KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 18:36
KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 600.836 12.665.512 2.272.928 51.547.908 10.227.481 88.717.896 88.717.896
Transferler
624.855 9.602.626 10.227.481
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-94.409 -3.472.631 -3.567.040 -3.567.040
Dönem Karı (Zararı)
-3.472.631 -3.472.631 -3.472.631
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-94.409 -94.409 -94.409
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 506.427 12.665.512 2.897.783 61.150.534 -3.472.631 85.150.856 85.150.856
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 155.558 19.920.360 2.957.247 61.091.070 6.301.644 101.829.110 101.829.110
Transferler
-171.464 1.237.631 5.235.477 -6.301.644 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-314.036 11.132.780 10.818.744 10.818.744
Dönem Karı (Zararı)
11.132.780 11.132.780 11.132.780
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-314.036 -314.036 -314.036
Kar Payları
-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 -158.478 19.748.896 4.194.878 63.326.547 11.132.780 109.647.854 109.647.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.408.185 6.927.928
Dönem Karı (Zararı)
11.132.780 -3.472.631
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.132.780 -3.472.631
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.922.700 14.594.627
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.413.807 2.058.735
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-648.885 6.747
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-659.556 -452.339
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.671 459.086
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
170.222 -174.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
486.464 375.312
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
62.401 -106.197
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-378.643 -443.373
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
820.917 2.542.018
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-457.617 -177.552
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.278.534 2.719.570
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.100.669 10.097.683
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.116.553 308.094
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.583 -244.392
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-50.583 -244.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.648.231 -3.766.127
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-534.203 -3.523.556
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.592.785 -1.670.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.058.582 -1.853.136
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.559.253 2.101.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.559.253 2.101.197
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.814.116 -2.613.020
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.550.383 -483.136
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.550.383 -483.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
972.744 161.962
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-568.399 540.347
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-568.399 540.347
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -55.380
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
304.613 -105.461
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 210.920
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 210.920
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.407.249 7.355.869
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-977.320 -416.529
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-21.744 -11.412
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.285.202 -3.045.519
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.464 244.392
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.464 244.392
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.801.283 -3.467.463
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.463.881 -3.447.800
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-337.402 -19.663
Alınan Faiz
457.617 177.552
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.840.120 5.466.446
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.043.236 16.764.599
Kredilerden Nakit Girişleri
19.043.236 16.764.599
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.307.698 -9.450.043
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.307.698 -9.450.043
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-245.800 -104.400
Ödenen Temettüler
-1.500.000
Ödenen Faiz
-829.858 -1.743.710
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.717.137 9.348.855
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.806.431 347.447
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.910.706 9.696.302
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.406.529 16.085.536
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.495.823 25.781.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22.495.823 29.406.529
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
31.005.620 29.811.861
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
12.253.744 9.660.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
18.751.876 20.150.902
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
528.780 73.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
528.780 73.505
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
23.004.838 19.201.393
Peşin Ödenmiş Giderler
3.210.992 977.048
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.210.992 977.048
Diğer Dönen Varlıklar
3.428.316 4.608.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.428.316 4.608.606
ARA TOPLAM
83.674.369 84.078.942
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
83.674.369 84.078.942
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
150.654 150.654
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
150.654 150.654
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
150.654 150.654
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
70.000.000 70.000.000
Maddi Duran Varlıklar
58.944.025 48.879.219
Arazi ve Arsalar
15.486.199 15.486.199
Binalar
16.102.739 15.988.801
Tesis, Makine ve Cihazlar
25.815.504 16.121.652
Mobilya ve Demirbaşlar
1.074.670 868.098
Yapılmakta Olan Yatırımlar
464.913 414.469
Kullanım Hakkı Varlıkları
167.748 117.424
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
338.385 23.596
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
338.385 23.596
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
129.600.812 119.170.893
TOPLAM VARLIKLAR
213.275.181 203.249.835
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.692.335 13.933.581
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.692.335 13.933.581
Banka Kredileri
17.692.335 13.933.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.141.743 17.329.534
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.141.743 17.329.534
Banka Kredileri
19.979.108 17.268.032
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
162.635 61.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
7.811.891 5.261.508
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.811.891 5.261.508
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.796.664 823.920
Diğer Borçlar
1.696.224 764.623
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.500.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
196.224 764.623
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
753.663 449.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
753.663 449.050
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
591.649 396.262
Kısa Vadeli Karşılıklar
650.626 966.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
650.626 588.225
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
378.643
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
51.134.795 39.925.346
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.134.795 39.925.346
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.060.296 42.785.745
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.060.296 42.785.745
Banka Kredileri
33.060.296 42.073.386
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
712.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.370.578 3.513.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.370.578 3.513.312
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15.061.658 15.196.322
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.492.532 61.495.379
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
103.627.327 101.420.725
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
109.647.854 101.829.110
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.403.231 1.403.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.590.418 20.075.918
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.590.418 20.075.918
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.748.896 19.920.360
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-158.478 155.558
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.194.878 2.957.247
Yasal Yedekler
4.194.878 2.957.247
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
63.326.547 61.091.070
Net Dönem Karı veya Zararı
11.132.780 6.301.644
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
109.647.854 101.829.110
TOPLAM KAYNAKLAR
213.275.181 203.249.835


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
56.955.118 35.085.307 28.825.846 15.176.256
Satışların Maliyeti
-31.983.068 -23.990.032 -16.166.641 -9.235.816
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.972.050 11.095.275 12.659.205 5.940.440
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
24.972.050 11.095.275 12.659.205 5.940.440
Genel Yönetim Giderleri
-3.353.827 -3.272.994 -1.391.179 -1.663.176
Pazarlama Giderleri
-2.455.250 -2.273.076 -1.114.175 -1.236.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.517.569 5.706.850 3.042.099 1.864.746
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.955.307 -2.846.431 -1.945.245 -1.525.762
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.725.235 8.409.624 11.250.705 3.379.964
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
75.649 244.392 50.583 244.392
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.800.884 8.654.016 11.301.288 3.624.356
Finansman Gelirleri
457.617 177.552 158.891 94.297
Finansman Giderleri
-11.009.168 -11.996.105 -4.817.303 -6.288.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.249.333 -3.164.537 6.642.876 -2.569.795
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.116.553 -308.094 -407.965 -103.512
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.172.707 -744.418 -475.962 -334.908
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
56.154 436.324 67.997 231.396
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.132.780 -3.472.631 6.234.911 -2.673.307
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.132.780 -3.472.631 6.234.911 -2.673.307
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.132.780 -3.472.631 6.234.911 -2.673.307
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,11330000 -0,34730000 0,62350000 -0,26730000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-314.036 -94.409 -242.055 -142.710
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-392.546 -118.011 -302.570 -178.387
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
78.510 23.602 60.515 35.677
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
78.510 23.602 60.515 35.677
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-314.036 -94.409 -242.055 -142.710
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.818.744 -3.567.040 5.992.856 -2.816.017
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.818.744 -3.567.040 5.992.856 -2.816.017http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959414


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: -0,57% Hacim : 13.068 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8722 Değişim: 0,62%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8951
Açılış: 8,8173
10,3703 Değişim: 0,50%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,4078
Açılış: 10,3186
494,66 Değişim: -0,31%
Düşük 493,36 28.09.2021 Yüksek 497,83
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.