KAP ***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2020 - 18:37
KAP ***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 80.520.092 75.934.955
Satışların Maliyeti
16 -58.051.327 -50.833.434
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.468.765 25.101.521
BRÜT KAR (ZARAR)
22.468.765 25.101.521
Genel Yönetim Giderleri
17 -5.925.226 -5.478.147
Pazarlama Giderleri
17 -5.512.506 -4.991.389
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.164.900 1.152.327
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -927.521 -1.877.445
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.268.412 13.906.867
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 3.249.206 2.150.585
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.517.618 16.057.452
Finansman Giderleri
20 -1.922.436 -3.528.422
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.595.182 12.529.030
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.003.260 -1.424.944
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.177.934 -2.123.249
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 174.674 698.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.591.922 11.104.086
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.591.922 11.104.086
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.591.922 11.104.086
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 22 0,05300000 0,05600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.169.603 15.894.121
Dönem Karı (Zararı)
10.591.922 11.104.086
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.111.575 14.493.908
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 8.725.228 7.527.413
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5-7 330.472 978.319
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.379.385 3.185.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.379.385 3.185.395
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.326.770 1.377.837
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -3.249.206 -2.150.585
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 1.922.436 3.528.422
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 3.003.260 1.424.944
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.825.308 -5.800.162
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.377.340 7.178.921
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.150.920 -5.773.837
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.056.714 -4.795.604
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.704.561 -1.371.490
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
630.808 -1.257.079
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
310.869 218.927
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.878.189 19.797.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -931.499 -1.330.894
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-763.144 -1.480.948
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -4.013.943 -1.091.869
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.673.627 1.245.757
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
296.108
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -871.687 -904.828
Alınan Faiz
3.249.206 2.150.585
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.539.058 -17.450.016
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -4.660.007 -12.060.581
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -3.432.891 -1.861.013
Ödenen Faiz
-1.446.160 -3.528.422
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
304.172 -310.138
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
304.172 -310.138
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 96.886 407.024
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 401.058 96.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 401.058 96.886
Ticari Alacaklar
62.759.771 47.690.712
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-23 350.915 725
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 62.408.856 47.689.987
Diğer Alacaklar
18.538.567 14.176.779
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-23 18.511.484 14.072.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 27.083 103.817
Stoklar
7 23.020.599 27.099.504
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.155.439 1.366.307
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.155.439 1.366.307
Diğer Dönen Varlıklar
11 7.514 7.514
ARA TOPLAM
105.882.948 90.437.702
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
105.882.948 90.437.702
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 69.588.449 31.418.284
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.085.105
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 867.689 374.800
Peşin Ödenmiş Giderler
10 733.911 733.915
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.408.018
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
72.275.154 33.935.017
TOPLAM VARLIKLAR
178.158.102 124.372.719
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.060.345 9.982.694
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 4.988.549 9.648.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.071.796 334.138
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.071.796
Ticari Borçlar
10.321.060 8.616.499
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-23 340.899 144.532
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 9.980.161 8.471.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.474.435 1.379.155
Diğer Borçlar
1.347.696 1.132.111
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.347.696 1.132.111
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 11.410.310 10.779.502
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 195.371 1.031.380
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.258.247 1.626.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.258.247 1.626.151
ARA TOPLAM
33.067.464 34.547.492
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.067.464 34.547.492
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
123.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
123.169
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 123.169
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.544.839 10.464.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 12.544.839 10.464.943
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 7.227.931
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.895.939 10.464.943
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.963.403 45.012.435
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
125.194.699 79.360.284
Ödenmiş Sermaye
15 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
55.241.392 55.241.392
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
162.149 162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
50.178.563 14.936.070
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
50.178.563 14.936.070
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 50.654.900 15.390.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -476.337 -454.537
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 204.183 204.183
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-191.183.510 -202.287.596
Net Dönem Karı veya Zararı
10.591.922 11.104.086
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
125.194.699 79.360.284
TOPLAM KAYNAKLAR
178.158.102 124.372.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -537.233 15.390.607 203.468 -209.199.490 6.912.609 68.173.502 68.173.502
Transferler
715 6.911.894 -6.912.609
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
82.696 11.104.086 11.186.782 11.186.782
Dönem Karı (Zararı)
11.104.086 11.104.086 11.104.086
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
82.696 82.696 82.696
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -454.537 15.390.607 204.183 -202.287.596 11.104.086 79.360.284 79.360.284
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -454.537 15.390.607 204.183 -202.287.596 11.104.086 79.360.284 79.360.284
Transferler
11.104.086 -11.104.086
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.800 35.264.293 10.591.922 45.834.415 45.834.415
Dönem Karı (Zararı)
10.591.922 10.591.922 10.591.922
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.800 35.264.293 35.242.493 35.242.493
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -476.337 50.654.900 204.183 -191.183.510 10.591.922 125.194.699 125.194.699


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.591.922 11.104.086
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35.242.493 82.696
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 44.080.366
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -27.250 103.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 -8.810.623 -20.674
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.242.493 82.696
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.834.415 11.186.782
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
45.834.415 11.186.782http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824313


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,43% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,8844 Değişim: -2,70%
Düşük 16,4914 24.06.2022 Yüksek 17,3807
Açılış: 17,3525
17,8272 Değişim: -2,47%
Düşük 17,3982 24.06.2022 Yüksek 18,3712
Açılış: 18,2779
992,35 Değişim: -2,31%
Düşük 968,40 24.06.2022 Yüksek 1.023,08
Açılış: 1.015,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.