KAP ***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:35
KAP ***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 3.294.360 4.652.339 1.033.128 1.582.317
Satışların Maliyeti
12-13 -1.543.751 -2.286.222 -532.067 -754.689
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.750.609 2.366.117 501.061 827.628
BRÜT KAR (ZARAR)
1.750.609 2.366.117 501.061 827.628
Genel Yönetim Giderleri
13-14 -1.697.658 -1.958.711 -571.289 -577.015
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 85.227 24.393 9.327 4.434
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -15.564 -4.275 -11.304 -990
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
122.614 427.524 -72.205 254.057
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 39.981 25.614 485 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
162.595 453.138 -71.720 254.057
Finansman Gelirleri
17 17.185.518 3.370.777 12.231.579 953.537
Finansman Giderleri
17 -2.167.291 -2.132.727 -2.086.049 -387.045
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.180.822 1.691.188 10.073.810 820.549
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.289.720 -391.502 -2.219.565 -195.566
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.289.720 -391.502 -2.219.565 -195.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.891.102 1.299.686 7.854.245 624.983
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.891.102 1.299.686 7.854.245 624.983
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.891.102 1.299.686 7.854.245 624.983
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,02156000 0,00236000 0,01424000 0,00113000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.376.011 2.762.337 -6.579.714 944.171 55.273.465 0 55.273.465
Transferler
944.171 -944.171 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.564 1.299.686 1.298.122 1.298.122
Dönem Karı (Zararı)
1.299.686 1.299.686 1.299.686
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 -1.564 -1.564 -1.564
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.377.575 2.762.337 -5.635.543 1.299.686 56.571.287 56.571.287
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.378.310 2.762.337 -5.635.543 2.436.114 57.707.280 57.707.280
Transferler
2.436.114 -2.436.114 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.734 11.891.102 11.889.368 11.889.368
Dönem Karı (Zararı)
11.891.102 11.891.102 11.891.102
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 -1.734 -1.734 -1.734
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
11 -77.409 77.409 -77.409 -77.409 -77.409
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.380.044 2.839.746 -3.276.838 11.891.102 69.519.239 69.519.239


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.243.704 -2.329.254
Dönem Karı (Zararı)
11.891.102 1.299.686
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.351.891 1.683.416
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7-8-13 1.467.666 1.509.527
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-314.278 907.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 91.659 56.760
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -6.538 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 -399.399 850.442
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -8.755.018 -1.099.201
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -8.756.847 -1.101.272
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 1.829 2.071
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 3.289.720 391.502
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-39.981 -25.614
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -813 -558
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -39.168 -25.056
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
69.704.493 -5.312.356
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.315 125.968
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
496 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.811 125.968
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
161 742
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-146.017 -205.739
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-172.268 -125.619
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26.251 -80.120
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.045.038 -147.631
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.045.038 -147.631
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
71.917.249 -4.630.829
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.547 -454.867
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-16.547 -454.867
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
77.243.704 -2.329.254
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.208.503 481.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.271 2.113
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.271 2.113
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-79.163 -225.350
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -79.163 -225.350
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.411 27.937
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -6.300 -390.296
Alınan Faiz
7.251.284 1.067.189
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-79.238 -2.071
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-77.409 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -77.409 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 -1.829 -2.071
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.372.969 -1.849.732
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.372.969 -1.849.732
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.280.494 24.633.493
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
115.653.463 22.783.761


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.891.102 1.299.686 7.854.245 624.983
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10 -1.734 -1.564 -91 -91
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.734 -1.564 -91 -91
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.734 -1.564 -91 -91
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.889.368 1.298.122 7.854.154 624.892
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.889.368 1.298.122 7.854.154 624.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 117.247.492 31.368.960
Ticari Alacaklar
4 30.919 25.604
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-20 0 496
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 30.919 25.108
Stoklar
5 8.634 8.795
Peşin Ödenmiş Giderler
9 42.102 3.496
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9-20 28.819 1.746
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.283 1.750
Diğer Dönen Varlıklar
9 5.642 28.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 5.642 28.926
ARA TOPLAM
117.334.789 31.435.781
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
117.334.789 31.435.781
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 20.292.815 21.378.831
Maddi Duran Varlıklar
7 14.612.065 14.909.956
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 24.922 25.919
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.438 213
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.438 213
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.937.868 36.321.547
TOPLAM VARLIKLAR
152.272.657 67.757.328
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 104.435 250.452
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-20 30.911 203.179
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 73.524 47.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 74.498 95.066
Diğer Borçlar
9 52.471 42.108
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 52.471 42.108
Ertelenmiş Gelirler
9 4.766.087 6.637.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 4.766.087 6.637.579
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 1.587.798 332.911
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.930.414 2.321.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 43.362 28.705
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.887.052 2.292.989
ARA TOPLAM
8.515.703 9.679.810
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.515.703 9.679.810
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
9 73.788.741 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 73.788.741 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 448.974 370.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 448.974 370.238
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.237.715 370.238
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
82.753.418 10.050.048
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.519.239 57.707.280
Ödenmiş Sermaye
11 5.515.536 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
11 56.769.483 56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -2.839.746 -2.762.337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -1.380.044 -1.378.310
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.380.044 -1.378.310
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.380.044 -1.378.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.839.746 2.762.337
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
11 2.839.746 2.762.337
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.276.838 -5.635.543
Net Dönem Karı veya Zararı
11.891.102 2.436.114
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.519.239 57.707.280
TOPLAM KAYNAKLAR
152.272.657 67.757.328http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716440


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.