KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2023 - 18:47
KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 -684.796 59.958.761 -1.426.239 4.194.877 63.495.271 35.373.301 172.314.406 172.314.406
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-172.948 1.623.732 33.922.517 -35.373.301 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.937.165 1.426.239 13.075.889 11.564.963 11.564.963
Dönem Karı (Zararı)
13.075.889 13.075.889 13.075.889
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.937.165 1.426.239 -1.510.926 -1.510.926
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-3.500.000 -3.500.000 -3.500.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 -3.621.961 59.958.761 0 5.818.609 93.917.788 13.075.889 180.379.369 180.379.369
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 -13.139.139 136.616.564 5.818.609 93.858.281 96.194.075 330.751.621 330.751.621
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
18.000.000 -166.612 1.445.891 76.914.796 -96.194.075 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.341.426 518.819 8.860.244 8.860.244
Dönem Karı (Zararı)
518.819 518.819 518.819
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.341.426 8.341.426 8.341.426
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-3.610.991 -3.610.991 -3.610.991
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.340.334 -2.340.334 -2.340.334
Dönem Sonu Bakiyeler
28.000.000 1.236.619 -4.797.713 136.616.564 7.264.500 164.821.752 518.819 333.660.541 333.660.541


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.030.566 -5.191.612
Dönem Karı (Zararı)
518.819 13.075.889
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
518.819 13.075.889
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
39.148.594 15.540.830
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 3.284.118 4.109.637
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.1. -311.568 -1.393.690
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.1. -311.568 -163.671
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.230.019
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-14.183.929 7.175.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.3. -14.143.184 5.859.200
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.2. 155.249 931.865
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-195.994 384.687
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.085.652 3.678.042
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17.1. -3.750.775 -1.144.881
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17.2. 6.836.427 4.822.923
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16. 46.185.795 2.534.441
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.2. 1.088.526 -563.352
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.705.000 -31.939.051
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
14.775.385
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.877.726 -11.763.501
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.1.1. -4.059.534 2.856.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.1. -39.818.192 -14.620.186
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-696.194 -7.305.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-696.194 -7.305.860
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7. -5.339.004 -12.669.486
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.014.278
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
709.975 426.443
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.2. -49.561 177.828
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.2. 759.536 248.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.1. 1.700.963 1.529.965
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
355.239 -2.816.110
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.207.856 659.498
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.444.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
459.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
984.626
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.962.413 -3.322.332
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-931.847 -1.706.542
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-162.738
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.966.175 -5.736.264
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
389.127 106.266
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11. 389.127 106.266
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.210.123 -6.987.411
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11. -10.210.123 -6.876.227
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-111.184
Alınan Faiz
854.821 1.144.881
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.887.487 -9.495.486
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8. 51.500.000 37.573.549
Kredilerden Nakit Girişleri
51.500.000 37.573.549
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8. -45.431.409 -38.610.992
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-45.431.409 -38.610.992
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
131.259 -135.120
Ödenen Temettüler
13. -3.610.991 -3.500.000
Ödenen Faiz
-701.372 -4.822.923
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.951.878 -20.423.362
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.951.878 -20.423.362
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.118.774 83.126.716
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4. 48.070.652 62.703.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4. 48.070.652 43.118.774
Finansal Yatırımlar
29.687.617 44.463.002
Diğer Finansal Yatırımlar
44.463.002
Ticari Alacaklar
105.441.237 61.251.943
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.1.1. 27.508.751 23.137.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.1. 77.932.486 38.114.294
Diğer Alacaklar
2.477.260 1.781.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.477.260 1.781.066
Stoklar
7. 57.509.569 52.170.565
Peşin Ödenmiş Giderler
4.558.859 4.351.472
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.351.472
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18.1. 139.448 65.541
Diğer Dönen Varlıklar
5.723.886 6.183.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.183.488
ARA TOPLAM
253.608.528 213.385.851
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
253.608.528 213.385.851
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10. 189.770.000 189.770.000
Maddi Duran Varlıklar
214.091.307 207.189.074
Arazi ve Arsalar
11 97.191.000 97.191.000
Binalar
11 69.663.047 70.066.780
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 46.103.997 38.698.271
Mobilya ve Demirbaşlar
11 955.865 1.055.625
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 177.398 177.398
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.119.566 3.409.828
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
160.561 235.654
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
160.561 235.654
Peşin Ödenmiş Giderler
289.818
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
289.818
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
407.141.434 400.894.374
TOPLAM VARLIKLAR
660.749.962 614.280.225
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.1. 147.992.947 70.412.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
147.992.947 70.412.151
Banka Kredileri
147.992.947 70.412.151
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.2. 13.879.913 39.671.236
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.879.913 39.671.236
Banka Kredileri
13.435.159 38.166.904
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
444.754 1.504.332
Ticari Borçlar
18.800.788 18.090.813
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.2. 1.120 50.681
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.2. 18.799.668 18.040.132
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.1. 4.125.235 2.424.272
Diğer Borçlar
845.705 490.466
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
845.705 490.466
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.980.893 4.773.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.980.893 4.773.037
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18.1. 918.468 645.755
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.824.640 1.865.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.2. 1.537.823 1.382.574
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
286.817 482.811
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.940.492 955.866
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.940.492 955.866
ARA TOPLAM
198.309.081 139.328.981
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
198.309.081 139.328.981
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.3. 73.051.628 75.790.742
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
73.051.628 75.790.742
Banka Kredileri
70.397.816 74.327.767
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.3. 2.653.812 1.462.975
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşıl 22.431.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.3. 8.288.484 22.431.668
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18.3. 47.440.228 45.977.213
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
128.780.340 144.199.623
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
327.089.421 283.528.604
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
333.660.541 330.751.621
Ödenmiş Sermaye
13. 28.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.236.619 1.403.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
131.818.851 123.477.425
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
131.818.851 123.477.425
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
131.818.851 123.477.425
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.264.500 5.818.609
Yasal Yedekler
5.818.609
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
164.821.752 93.858.281
Net Dönem Karı veya Zararı
518.819 96.194.075
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
333.660.541 330.751.621
TOPLAM KAYNAKLAR
660.749.962 614.280.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14.1. 131.955.620 114.394.955 56.344.323 56.385.033
Satışların Maliyeti
14.2. -87.012.515 -69.839.666 -35.249.772 -39.520.723
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.943.105 44.555.289 21.094.551 16.864.310
BRÜT KAR (ZARAR)
44.943.105 44.555.289 21.094.551 16.864.310
Genel Yönetim Giderleri
15.1. -17.249.407 -9.355.824 -8.207.549 -5.860.132
Pazarlama Giderleri
15.2. -11.557.260 -7.562.265 -5.543.273 -4.433.053
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.1. 27.258.813 28.607.535 15.943.791 19.135.181
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16.2. -5.977.118 -10.677.393 -4.473.864 -6.237.959
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.418.133 45.567.342 18.813.656 19.468.347
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.179.554 3.856.859
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
41.597.687 45.567.342 22.670.515 19.468.347
Finansman Gelirleri
17.1. 17.533.093 1.144.881 13.938.277 613.033
Finansman Giderleri
17.2. -57.523.437 -34.199.686 -44.883.185 -19.381.298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.607.343 12.512.537 -8.274.393 700.082
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.088.526 563.352 -292.253 958.849
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18.2. -1.710.867 -1.136.414 -966.533 -515.008
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18.2. 622.341 1.699.766 674.280 1.473.857
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
518.817 13.075.889 -8.566.646 1.658.931
DÖNEM KARI (ZARARI)
518.817 13.075.889 -8.566.646 1.658.931
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
518.817 13.075.889 -8.566.646 1.658.931
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.341.426 -2.937.165 8.341.426 -2.354.497
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.426.782 -3.671.456 10.426.782 -2.943.121
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.085.356 734.291 -2.085.356 588.624
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.085.356 734.291 -2.085.356 588.624
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 1.426.239 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.852.258
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.852.258
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-426.019
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-426.019
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.341.426 -1.510.926 8.341.426 -2.354.497
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.860.243 11.564.963 -225.220 -695.566
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.860.243 11.564.963 -225.220 -695.566http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186644


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9434 Değişim: -0,14%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,1752 Değişim: -0,12%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3402
Açılış: 31,2142
1.865,60 Değişim: -0,05%
Düşük 1.859,58 11.12.2023 Yüksek 1.870,74
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.