" />

KAP ***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.04.2023 - 18:38
KAP ***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
410.000.000 724.943.924 2.761.824.343 74.309 -360.095.783 -242.620.830 1.010.190.828 4.304.316.791 0 4.304.316.791
Transferler
1.010.190.828 -1.010.190.828 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
94.580.925 94.580.925 0 94.580.925
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
146.225 -97.392.501 -97.246.276 0 -97.246.276
Dönem Sonu Bakiyeler
410.000.000 724.943.924 2.761.824.343 220.534 -457.488.284 767.569.998 94.580.925 4.301.651.440 0 4.301.651.440
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
410.000.000 724.943.924 4.106.943.705 56.041 -606.189.951 5.804.001 692.065.997 634.119.199 5.967.742.916 5.967.742.916
Transferler
634.119.199 -634.119.199 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
576.599.366 576.599.366 0 576.599.366
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
154.616.368 34.380 -36.445.896 118.204.852 0 118.204.852
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.107.977 -9.107.977 0 -9.107.977
Dönem Sonu Bakiyeler
410.000.000 -9.107.977 724.943.924 4.261.560.073 90.421 -642.635.847 5.804.001 1.326.185.196 576.599.366 6.653.439.157 6.653.439.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
819.940.620 -90.978.521
Dönem Karı (Zararı)
576.599.366 94.580.925
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
576.599.366 94.580.925
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-512.638.154 -153.246.338
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 43.422.179 27.654.384
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
841.489 320.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
841.489 320.399
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.976.861 -214.161
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.976.861 -214.161
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
88.133.843 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-763.278.029 -152.368.725
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-742.777.403 -97.392.501
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.397.982 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-23.898.608 -54.976.224
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 120.219.225 -28.573.401
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -64.834
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -64.834
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
747.531.017 -33.569.568
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.427.506 -69.670.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.427.506 -69.670.611
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-312.692 -306.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-312.692 -306.365
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 72.259
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.418.116 -6.144.452
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.731.703 50.817.165
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.731.703 50.817.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
601.619 97.083
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
751.380.098 -24.522
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
751.380.098 -24.522
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-225.526 -6.251.837
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.201.437 -2.158.288
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.906.909 -2.160.740
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.294.528 2.452
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
811.492.229 -92.234.981
Alınan Faiz
15 1.976.861 214.161
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
6.471.530 1.042.299
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-899.830.087 -666.930.023
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.000.125.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
399.660 305.761
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
399.660 305.761
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.306.841 -42.121.235
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.306.841 -42.121.235
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
134.202.094
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-625.114.549
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.420.814 111.290.645
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-9.107.977
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.107.977
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.217.400 194.685.799
Kredilerden Nakit Girişleri
169.217.400 194.685.799
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-186.006.053 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-186.006.053 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-40.273 -65.686.135
Ödenen Faiz
15 -22.483.911 -17.709.019
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-128.310.281 -646.617.899
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-128.310.281 -646.617.899
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
783.705.039 901.294.060
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
655.394.758 254.676.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
655.394.758 783.705.039
Finansal Yatırımlar
4 151.479.899 261.929.096
Ticari Alacaklar
615.629.606 588.202.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
615.629.606 588.202.101
Diğer Alacaklar
718.425 670.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
718.425 670.121
Türev Araçlar
10.837.403 8.983.912
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10.837.403 8.983.912
Stoklar
3.102.892 3.102.892
Peşin Ödenmiş Giderler
24.072.203 18.863.185
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 451.967 769.040
Diğer Dönen Varlıklar
10 7.741.101 12.648.010
ARA TOPLAM
1.469.428.254 1.678.873.396
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.469.428.254 1.678.873.396
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.677.773.463
Diğer Alacaklar
3.578.744 3.314.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.578.744 3.314.617
Türev Araçlar
34.194.728 29.885.535
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
34.194.728 29.885.535
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
380.237.338 356.338.730
Maddi Duran Varlıklar
6 6.018.396.815 5.865.116.968
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 140.608 181.384
Peşin Ödenmiş Giderler
210.018 920
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.114.531.714 6.254.838.154
TOPLAM VARLIKLAR
9.583.959.968 7.933.711.550
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 154.792.000 101.091.050
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 318.060.293 343.695.401
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 89.667 86.608
Ticari Borçlar
412.023.891 393.292.188
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
412.023.891 393.292.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.653.724 1.052.105
Diğer Borçlar
753.874.321 2.534.758
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
753.874.321 2.534.758
Türev Araçlar
3.397.982 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
3.397.982 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.792.847 5.018.373
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 6.154.457 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
647.077 395.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
647.077 395.818
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 7.546.624 2.252.096
ARA TOPLAM
1.663.032.883 849.418.397
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.663.032.883 849.418.397
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.063.259.546 1.042.467.168
Uzun Vadeli Karşılıklar
906.166 350.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
906.166 350.316
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 203.322.216 73.732.753
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.267.487.928 1.116.550.237
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.930.520.811 1.965.968.634
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.653.439.157 5.967.742.916
Ödenmiş Sermaye
11 410.000.000 410.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-9.107.977 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 724.943.924 724.943.924
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.261.650.494 4.106.999.746
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.261.650.494 4.106.999.746
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 4.261.560.073 4.106.943.705
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 90.421 56.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-642.635.847 -606.189.951
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-642.635.847 -606.189.951
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
11 -678.661.552 -637.285.509
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
36.025.705 31.095.558
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.804.001 5.804.001
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.326.185.196 692.065.997
Net Dönem Karı veya Zararı
17 576.599.366 634.119.199
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.653.439.157 5.967.742.916
TOPLAM KAYNAKLAR
9.583.959.968 7.933.711.550


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 123.815.548 107.751.901
Satışların Maliyeti
3 -87.258.193 -76.578.919
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.557.355 31.172.982
BRÜT KAR (ZARAR)
36.557.355 31.172.982
Genel Yönetim Giderleri
12 -14.424.619 -5.692.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 80.836.647 207.211.399
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -35.194.730 -62.002.699
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
67.774.653 170.688.933
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 701.547.071 79.775
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -1.727.271 -14.941
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
767.594.453 170.753.767
Finansman Gelirleri
15 10.584.247 113.970.080
Finansman Giderleri
15 -58.770.643 -189.625.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
719.408.057 95.098.789
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-142.808.691 -517.864
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -142.808.691 -517.864
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
576.599.366 94.580.925
DÖNEM KARI (ZARARI)
576.599.366 94.580.925
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
576.599.366 94.580.925
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 1,41000000 0,23000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
154.650.748 146.225
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
162.754.069 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 42.975 182.781
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.146.296 -36.556
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-8.137.701 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-8.595 -36.556
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-36.445.895 97.392.501
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.557.369 126.483.768
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-45.557.369 126.483.768
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.111.474 -29.091.267
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
9.111.474 -29.091.267
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
118.204.853 97.538.726
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
694.804.219 192.119.651
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
694.804.219 192.119.651http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140344


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.