KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2023 - 18:30
KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 -684.796 59.958.761 -1.426.239 4.194.878 63.495.271 35.373.301 172.314.406 172.314.406
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-172.948 1.623.732 33.922.514 -35.373.301 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.527.957 24.527.957
Dönem Karı (Zararı)
25.649.872 25.649.872 25.649.872
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.548.154 1.426.239 -1.121.915 -1.121.915
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-3.500.000 -3.500.000 -3.500.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
113.441 113.441 113.441
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 -3.232.950 59.785.813 5.818.609 94.031.229 25.649.872 193.455.804 193.455.804
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 -13.139.139 136.616.564 5.818.609 93.858.281 96.194.075 330.751.621 330.751.621
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
18.000.000 166.612 1.445.891 76.914.796 -96.194.075
Dönem Karı (Zararı)
20.590.629 20.590.629 20.590.629
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.474.884 8.474.884 8.474.884
Kar Payları
-3.610.991 -3.610.991 -3.610.991
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.340.334 -2.340.334 -2.340.334
Dönem Sonu Bakiyeler
28.000.000 1.236.619 -4.664.255 136.616.564 7.264.500 164.821.752 20.590.629 353.865.809 353.865.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.678.023 -88.332
Dönem Karı (Zararı)
20.590.629 25.649.872
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.590.629 25.649.872
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
58.181.871 18.555.351
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.182.054 6.076.029
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-311.568 -1.557.036
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-311.568 -364.568
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.192.468
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-13.538.785 2.449.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-13.544.444 1.426.613
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
201.653 509.257
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-195.994 514.033
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.832.888 7.921.743
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.072.996 -2.614.156
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.905.884 10.535.899
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
55.891.614 2.568.537
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.125.668 1.096.175
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-59.164.026 -42.563.627
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
17.731.613
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.104.601 -12.215.836
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.000.535 -5.598.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-55.104.066 -6.617.222
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.233.543 -12.465.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.233.543 -12.465.558
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.952.102 -22.379.533
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
577.140
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.339.882 -3.698.948
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.798.865
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-458.983 -3.698.948
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-498.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.272.444 877.880
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.396.967 1.209.086
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.396.967 1.209.086
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
769.837 6.608.142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.038.337
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.983.181
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
55.156
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.608.474 1.641.596
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.930.451 -1.729.928
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.349.315 -11.741.917
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
389.127 286.344
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
389.127 286.344
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.738.442 -14.642.417
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.738.442 -14.635.599
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.818
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
2.614.156
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.686.447 -12.837.115
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.500.000 41.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
41.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.720.287 -39.589.386
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.589.386
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
196.889 -211.830
Ödenen Temettüler
-3.610.991 -3.500.000
Ödenen Faiz
-1.052.058 -10.535.899
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.357.739 -24.667.364
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.357.739 -24.667.364
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.118.774 83.126.716
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.761.035 58.459.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4. 41.761.035 43.118.774
Finansal Yatırımlar
26.731.389 44.463.002
Diğer Finansal Yatırımlar
26.731.389 44.463.002
Ticari Alacaklar
131.356.544 61.251.943
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.1.1. 38.138.184 23.137.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.1. 93.218.360 38.114.294
Diğer Alacaklar
3.014.609 1.781.066
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.1.2. 5.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.009.609 1.781.066
Stoklar
7. 66.122.667 52.170.565
Peşin Ödenmiş Giderler
4.064.150 4.351.472
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.064.150 4.351.472
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18.1. 208.841 65.541
Diğer Dönen Varlıklar
4.200.307 6.183.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.200.307 6.183.488
ARA TOPLAM
277.459.542 213.385.851
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
277.459.542 213.385.851
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10. 189.770.000 189.770.000
Maddi Duran Varlıklar
11. 216.745.462 207.189.074
Arazi ve Arsalar
97.191.000
Binalar
70.066.780
Tesis, Makine ve Cihazlar
38.698.271
Mobilya ve Demirbaşlar
1.055.625
Yapılmakta Olan Yatırımlar
177.398
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.119.566 3.409.828
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
122.393 235.654
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
122.393 235.654
Peşin Ödenmiş Giderler
289.818
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
289.818
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
409.757.421 400.894.374
TOPLAM VARLIKLAR
687.216.963 614.280.225
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
90.567.094 70.412.151
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
90.567.094 70.412.151
Banka Kredileri
8.1. 90.567.094 70.412.151
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
72.089.765 39.671.236
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
72.089.765 39.671.236
Banka Kredileri
8.2. 71.645.011 38.166.904
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.2. 444.754 1.504.332
Ticari Borçlar
19.429.496 18.090.813
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.2. 1.849.546 50.681
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.2. 17.579.950 18.040.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.1. 3.696.716 2.424.272
Diğer Borçlar
2.887.433 490.466
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.120
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.886.313 490.466
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.542.810 4.773.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.542.810 4.773.037
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18.1. 1.404.058 645.755
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.871.044 1.865.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.2. 1.584.227 1.382.574
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
286.817 482.811
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.011.022 955.866
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.011.022 955.866
ARA TOPLAM
198.499.438 139.328.981
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
198.499.438 139.328.981
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
77.342.305 75.790.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
77.342.305 75.790.742
Banka Kredileri
8.3. 74.688.493 74.327.767
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.3. 2.653.812 1.462.975
Ticari Borçlar
1.199
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.199
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
64
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.887.224 22.431.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.3. 8.887.224 22.431.668
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18.3. 48.620.924 45.977.213
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
134.851.716 144.199.623
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
333.351.154 283.528.604
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
353.865.809 330.751.621
Ödenmiş Sermaye
13. 28.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13. 1.236.619 1.403.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
131.952.309 123.477.425
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
123.477.425
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
123.477.425
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.264.500 5.818.609
Yasal Yedekler
5.818.609
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
164.821.752 93.858.281
Net Dönem Karı veya Zararı
20.590.629 96.194.075
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
353.865.809 330.751.621
TOPLAM KAYNAKLAR
687.216.963 614.280.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14.1. 217.444.189 169.184.122 85.488.569 54.789.167
Satışların Maliyeti
14.2. -133.347.340 -96.532.679 -46.334.825 -26.693.013
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
84.096.849 72.651.443 39.153.744 28.096.154
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
84.096.849 72.651.443 39.153.744 28.096.154
Genel Yönetim Giderleri
15.1. -23.442.373 -14.797.141 -6.192.967 -5.441.317
Pazarlama Giderleri
15.2. -17.932.924 -12.019.491 -6.375.664 -4.457.226
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.1. 31.404.077 44.342.273 4.145.264 15.734.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16.2. -13.211.582 -14.075.166 -7.234.464 -3.397.773
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.914.047 76.101.918 23.495.913 30.534.576
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
10.202.911 310.202 6.023.357 310.202
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
71.116.958 76.412.120 29.519.270 30.844.778
Finansman Gelirleri
17.1. 42.073.680 2.614.156 24.540.587 1.469.275
Finansman Giderleri
17.2. -89.655.592 -52.280.229 -32.132.155 -18.080.543
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.535.046 26.746.047 21.927.702 14.233.510
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.944.417 -1.096.175 -1.855.891 -1.659.527
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18.2. -3.125.668 -1.776.476 -1.414.801 -640.062
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18.2. 181.251 680.301 -441.090 -1.019.465
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.590.629 25.649.872 20.071.811 12.573.983
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.590.629 25.649.872 20.071.811 12.573.983
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.590.629 25.649.872 20.071.811 12.573.983
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 19.1. 1,01270000 0,98710000 2,56500000 1,25700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.474.884 -1.121.915 133.458 389.011
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-1.332.935 486.263
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.1. 11.299.846 873.064
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.824.962 211.020 -739.606 -97.252
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26.1. -2.824.962 -739.606
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
211.020 -97.252
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.1. 8.474.884 -1.121.915 133.458 389.011
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.2. 29.065.513 24.527.957 20.205.269 12.962.994
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
29.065.513 24.527.957 20.205.269 12.962.994http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216492


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.