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
59.843 -1.692.723
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.295.507 1.636.611
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.284.184 1.522.322
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 11.284.184 1.522.322
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.323 114.289
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
87.176 -680.078
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
87.176 -680.078
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 880.941 1.422.688
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 968.117 742.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.952.446 880.941
Finansal Yatırımlar
10 0 1.027.306
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
10 0 1.027.306
Ticari Alacaklar
5 347.376 397.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 320.376 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 27.000 397.042
Diğer Alacaklar
6 398.960 115.446
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 242.551 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 156.409 115.446
Peşin Ödenmiş Giderler
7 436.252 88.240
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 436.252 88.240
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.919 0
Diğer Dönen Varlıklar
15 21.948 39.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 21.948 39.621
ARA TOPLAM
13.158.901 2.548.596
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.158.901 2.548.596
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 765.000 777.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
10 765.000 777.000
Maddi Duran Varlıklar
8 46.637 57.112
Mobilya ve Demirbaşlar
8 46.637 57.112
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 167.935 102.696
Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.990 17.287
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 237.632 127.620
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.222.194 1.081.715
TOPLAM VARLIKLAR
14.381.095 3.630.311
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 115.725 103.794
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
115.725 103.794
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 115.725 103.794
Diğer Finansal Yükümlülükler
5.642 2.488
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5.642 2.488
Ticari Borçlar
5 203.971 333.409
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 203.971 333.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 95.354 35.101
Diğer Borçlar
6-24 192.776 326.535
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-24 0 191.079
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 192.776 135.456
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 57.360 57.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 57.360 57.360
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 107.293 41.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 107.293 41.011
ARA TOPLAM
778.121 899.698
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
778.121 899.698
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 73.824 9.193
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
73.824 9.193
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 73.824 9.193
Diğer Borçlar
6 23.470 80.108
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 23.470 80.108
Uzun Vadeli Karşılıklar
124.981 78.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
124.981 78.269
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 105.733 63.139
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
328.008 230.709
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.106.129 1.130.407
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14 13.274.966 2.703.536
Ödenmiş Sermaye
14 4.750.000 4.750.000
Sermaye Avansı
14 11.284.184 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 4.234.422 4.234.422
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.515 -19.235
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -9.515 -19.235
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -9.515 -19.235
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -6.465.283 -5.572.586
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -518.842 -689.065
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -203.632
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.274.966 2.499.904
TOPLAM KAYNAKLAR
14.381.095 3.630.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.770.477 282.886 281.511 46.515
Satışların Maliyeti
16 -1.809.285 -224.726 -338.657 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-38.808 58.160 -57.146 46.515
BRÜT KAR (ZARAR)
-38.808 58.160 -57.146 46.515
Genel Yönetim Giderleri
17-18 -2.350.094 -873.072 -1.234.595 -458.017
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.214.554 906.176 1.561.068 580.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -373.508
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-547.856 91.264 269.327 169.373
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-547.856 91.264 269.327 169.373
Finansman Giderleri
22 -38.404 -96.447 -5.608 -4.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-586.260 -5.183 263.719 164.619
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
67.418 18.876 8.610 -2.814
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 67.418
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: 0,00% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0975 Değişim: 0,10%
Düşük 33,0345 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,3007 Değişim: 0,28%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.621,20 Değişim: 0,27%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.623,34
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.