;

KAP ***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 18:55
KAP ***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 37.416.872 23.419.227
Satışların Maliyeti
-18.302.959 -14.163.166
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.113.913 9.256.061
BRÜT KAR (ZARAR)
19.113.913 9.256.061
Genel Yönetim Giderleri
-6.628.112 -3.383.955
Pazarlama Giderleri
-2.757.003 -1.727.839
22 3.413.335
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.601.084 1.252.879
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.087.206 4.666.214
Finansman Giderleri
-2.195.799 -391.996
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.891.407 4.274.218
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.501.970 -668.966
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.987.014 -1.263.249
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
485.044 594.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.389.437 3.605.252
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.389.437 3.605.252
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
10.389.437 3.605.252
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 12 0,00052000 0,00018000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.920.603 560.363
Dönem Karı (Zararı)
10.389.437 3.605.252
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.382.040 1.988.755
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.712.211 1.975.354
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5-7 -835.967
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.959.832 1.041.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.201.976 432.986
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.880.804
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
140.666.401 52.952.544
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.401.016 770.689
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.218.508 1.107.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-297.905 -546.827
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
690.324 832.321
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -297.448 -420.558
Alınan Faiz
987.772 1.252.879
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.532.775 -1.370.779
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -2.336.976 -978.783
Ödenen Faiz
-2.195.799 -391.996
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.078.152 21.905
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.078.152 21.905
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 369 300.644
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.078.521 322.549


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.078.521 369
Ticari Alacaklar
185.077.689 39.601.105
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 241.192 241.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 184.836.497 39.359.913
Diğer Alacaklar
170.848 58.016.075
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 58.008.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 170.848 7.649
Stoklar
7 61.536.841 50.964.481
Peşin Ödenmiş Giderler
1.843.524 1.782.440
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.843.524 1.782.440
Diğer Dönen Varlıklar
8.982.021 12.577.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.982.021 12.577.165
ARA TOPLAM
258.689.444 162.941.635
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
258.689.444 162.941.635
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 142.723.795 145.425.835
Kullanım Hakkı Varlıkları
15.818.115 16.289.744
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
571.847 851.072
Peşin Ödenmiş Giderler
734.186 734.265
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
159.847.943 163.300.916
TOPLAM VARLIKLAR
418.537.387 326.242.551
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.919.630 6.125.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.919.630 6.125.771
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 5.919.630 6.125.771
Ticari Borçlar
12.176.278 19.325.054
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 953.439 700.395
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 11.222.839 18.624.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.921.840 1.954.449
Diğer Borçlar
39.603.715 94.082.267
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 38.080.452 93.220.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.523.263 862.267
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
149.401.368 8.734.967
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.861.523 169.547
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.408.919 4.912.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.408.919 4.912.074
ARA TOPLAM
218.293.273 135.304.129
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
218.293.273 135.304.129
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.961.526 9.456.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.961.526 9.456.554
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 7.961.526 9.456.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22.886.333 22.694.333
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.422.195 1.202.912
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.270.054 33.353.799
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
250.563.327 168.657.928
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
167.974.060 157.584.623
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
55.241.392 55.241.392
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
162.149 162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
52.455.933 52.455.933
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52.455.933 52.455.933
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
55.026.447 55.026.447
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.570.514 -2.570.514
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
204.183 204.183
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-150.479.034 -174.094.529
Net Dönem Karı veya Zararı
10.389.437 23.615.495
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
167.974.060 157.584.623
TOPLAM KAYNAKLAR
418.537.387 326.242.551


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 278.728 50.654.900 204.183 -180.591.588 4.326.179 130.275.943 130.275.943
Transferler
6.497.059 -4.326.179 2.170.880 2.170.880
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.605.252 3.605.252 3.605.252
Dönem Karı (Zararı)
3.605.252 3.605.252 3.605.252
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 278.728 50.654.900 204.183 -174.094.529 3.605.252 136.052.075 136.052.075
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -2.570.514 55.026.447 10.389.437 10.389.437 10.389.437
Dönem Karı (Zararı)
389.437
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -2.570.514 55.026.447 204.183 -150.479.034 10.389.437 167.974.060 167.974.060


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.389.437 3.605.252
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.389.437 3.605.252
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
10.389.437 3.605.252http://www.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.