" />

KAP ***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

31.08.2021 - 20:32
KAP ***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 23.451.249 14.823.927 10.696.037 5.752.827
Satışların Maliyeti
18 -11.413.685 -8.307.066 -4.131.390 -2.655.586
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.037.564 6.516.861 6.564.647 3.097.241
BRÜT KAR (ZARAR)
12.037.564 6.516.861 6.564.647 3.097.241
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.134.474 -2.404.823 -1.455.555 -1.113.052
Pazarlama Giderleri
19 -1.842.967 -1.971.965 -1.039.976 -848.645
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -364.469 -208.402 -264.893 -91.052
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.011.120 477.737 534.281 109.492
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.167.348 -1.659.743 -1.181.036 -1.159.530
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.539.426 749.665 3.157.468 -5.546
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.539.426 749.665 3.157.468 -5.546
Finansman Gelirleri
22 1.239.442 713.303 65.867 330.460
Finansman Giderleri
23 -5.409.700 -3.195.533 -2.122.022 -1.388.796
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.369.168 -1.732.565 1.101.313 -1.063.882
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-866.953 347.549 -934.694 153.701
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -214.816 -14.937 -214.816 -14.937
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-652.137 362.486 -719.878 168.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
502.215 -1.385.016 166.619 -910.181
DÖNEM KARI (ZARARI)
502.215 -1.385.016 166.619 -910.181
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
502.215 -1.385.016 166.619 -910.181
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.506.441 1.132.099
Dönem Karı (Zararı)
502.215 -1.385.016
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.968.978 698.618
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 906.978 974.643
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
200.489 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
200.489 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-168.342 -143.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -168.342 -143.452
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
389.398 203.836
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 389.398 203.836
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 640.455 -336.409
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
35.248 1.818.497
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.488.155 2.085.142
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 -11.964 2.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 4.500.119 2.082.782
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-676.197 1.607.139
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 -675.440 1.614.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -757 -7.849
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -9.366.538 -4.529.395
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 1.634.808 -283.776
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.237.211 2.370.915
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26 26.871 3.440
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 4.210.340 2.367.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -225.130 -333.969
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.284.938 213.318
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26 -1.269.542 215.944
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -15.396 -2.626
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 1.959.292 898.163
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-731.415 -209.040
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
291.947 198.834
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.023.362 -407.874
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.506.441 1.132.099
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.869.532 -5.627.899
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.869.532 -1.827.899
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -236.770 -406.750
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.632.762 -1.421.149
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -3.800.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-580.729 9.981.698
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.168.705 42.114.792
Kredilerden Nakit Girişleri
4 30.168.705 42.114.792
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.691.025 -32.251.626
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.691.025 -32.251.626
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-58.409 118.532
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.180 5.485.898
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.180 5.485.898
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.520.413 3.093.698
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.576.593 8.579.596


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.576.593 4.520.413
Ticari Alacaklar
13.405.530 18.094.174
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 16.414 4.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 13.389.116 18.089.724
Diğer Alacaklar
1.514.749 838.552
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 1.380.504 729.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 134.245 109.270
Stoklar
7 22.330.871 12.964.333
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.612.520 5.247.328
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.612.520 5.247.328
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 46.763 424.221
Diğer Dönen Varlıklar
13 117.353 68.525
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
117.353 68.525
ARA TOPLAM
45.604.379 42.157.546
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.604.379 42.157.546
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 5.703.678 5.724.762
Maddi Duran Varlıklar
8 46.046.590 46.327.615
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 361.094 473.809
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 12.609.348 11.231.970
Peşin Ödenmiş Giderler
15 216.187 139.783
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
216.187 139.783
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
64.936.897 63.897.939
TOPLAM VARLIKLAR
25.212.699 22.646.449
Banka Kredileri

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.212.699 22.646.449
Banka Kredileri
25.098.588 22.417.423
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
114.111 229.026
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 21.953.654 18.565.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21.953.654 18.565.620
Banka Kredileri
21.953.654 18.565.620
Ticari Borçlar
11.390.588 7.153.377
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 45.612 18.741
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 11.344.976 7.134.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 783.002 1.008.132
Diğer Borçlar
399.022 65.008
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 388.687 39.277
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 10.335 25.731
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 5.278.852 3.319.560
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 214.816 407.346
Kısa Vadeli Karşılıklar
677.308 587.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 50.503 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 626.805 587.084
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 544.842 982.618
ARA TOPLAM
66.454.783 54.735.194
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.454.783 54.735.194
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 3.573.723 9.660.929
Banka Kredileri

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.573.723 9.660.929
Banka Kredileri
3.346.345 9.414.516
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
227.378 246.413
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.003.569 1.222.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.003.569 1.222.414
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 3.670.609 3.030.154
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.247.901 13.913.497
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
74.702.684 68.648.691
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.838.592 37.406.794
Ödenmiş Sermaye
12.000.000 12.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.126.931 21.173.658
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.126.931 21.173.658
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.492.083 22.492.083
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.365.152 -1.318.425
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
154.716 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.054.730 2.677.788
Net Dönem Karı veya Zararı
502.215 1.555.348
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.838.592 37.406.794
TOPLAM KAYNAKLAR
110.541.276 106.055.485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.000.000 -1.274.139 1.860.880 816.908 13.403.649 13.403.649
Transferler
816.908 -816.908 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.385.016 -1.385.016 -1.385.016
Dönem Karı (Zararı)
-1.385.016 -1.385.016 -1.385.016
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
92.455
Dönem Sonu Bakiyeler
12.000.000 -1.181.684 2.677.788 -1.385.016 12.111.088 12.111.088
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.000.000 22.492.083 -1.318.425 2.677.788 1.555.348 37.406.794 37.406.794
Transferler
48.206 1.507.142 -1.555.348 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
502.215 502.215 502.215
Dönem Karı (Zararı)
502.215 502.215 502.215
Kar Payları
106.510 -2.130.200 -2.023.690 -2.023.690
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-46.727 -46.727 -46.727
Dönem Sonu Bakiyeler
12.000.000 22.492.083 -1.365.152 154.716 2.054.730 502.215 35.838.592 35.838.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
502.215 -1.385.016 166.619 -910.181
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-46.727 92.455 -16.357 -344.951
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
-58.409 118.532 -20.447 -442.245
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Sonrası
11.682 -26.077 4.090 97.294
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-344.951
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
455.488 -1.292.561 150.262 -1.255.132
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
455.488 -1.292.561 150.262 -1.255.132http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961076


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.211 Değişim: 0,49% Hacim : 49.601 Mio.TL Son veri saati : 12:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.238
Açılış: 11.183
33,0162 Değişim: -0,08%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,9993 Değişim: 0,16%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.549,57 Değişim: -0,06%
Düşük 2.533,93 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.