KAP ***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2021 - 18:18
KAP ***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 4.915.533 4.885.826
Satışların Maliyeti
13, 14 -3.008.565 -2.595.114
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.906.968 2.290.712
BRÜT KAR (ZARAR)
1.906.968 2.290.712
Genel Yönetim Giderleri
14, 15 -3.263.316 -3.226.199
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.408.405 143.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -332 -104
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.725 -791.789
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 40.564 64.952
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
92.289 -726.837
Finansman Gelirleri
18 23.513.006 25.592.968
Finansman Giderleri
18 -6.912.259 -3.109.561
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.693.036 21.756.570
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -4.571.269
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 -4.571.269
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.693.036 17.185.301
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.693.036 17.185.301
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.693.036 17.185.301
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,03027000 0,03116000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.749.581 -3.703.012
Dönem Karı (Zararı)
16.693.036 17.185.301
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.693.036 17.185.301
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-17.684.382 -16.567.217
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 8, 9,14 2.478.401 2.019.505
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.173.371 640.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 32.315 138.005
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 84.296
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.205.686 417.793
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 -14.204.290 -19.004.921
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -14.213.563 -19.009.661
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 9.273 4.740
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 0 4.571.269
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-4.744.558 -4.728.212
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-40.564 -64.952
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -6.060 -11.254
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -34.504 -53.698
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
153.456 51.706
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.267 832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-40.267 832
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.061 808
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
179.714 39.612
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
172.594 36.417
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.120 3.195
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
167.734 202.248
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
167.734 202.248
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-155.786 -191.794
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-155.786 -191.794
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-837.890 669.790
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.911.691 -4.372.802
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.204.631 18.337.986
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.060 11.599
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.060 11.599
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-317.826 -997.959
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -317.826 -997.959
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 34.504 59.557
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -14.000 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Alınan Faiz
14.708.804 19.264.789
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 -24.622.173 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.273 -4.740
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 -9.273 -4.740
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.963.485 14.630.234
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.963.485 14.630.234
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
128.703.836 114.073.602
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
113.740.351 128.703.836


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 114.029.980 129.488.706
Ticari Alacaklar
4 100.032 59.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 100.032 59.765
Stoklar
5 5.602 7.663
Peşin Ödenmiş Giderler
10 19.148 7.993
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10,21 15.530 5.505
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.618 2.488
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 3.522.644 0
Diğer Dönen Varlıklar
10 410.340 265.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 410.340 265.983
ARA TOPLAM
118.087.746 129.830.110
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
118.087.746 129.830.110
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 6.628 6.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 6.628 6.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 18.126.480 19.544.928
Maddi Duran Varlıklar
8 15.287.440 15.511.745
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8 121.035 136.858
Binalar
8 9.893.035 10.393.682
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 17.865 24.671
Mobilya ve Demirbaşlar
8 16.291 35.146
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8 5.239.214 4.921.388
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 24.119.680 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 21.931 23.260
Diğer Haklar
9 21.931 23.260
Peşin Ödenmiş Giderler
10 605 331
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 605 331
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.562.764 35.086.892
TOPLAM VARLIKLAR
175.650.510 164.917.002
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 533.557 353.843
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,21 454.015 281.421
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 79.542 72.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 277.743 111.139
Diğer Borçlar
10 11.928 10.798
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 11.928 10.798
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.765.623 4.779.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.765.623 4.779.332
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 0 389.047
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.504.095 2.706.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 52.922 49.247
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.451.173 2.656.859
ARA TOPLAM
7.092.946 8.350.265
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.092.946 8.350.265
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 63.108.236 67.839.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 63.108.236 67.839.085
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 626.903 596.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 626.903 596.483
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.735.139 68.435.568
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
70.828.085 76.785.833
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
104.822.425 88.131.169
Ödenmiş Sermaye
12 5.515.536 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
12 56.769.483 56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -2.839.746 -2.839.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.394.535 -1.392.755
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.394.535 -1.392.755
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.394.535 -1.392.755
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 3.680.616 3.455.669
Yasal Yedekler
12 840.870 615.923
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
12 2.839.746 2.839.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.398.035 9.437.681
Net Dönem Karı veya Zararı
16.693.036 17.185.301
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
104.822.425 88.131.169
TOPLAM KAYNAKLAR
175.650.510 164.917.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.382.711 2.839.746 -3.276.838 13.330.442 70.955.912 70.955.912
Transferler
615.923 12.714.519 -13.330.442 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.044 17.185.301 17.175.257 17.175.257
Dönem Karı (Zararı)
17.185.301 17.185.301 17.185.301
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11 -10.044 -10.044 -10.044
Dönem Sonu Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.392.755 3.455.669 9.437.681 17.185.301 88.131.169 88.131.169
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.392.755 3.455.669 9.437.681 17.185.301 88.131.169 88.131.169
Transferler
224.947 16.960.354 -17.185.301 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.780 16.693.036 16.691.256 16.691.256
Dönem Karı (Zararı)
16.693.036 16.693.036 16.693.036
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11 -1.780 -1.780 -1.780
Dönem Sonu Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.394.535 3.680.616 26.398.035 16.693.036 104.822.425 104.822.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16.693.036 17.185.301
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.780 -10.044
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -1.780 -10.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.780 -10.044
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.691.256 17.175.257
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.691.256 17.175.257http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909424


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: -0,76% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,7592 Değişim: 0,09%
Düşük 7,7354 09.03.2021 Yüksek 7,7759
Açılış: 7,7524
9,2138 Değişim: 0,19%
Düşük 9,1598 09.03.2021 Yüksek 9,2206
Açılış: 9,196
420,93 Değişim: 0,62%
Düşük 418,13 09.03.2021 Yüksek 421,12
Açılış: 418,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.