KAP ***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 19:13
KAP ***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.206.430 1.222.016
Satışların Maliyeti
13,14 -680.608 -688.961
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
525.822 533.055
BRÜT KAR (ZARAR)
525.822 533.055
Genel Yönetim Giderleri
14,15 -844.687 -761.567
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 7.875 9.671
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -261 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-311.251 -218.841
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 4.349.007 24.701
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -39.471 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.998.285 -194.140
Finansman Gelirleri
18 9.404.507 6.077.063
Finansman Giderleri
18 -409.628 -777.459
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.993.164 5.105.464
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -1.080.562
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 -1.080.562
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.993.164 4.024.902
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.993.164 4.024.902
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.993.164 4.024.902
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.100.733 1.670.889
Dönem Karı (Zararı)
12.993.164 4.024.902
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.283.558 -1.426.700
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7,8,9,14 608.460 621.898
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
303.956 283.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 74.003 58.283
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 229.953 225.451
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 -3.758.784 -2.293.073
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -3.761.570 -2.294.741
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 2.786 1.668
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 0 1.080.562
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.127.654 -1.095.120
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.309.536 -24.701
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -4.309.536 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 -24.701
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-397.830 -159.628
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
29.513 47.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
29.513 47.534
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.499 647
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-252.958 -67.926
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-301.571 -89.185
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
48.613 21.259
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
91.767 -9.069
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
91.767 -9.069
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-267.651 -130.814
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-267.651 -130.814
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.311.776 2.438.574
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-211.043 -767.685
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.231.542 -22.320.285
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.515.002 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 4.515.002 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-111.925 -24.829.162
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -111.925 -206.989
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -24.622.173
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 24.701
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 0 -3.999
Alınan Faiz
3.828.465 2.488.175
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.786 -1.668
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 -2.786 -1.668
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.329.489 -20.651.064
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.329.489 -20.651.064
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
113.740.351 128.703.836
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 126.069.840 108.052.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 126.581.757 114.029.980
Ticari Alacaklar
4 70.519 100.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 70.519 100.032
Stoklar
5 4.103 5.602
Peşin Ödenmiş Giderler
10 135.157 19.148
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10,21 91.317 15.530
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 43.840 3.618
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 3.733.687 3.522.644
Diğer Dönen Varlıklar
10 6 410.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 6 410.340
ARA TOPLAM
130.525.229 118.087.746
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
130.525.229 118.087.746
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 10.010 6.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 10.010 6.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 17.769.754 18.126.480
Maddi Duran Varlıklar
8 15.068.121 15.287.440
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 23.994.057 24.119.680
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 21.598 21.931
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.365 605
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.365 605
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
56.865.905 57.562.764
TOPLAM VARLIKLAR
187.391.134 175.650.510
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 280.599 533.557
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,21 152.444 454.015
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 128.155 79.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 63.242 277.743
Diğer Borçlar
10 103.695 11.928
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 103.695 11.928
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.804.480 4.765.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.804.480 4.765.623
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.725.742 1.504.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 44.616 52.922
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.681.126 1.451.173
ARA TOPLAM
6.977.758 7.092.946
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.977.758 7.092.946
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 61.941.725 63.108.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 61.941.725 63.108.236
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 654.506 626.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 654.506 626.903
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.596.231 63.735.139
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
69.573.989 70.828.085
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
117.817.145 104.822.425
Ödenmiş Sermaye
12 5.515.536 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
12 56.769.483 56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -2.839.746 -2.839.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.392.979 -1.394.535
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.392.979 -1.394.535
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.392.979 -1.394.535
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 3.680.616 3.680.616
Yasal Yedekler
12 840.870 840.870
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
12 2.839.746 2.839.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
43.091.071 26.398.035
Net Dönem Karı veya Zararı
12.993.164 16.693.036
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
117.817.145 104.822.425
TOPLAM KAYNAKLAR
187.391.134 175.650.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.392.755 3.455.669 9.437.681 17.185.301 88.131.169 88.131.169
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
224.947 16.960.354 -17.185.301 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.634 4.024.902 4.023.268 4.023.268
Dönem Karı (Zararı)
4.024.902 4.024.902 4.024.902
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11 -1.634 -1.634 -1.634
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.394.389 3.680.616 26.398.035 4.024.902 92.154.437 92.154.437
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.394.535 3.680.616 26.398.035 16.693.036 104.822.425 104.822.425
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
16.693.036 -16.693.036 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.556 12.993.164 12.994.720 12.994.720
Dönem Karı (Zararı)
12.993.164 12.993.164 12.993.164
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11 1.556 1.556 1.556
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.392.979 3.680.616 43.091.071 12.993.164 117.817.145 117.817.145


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.993.164 4.024.902
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11 1.556 -1.634
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 1.556 -1.634
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.556 -1.634
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.994.720 4.023.268
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.994.720 4.023.268http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932647


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.415 Değişim: 0,87% Hacim : 8.698 Mio.TL Son veri saati : 16:12
Düşük 1.405 24.06.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.405
8,6943 Değişim: 0,63%
Düşük 8,6368 24.06.2021 Yüksek 8,7004
Açılış: 8,64
10,3978 Değişim: 0,85%
Düşük 10,3104 24.06.2021 Yüksek 10,4017
Açılış: 10,3104
498,63 Değişim: 0,89%
Düşük 492,96 24.06.2021 Yüksek 500,02
Açılış: 494,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.