KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:36
KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 1.007.452 13.359.385 1.800.208 53.057.672 -1.037.044 79.590.904 79.590.904
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
472.720 -1.509.764 1.037.044 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.229.287 9.169.771 7.940.487 7.940.487
Dönem Karı (Zararı)
9.169.771 9.169.771 9.169.771
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.229.287 -1.229.284 -1.229.284
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 -221.832 13.359.385 2.272.928 51.547.908 9.169.771 87.531.391 87.531.391
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 600.836 12.665.512 2.272.928 51.547.908 10.227.481 88.717.896 88.717.896
Transferler
624.855 9.602.626 -10.227.481
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-84.018 -6.413.120 -6.497.138 -6.497.138
Dönem Karı (Zararı)
-6.413.120 -6.413.120 -6.413.120
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-84.018 -84.018 -84.018
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 516.818 12.665.512 2.897.784 61.150.534 -6.413.120 82.220.759 82.220.759


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.925.595 9.159.851
Dönem Karı (Zararı)
-6.413.120 9.169.771
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.413.120 9.169.771
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.011.862 2.932.600
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.936.399 2.163.261
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.747 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-452.339
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
459.086
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
335.161 2.138.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
518.534 2.138.756
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-183.373
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
201.034 739.731
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-104.799 -1.193.241
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
305.833 1.932.972
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-623.252 -2.109.148
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-244.392 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-244.392
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16.400.165
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-797.768 -3.428.764
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.246.528 -6.240.457
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.316.016 886.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.930.512 -7.126.478
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.490 297.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-55.490 297.271
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.575.728 7.303
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.774.023 650.176
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.274.190 2.642.512
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.196.216 -473
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.077.974 2.642.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.313.610 146.717
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-505.763 90.294
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-505.763 90.294
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
889.173 -537.584
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-665.255 -484.996
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-665.255 -484.996
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.800.974 8.673.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-21.744
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
146.365 486.244
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.238.644 -9.394.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
470.082 57.001
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
470.082 57.001
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.708.726 -9.451.401
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.689.062 -8.948.992
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.664 -502.409
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.693.689 3.371.492
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.391.941 18.524.809
Kredilerden Nakit Girişleri
16.391.941 18.956.400
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-431.591
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.238.928 -14.707.113
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.083.194 -14.707.113
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-155.734
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
12.104
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-471.430 -446.204
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.380.640 3.136.943
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.185.742
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.566.382 3.136.943
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.085.536 9.373.002
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.651.918 12.509.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
34.651.918 16.085.536
Ticari Alacaklar
31.046.383 21.731.843
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9.036.123 4.720.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
22.010.260 17.011.736
Diğer Alacaklar
55.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
55.490
Stoklar
18.163.117 15.587.389
Peşin Ödenmiş Giderler
1.323.099 3.080.589
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.323.099 3.080.589
Diğer Dönen Varlıklar
4.813.078 4.147.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.813.078 4.147.823
ARA TOPLAM
90.053.085 60.633.180
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
90.053.085 60.633.180
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
150.654 150.654
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
150.654 150.654
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
150.654 150.654
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
70.000.000 70.000.000
Maddi Duran Varlıklar
38.689.773 38.156.062
Arazi ve Arsalar
13.442.865 13.442.865
Binalar
9.328.668 9.407.135
Tesis, Makine ve Cihazlar
14.514.275 13.980.980
Mobilya ve Demirbaşlar
933.228 897.424
Yapılmakta Olan Yatırımlar
451.074 427.658
Diğer Maddi Duran Varlıklar
19.663
Kullanım Hakkı Varlıkları
318.721 469.693
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.792 8.867
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.792 8.867
Peşin Ödenmiş Giderler
16.533
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.533
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
109.180.940 108.801.809
TOPLAM VARLIKLAR
199.234.025 169.434.989
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.806.912 1.008.261
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.806.912 1.008.261
Banka Kredileri
10.806.912 1.008.261
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.086.014 15.794.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.086.014 15.794.317
Banka Kredileri
11.030.598 15.751.685
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
55.416 42.632
Ticari Borçlar
11.618.269 5.448.878
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.196.216
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.422.053 5.448.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.039.671 817.838
Diğer Borçlar
202.831 696.490
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12.104
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
190.727 696.490
Türev Araçlar
55.380
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
55.380
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.111.584 222.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.111.584 222.411
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
506.246 359.881
Kısa Vadeli Karşılıklar
485.227 529.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
485.227 529.089
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
260.000 443.373
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
260.000 443.373
ARA TOPLAM
38.116.754 25.375.918
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.116.754 25.375.918
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
62.782.884 39.228.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
62.782.884 39.228.965
Banka Kredileri
62.343.156 38.781.215
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
439.728 447.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.031.432 2.385.558
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.082.196 13.726.652
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
78.896.512 55.341.175
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
117.013.266 80.717.093
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
82.220.759 88.717.896
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.403.231 1.403.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.182.330 13.266.348
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.182.330 13.266.348
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12.665.512 12.665.512
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
516.818 600.836
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.897.784 2.272.928
Yasal Yedekler
2.897.784 2.272.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
61.150.534 51.547.908
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.413.120 10.227.481
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
82.220.759 88.717.896
TOPLAM KAYNAKLAR
199.234.025 169.434.989


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
62.057.520 64.336.852 26.972.213 18.701.465
Satışların Maliyeti
-37.884.113 -44.422.976 -13.894.081 -15.231.891
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.173.407 19.913.876 13.078.132 3.469.574
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
24.173.407 19.913.876 13.078.132 3.469.574
Genel Yönetim Giderleri
-4.710.784 -1.726.854 -1.437.790 718.859
Pazarlama Giderleri
-3.688.204 -5.137.917 -1.415.128 -1.474.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.917.323 5.418.450 4.210.473 1.775.584
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.737.677 -5.865.768 -2.891.246 -2.089.448
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.954.065 12.601.787 11.544.441 2.399.962
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
252.747 63.494 8.355 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.206.812 12.665.281 11.552.796 2.399.962
Finansman Gelirleri
297.129 8.446.980 119.577 5.461.839
Finansman Giderleri
-26.289.301 -11.412.297 -14.293.196 -3.394.916
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.785.360 9.699.964 -2.620.823 4.466.885
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-627.760 -530.193 -319.666 -666.147
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.228.107 -1.102.737 -483.689 -719.314
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
600.347 572.544 164.023 53.167
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.413.120 9.169.771 -2.940.489 3.800.738
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.413.120 9.169.771 -2.940.489 3.800.738
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.413.120 9.169.771 -2.940.489 3.800.738
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-84.018 -1.229.283 10.391 -43.836
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-105.022 -1.536.604 12.989 -54.796
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.004 307.321 -2.598 10.960
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21.004 307.321 -2.598 10.960
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-84.018 -1.229.283 10.391 -43.836
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.497.138 7.940.488 -2.930.098 3.756.902
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.497.138 7.940.488 -2.930.098 3.756.902http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887400


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.