KAP ***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2023 - 18:16
KAP ***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 412.452.745 193.032.030 153.481.428 72.861.138
Satışların Maliyeti
19 -233.551.327 -110.555.096 -81.948.845 -39.614.982
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
178.901.418 82.476.934 71.532.583 33.246.156
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
178.901.418 82.476.934 71.532.583 33.246.156
Genel Yönetim Giderleri
20 -12.504.815 -4.819.360 -4.558.144 -1.711.026
Pazarlama Giderleri
20 -20.610.197 -11.504.620 -9.592.150 -4.739.247
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -5.801.951 -2.066.967 -2.450.280 -1.096.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 28.102.120 8.133.532 5.378.628 2.215.341
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -20.923.879 -5.755.097 -5.927.456 -2.854.721
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
147.162.696 66.464.422 54.383.181 25.060.313
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 16.352 0 1.837 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
147.179.048 66.464.422 54.385.018 25.060.313
Finansman Gelirleri
23 2.555.420 261.448 1.348.653 73.602
Finansman Giderleri
24 -8.357.496 -1.072.975 -4.142.880 -12.447
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
141.376.972 65.652.895 51.590.791 25.121.468
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.728.078 218.223 -1.983.145 268.031
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -6.371.983 0 -2.990.975 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -17.356.095 218.223 1.007.830 268.031
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
117.648.894 65.871.118 49.607.646 25.389.499
DÖNEM KARI (ZARARI)
117.648.894 65.871.118 49.607.646 25.389.499
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
117.648.894 65.871.118 49.607.646 25.389.499
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.487.897 11.649.133
Dönem Karı (Zararı)
117.648.894 65.871.118
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.182.116 2.563.200
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 1.570.809 617.198
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.453.408 494.116
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -273.020 4.806
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.726.428 489.310
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.357.224 1.931.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.385.006 1.517.647
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -27.782 413.910
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.555.420 -261.448
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -2.555.420 -261.448
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 17.356.095 -218.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-162.871.869 -57.795.574
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-101.652.984 -31.107.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -101.652.984 -31.107.422
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.263.249 -174.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 5.263.249 -174.602
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -46.368.349 -26.045.130
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 -50.142.266 -10.502.217
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.604.423 11.009.413
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 18.604.423 11.009.413
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-148.568 -445.291
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -148.568 -445.291
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16 11.572.626 -530.325
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.040.859 10.638.744
Alınan Faiz
23 2.555.420 261.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 5.317.355 1.302.678
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 2.540.941 -19.975
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.860.754 -533.762
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.846.874 -18.682.505
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.751 11.805
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10-25 21.751 11.805
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.858.036 -18.694.310
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10-25 -33.858.036 -18.694.310
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -10.589 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.387.542 -18.367
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
159.049.039 111.697
Kredilerden Nakit Girişleri
5 159.049.039 111.697
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-64.685.985 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -64.685.985 0
Ödenen Faiz
24 -4.975.512 -130.064
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.052.771 -7.051.739
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.052.771 -7.051.739
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.279.584 30.003.925
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
70.332.355 22.952.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 70.332.355 29.279.584
Finansal Yatırımlar
10.589 0
Diğer Finansal Yatırımlar
4 10.589 0
Ticari Alacaklar
189.352.935 92.801.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 189.352.935 92.801.649
Diğer Alacaklar
563.270 5.930.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 563.270 5.930.449
Stoklar
8 99.422.548 53.054.199
Peşin Ödenmiş Giderler
23.928.234 13.471.325
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 23.928.234 13.471.325
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 3.853.200 22.158
Diğer Dönen Varlıklar
3.340.840 2.700.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 3.340.840 2.700.173
ARA TOPLAM
390.803.971 197.259.537
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
390.803.971 197.259.537
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
236.952 133.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 236.952 133.022
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 388.935 388.935
Maddi Duran Varlıklar
92.137.978 59.783.921
Binalar
9 415.261 542.677
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 14.793.458 5.744.484
Taşıtlar
9 6.178.050 1.518.222
Mobilya ve Demirbaşlar
9 4.409.669 1.676.679
Özel Maliyetler
9 276.191 305.963
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9 66.065.349 49.995.896
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
422.381 494.696
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 422.381 494.696
Peşin Ödenmiş Giderler
46.271.571 6.586.214
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 46.271.571 6.586.214
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 3.385.968 19.844.745
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
142.843.785 87.231.533
TOPLAM VARLIKLAR
533.647.756 284.491.070
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
36.719.700 5.569.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
36.719.700 5.569.412
Banka Kredileri
5 36.581.604 5.405.362
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 138.096 164.050
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 13.439.520 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
236.343 263.563
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5 236.343 263.563
Ticari Borçlar
50.736.905 32.780.772
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 50.736.905 32.780.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 7.913.894 2.596.539
Diğer Borçlar
962.661 1.111.229
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 962.661 1.111.229
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.314.192 4.741.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 16.314.192 4.741.566
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 6.371.983 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.191.506 1.852.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.183.509 817.177
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.007.997 1.035.779
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.335.987 623.815
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.335.987 623.815
ARA TOPLAM
137.222.691 49.539.852
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
137.222.691 49.539.852
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.183.694 358.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.183.694 358.740
Banka Kredileri
5 44.926.693 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 257.001 358.740
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.946.302 6.254.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 7.946.302 6.254.348
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.129.996 6.613.088
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
190.352.687 56.152.940
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
343.295.069 228.338.130
Ödenmiş Sermaye
18 56.000.000 56.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.857.010 -4.165.055
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.857.010 -4.165.055
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -6.857.010 -4.165.055
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.800.420 6.773.582
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
18 11.800.420 6.773.582
Diğer Yedekler
18 45.268 45.268
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 164.657.497 51.489.759
Net Dönem Karı veya Zararı
18 117.648.894 118.194.576
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
343.295.069 228.338.130
TOPLAM KAYNAKLAR
533.647.756 284.491.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
56.000.000 45.268 -2.084.016 3.885.141 -2.764.044 57.142.244 112.224.593 112.224.593
Transferler
57.142.244 -57.142.244 0 0
Dönem Karı (Zararı)
65.871.118 65.871.118 65.871.118
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.074.279 -1.074.279 -1.074.279
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.888.441 -2.888.441
Dönem Sonu Bakiyeler
56.000.000 45.268 -3.158.295 6.773.582 51.489.759 65.871.118 177.021.432 177.021.432
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
56.000.000 45.268 -4.165.055 6.773.582 51.489.759 118.194.576 228.338.130 228.338.130
Transferler
118.194.576 -118.194.576
Dönem Karı (Zararı)
117.648.894 117.648.894 117.648.894
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.691.955 -2.691.955 -2.691.955
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.026.838 -5.026.838
Dönem Sonu Bakiyeler
56.000.000 45.268 -6.857.010 11.800.420 164.657.497 117.648.894 343.295.069 343.295.069


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
117.648.894 65.871.118 49.607.646 25.389.499
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.691.955 -1.074.279 1.164.140 -865.262
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -3.589.273 -1.342.849 1.230.845 -1.081.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
897.318 268.570 -66.705 216.316
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 897.318 268.570 -66.705 216.316
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.691.955 -1.074.279 1.164.140 -865.262
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
114.956.939 64.796.839 50.771.786 24.524.237
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
114.956.939 64.796.839 50.771.786 24.524.237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211020


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.057 Değişim: -0,37% Hacim : 81.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,8760 Değişim: -0,02%
Düşük 28,8582 06.12.2023 Yüksek 28,9123
Açılış: 28,8819
31,2167 Değişim: 0,01%
Düşük 31,1750 06.12.2023 Yüksek 31,2410
Açılış: 31,2145
1.875,68 Değişim: 0,05%
Düşük 1.873,78 06.12.2023 Yüksek 1.877,13
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.