" />

KAP ***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.08.2021 - 18:57
KAP ***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 2.920.000 181.000 1.679.600 -725.650 -1.618.940 2.436.010 -101.863 2.334.147
Transferler
14 -1.618.940 1.618.940 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
14 -1.313.929 -1.313.929 -56.342 -1.370.271
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -2.618 -2.618 0 -2.618
Sermaye Avansı
14 1.258.488 1.258.488 0 1.258.488
Dönem Sonu Bakiyeler
14 2.920.000 1.439.488 1.679.600 -2.618 -2.344.590 -1.313.929 2.377.951 -158.205 2.219.746
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 2.967.480 921.146 2.317.120 870 -2.344.590 -2.943.828 918.198 -189.883 728.315
Transferler
14 -2.943.828 2.943.828 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
14 -5.476 -5.476 -1.599 -7.075
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14 747 747 0 747
Sermaye Avansı
14 1.017.329 1.017.329 0 1.017.329
Dönem Sonu Bakiyeler
14 2.967.480 1.938.475 2.317.120 1.617 -5.288.418 -5.476 1.930.798 -191.482 1.739.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
277.854 -1.652.481
Dönem Karı (Zararı)
-7.075 -1.370.271
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.075 -1.370.271
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.769 -33.477
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 96.384 194.315
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5-13 -2.986 19.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5-13 -2.986 19.598
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.987 36.124
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.188 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 11.175 36.124
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -92.566 -92.392
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4-20 0 -200.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.050 8.878
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5 277.160 -248.733
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -236.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 0 -236.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-15 -22.012 -36.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-15 -22.012 -36.069
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-189.207 -55.566
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 131.021 32.257
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 131.021 32.257
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-13-24 339.526 46.645
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-13-24 339.526 46.645
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.832 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17.832 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
277.854 -1.652.481
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-97.000 -19.707
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-72.000
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.000 -19.707
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -25.000 -19.707
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.156.275 1.570.903
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 0 -9.167
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-85.000 -204.192
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 -1.071.275 1.784.262
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-975.421 -101.285
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-975.421 -101.285
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.026.986 125.963
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.565 24.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.140.169 1.026.986
Diğer Alacaklar
6-24 124.150 99.066
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-24 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 124.150 99.066
Peşin Ödenmiş Giderler
7 190.414 1.207
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 190.414 1.207
Diğer Dönen Varlıklar
15 35.389 34.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 35.389 34.279
ARA TOPLAM
2.490.122 1.161.538
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.490.122 1.161.538
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
72.000 0
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
10 72.000 0
Diğer Alacaklar
6 0 4.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 4.182
Maddi Duran Varlıklar
8 64.459 50.516
Mobilya ve Demirbaşlar
8 64.459 50.516
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 229.446 204.965
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 565.613 473.296
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
931.518 732.959
TOPLAM VARLIKLAR
3.421.640 1.894.497
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 103.673 216.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 103.673 216.572
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 103.673 216.572
Ticari Borçlar
5 510.361 379.340
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 510.361 379.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 137.625 108.191
Diğer Borçlar
6-24 732.186 392.660
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-24 677.440 351.020
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 54.746 41.640
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 57.360 57.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 57.360 57.360
ARA TOPLAM
1.541.205 1.154.123
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.541.205 1.154.123
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 131.050 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 131.050 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 131.050 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 10.069 12.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 10.069 12.059
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.119 12.059
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.682.324 1.166.182
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14 1.930.798 918.198
Ödenmiş Sermaye
14 2.967.480 2.967.480
Sermaye Avansı
14 1.938.475 921.146
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 2.317.120 2.317.120
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.617 870
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.617 870
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 1.617 870
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -5.288.418 -2.344.590
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -5.476 -2.943.828
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-191.482 -189.883
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.739.316 728.315
TOPLAM KAYNAKLAR
3.421.640 1.894.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 0 1.121.962 0 868.072
Satışların Maliyeti
15 0 -790.447 0 -790.447
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 331.515 0 77.625
BRÜT KAR (ZARAR)
0 331.515 0 77.625
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -558.696 -1.721.544 -292.468 -909.181
Pazarlama Giderleri
16-17 -420 -30.375 0 -1.155
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 471.845 81.018 257.291 22.621
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -9.219 -81.300 -6.959 1.093
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-96.490 -1.420.686 -42.136 -808.997
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 0 -5.853 0 12.754
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-96.490 -1.426.539 -42.136 -796.243
Finansman Gelirleri
22 8.024 0 -9.808 0
Finansman Giderleri
22 -11.175 -36.124 -7.702 -17.748
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-99.641 -1.462.663 -59.646 -813.991
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
92.566 92.392 81.696 134.706
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 92.566 92.392 81.696 134.706
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.075 -1.370.271 22.050 -679.285
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.075 -1.370.271 22.050 -679.285
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.599 -56.342 -683 -16.871
Ana Ortaklık Payları
-5.476 -1.313.929 22.733 -662.414
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
747 -2.618 -1.449 -2.322
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 996 -3.356 -1.820 -2.976
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-249 738 371 654
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-249 738 371 654
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
747 -2.618 -1.449 -2.322
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.328 -1.372.889 20.601 -681.607
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.599 -56.342 -683 -16.871
Ana Ortaklık Payları
-4.729 -1.316.547 21.284 -664.736http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960311


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.120 Değişim: 0,49% Hacim : 45.335 Mio.TL Son veri saati : 12:25
Düşük 11.110 16.07.2024 Yüksek 11.186
Açılış: 11.110
33,0919 Değişim: 0,30%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0965
Açılış: 32,9927
36,0963 Değişim: 0,28%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1234
Açılış: 35,9959
2.595,62 Değişim: 1,00%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.596,11
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.