KAP ***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2022 - 19:23
KAP ***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 123.798.435 85.403.498
Satışların Maliyeti
16 -72.552.017 -61.088.643
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.246.418 24.314.855
BRÜT KAR (ZARAR)
51.246.418 24.314.855
Genel Yönetim Giderleri
17 -12.246.510 -6.871.359
Pazarlama Giderleri
17 -8.206.706 -5.979.535
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 685.929 535.731
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -4.394.390 -4.640.792
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.084.741 7.358.900
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 6.289.125 2.543.844
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.373.866 9.902.744
Finansman Giderleri
20 -2.687.760 -1.419.018
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.686.106 8.483.726
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -7.070.611 -1.986.667
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -6.185.924 -3.515.553
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -884.687 1.528.886
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.615.495 6.497.059
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.615.495 6.497.059
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.615.495 6.497.059
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 22 0,11800000 0,03200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.939.047 6.816.219
Dönem Karı (Zararı)
23.615.495 6.497.059
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.688.176 15.883.029
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 8.621.091 8.534.460
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5-7 -487.542 758.521
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.085.381 5.728.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 8.085.381 5.728.207
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.601.365 -1.124.826
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -6.289.125 -2.543.844
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 2.687.760 1.419.018
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 7.070.611 1.986.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-27.736.536 -10.836.667
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.167.094 401.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.183.155 -8.491.359
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.255.082 -9.369.631
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.915.146 7.088.848
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-838.887 -1.836.456
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.458.348 1.370.507
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.567.135 11.543.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -588.330 -949.390
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -788.584 -1.301.685
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -7.251.174 -2.476.127
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
155.425 2.111.664
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -6.133.700 -432.180
Alınan Faiz
20 6.289.125 2.543.844
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.394.747 -9.028.297
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -4.988.549
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -6.198.188 -3.915.130
Ödenen Faiz
-1.196.559 -124.618
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-300.275 -100.414
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-300.275 -100.414
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 300.644 401.058
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 369 300.644


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 369 300.644
Ticari Alacaklar
39.601.105 61.835.798
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-23 241.192 390.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 39.359.913 61.445.139
Diğer Alacaklar
58.016.075 26.698.982
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-23 58.008.426 26.636.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.649 62.315
Stoklar
7 50.964.481 32.154.258
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.782.440 1.479.806
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.782.440 1.479.806
Diğer Dönen Varlıklar
11 12.577.165 6.810
ARA TOPLAM
162.941.635 122.476.298
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
162.941.635 122.476.298
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 145.425.835 64.426.639
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 16.289.744 14.153.419
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 851.072 797.237
Peşin Ödenmiş Giderler
10 734.265 741.192
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
163.300.916 80.118.487
TOPLAM VARLIKLAR
326.242.551 202.594.785
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.125.771 3.443.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.125.771 3.443.016
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 6.125.771 3.443.016
Ticari Borçlar
19.325.054 17.409.908
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-23 700.395 275.655
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 18.624.659 17.134.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.954.449 2.005.284
Diğer Borçlar
94.082.267 2.187.354
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-23 93.220.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 862.267 2.187.354
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 8.734.967 9.435.966
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 169.547 1.234.797
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.912.074 2.111.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.912.074 2.111.422
ARA TOPLAM
135.304.129 37.827.747
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
135.304.129 37.827.747
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.456.554 11.069.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.456.554 11.069.551
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 9.456.554 11.069.551
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
137.888
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 22.694.333 15.224.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22.694.333 15.224.965
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.202.912 5.887.811
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.353.799 32.320.215
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
168.657.928 70.147.962
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
157.584.623 132.446.823
Ödenmiş Sermaye
15 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
55.241.392 55.241.392
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
162.149 162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
52.455.933 50.933.628
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52.455.933 50.933.628
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 55.026.447 50.654.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -2.570.514 278.728
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 204.183 204.183
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-174.094.529 -180.591.588
Net Dönem Karı veya Zararı
23.615.495 6.497.059
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
157.584.623 132.446.823
TOPLAM KAYNAKLAR
326.242.551 202.594.785


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -476.337 50.654.900 204.183 -191.183.510 10.591.922 125.194.699 125.194.699
Transferler
10.591.922 -10.591.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
755.065 6.497.059 7.252.124 7.252.124
Dönem Karı (Zararı)
6.497.059 6.497.059 6.497.059
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
755.065 755.065 755.065
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 278.728 50.654.900 204.183 -180.591.588 6.497.059 132.446.823 132.446.823
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 278.728 50.654.900 204.183 -180.591.588 6.497.059 132.446.823 132.446.823
Transferler
6.497.059 -6.497.059
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.849.242 4.371.547 23.615.495 25.137.800 25.137.800
Dönem Karı (Zararı)
23.615.495 23.615.495 23.615.495
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.849.242 4.371.547 1.522.305 1.522.305
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -2.570.514 55.026.447 204.183 -174.094.529 23.615.495 157.584.623 157.584.623


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23.615.495 6.497.059
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.522.305 755.065
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -3.561.553 943.831
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 5.083.858 -188.766
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
712.311 -188.766
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
4.371.547
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.522.305 755.065
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.137.800 7.252.124
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.137.800 7.252.124http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008839


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.399 Değişim: 0,34% Hacim : 15.971 Mio.TL Son veri saati : 12:48
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.401
15,8588 Değişim: 2,04%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,8891
Açılış: 15,5411
16,6630 Değişim: 2,60%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,7168
Açılış: 16,2402
932,49 Değişim: 2,36%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 934,58
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.