KAP ***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2021 - 18:17
KAP ***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 2.421.016 2.444.031 1.214.586 1.222.015
Satışların Maliyeti
13,14 -1.341.070 -1.376.835 -660.462 -687.874
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.079.946 1.067.196 554.124 534.141
BRÜT KAR (ZARAR)
1.079.946 1.067.196 554.124 534.141
Genel Yönetim Giderleri
14,15 -1.543.829 -1.409.087 -699.142 -647.520
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.846 15.767 8.971 6.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-261 -332 0 -332
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-447.298 -326.456 -136.047 -107.615
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 4.404.980 33.642 55.973 8.941
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -5.521.644 0 -5.482.173 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.563.962 -292.814 -5.562.247 -98.674
Finansman Gelirleri
17 16.455.595 10.693.046 7.051.088 4.615.983
Finansman Giderleri
17 -1.220.157 -1.807.489 -810.529 -1.030.030
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.671.476 8.592.743 678.312 3.487.279
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -1.745.305 0 -664.743
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 -1.745.305 0 -664.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.671.476 6.847.438 678.312 2.822.536
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.671.476 6.847.438 678.312 2.822.536
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.671.476 6.847.438 678.312 2.822.536
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,02470000 0,01241000 0,00120000 0,00512000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.457.097 1.471.590
Dönem Karı (Zararı)
13.671.476 6.847.438
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.703.665 -3.303.364
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7,8,9 1.192.628 1.242.623
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
270.915 236.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 89.293 62.898
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 181.622 173.806
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.975.588 -4.177.219
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -7.989.059 -4.181.360
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 13.471 4.141
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 0 1.745.305
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.308.284 -2.317.135
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.116.664 -33.642
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.116.664 -5.477
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 -28.165
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.936.388 -274.930
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.406 -80.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.406 -80.338
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.499 647
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.582.704 -194.840
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-387.632 -225.142
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.970.336 30.302
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.503 112.564
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
67.503 112.564
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
260.276 -112.963
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
260.276 -112.963
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.904.199 3.269.144
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -447.102 -1.797.554
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.101.588 -20.215.303
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.628.646 5.477
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,16 4.628.646 5.477
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.056.580 -234.363
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -8.056.580 -234.363
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 28.165
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -14.000
Alınan Faiz
7.529.522 4.621.591
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-24.622.173
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.471 -4.141
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 -13.471 -4.141
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.545.214 -18.747.854
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.545.214 -18.747.854
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
113.740.351 128.703.836
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 128.285.565 109.955.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 129.034.731 114.029.980
Ticari Alacaklar
4 75.626 100.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 75.626 100.032
Stoklar
5 4.103 5.602
Peşin Ödenmiş Giderler
10 43.387 19.148
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10,21 12.674 15.530
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 30.713 3.618
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 3.969.746 3.522.644
Diğer Dönen Varlıklar
10 119.865 410.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 119.865 410.340
ARA TOPLAM
133.247.458 118.087.746
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
133.247.458 118.087.746
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 10.010 6.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 10.010 6.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 17.413.394 18.126.480
Maddi Duran Varlıklar
8 17.371.080 15.287.440
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 23.868.433 24.119.680
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 21.266 21.931
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.183 605
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.183 605
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.687.366 57.562.764
TOPLAM VARLIKLAR
191.934.824 175.650.510
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 2.556.086 533.557
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,20 66.383 454.015
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 2.489.703 79.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 69.767 277.743
Diğer Borçlar
10 340.557 11.928
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 340.557 11.928
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.804.064 4.765.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.804.064 4.765.623
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.677.411 1.504.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 44.616 52.922
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.632.795 1.451.173
ARA TOPLAM
9.447.885 7.092.946
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.447.885 7.092.946
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 2.560.175 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 2.560.175 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 60.761.511 63.108.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 60.761.511 63.108.236
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 664.374 626.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 664.374 626.903
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.986.060 63.735.139
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
73.433.945 70.828.085
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
118.500.879 104.822.425
Ödenmiş Sermaye
12 5.515.536 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
12 56.769.483 56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -2.839.746 -2.839.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.387.557 -1.394.535
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.387.557 -1.394.535
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.387.557 -1.394.535
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 3.680.616 3.680.616
Yasal Yedekler
12 840.870 840.870
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
12 2.839.746 2.839.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
43.091.071 26.398.035
Net Dönem Karı veya Zararı
13.671.476 16.693.036
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
118.500.879 104.822.425
TOPLAM KAYNAKLAR
191.934.824 175.650.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.392.755 3.455.669 9.437.681 17.185.301 88.131.169 88.131.169
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
224.947 16.960.354 -17.185.301 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.725 6.487.438 6.845.713 6.845.713
Dönem Karı (Zararı)
6.847.438 6.847.438 6.847.438
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11 -1.725 -1.725 -1.725
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.394.480 3.680.616 26.398.035 6.847.438 94.976.882 94.976.882
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.394.535 3.680.616 26.398.035 16.693.036 104.822.425 104.822.425
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
16.693.036 -16.693.036 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.978 13.671.476 13.678.454 13.678.454
Dönem Karı (Zararı)
13.671.476 13.671.476 13.671.476
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11 6.978 6.978 6.978
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.387.557 3.680.616 43.091.071 13.671.476 118.500.879 118.500.879


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
13.671.476 6.847.438 678.312 2.822.536
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11 6.978 -1.725 5.422 -91
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 6.978 -1.725 5.422 -91
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11 6.978 -1.725 5.422 -91
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.678.454 6.845.713 683.734 2.822.445
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.678.454 6.845.713 683.734 2.822.445http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955550


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: -1,44% Hacim : 4.104 Mio.TL Son veri saati : 12:16
Düşük 1.396 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6615 Değişim: 0,17%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1404 Değişim: 0,00%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
489,98 Değişim: 0,40%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 491,31
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.