KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:31
KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 1.007.452 13.359.385 1.800.208 53.057.672 -1.037.044 79.590.904 79.590.904
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
472.720 -1.509.764 1.037.044 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-406.616 -693.873 10.227.481 9.126.992 9.126.992
Dönem Karı (Zararı)
10.227.481 10.227.481 10.227.481
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-406.616 -693.873 -1.100.489 -1.100.489
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 600.836 12.665.512 2.272.928 51.547.908 10.227.481 88.717.896 88.717.896
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 600.836 12.665.512 2.272.928 51.547.908 10.227.481 88.717.896 88.717.896
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
624.856 9.602.625 -10.227.481
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.301 -799.325 -751.024 -751.024
Dönem Karı (Zararı)
-799.325 -799.325 -799.325
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
48.301 48.301 48.301
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 649.137 12.665.512 2.897.784 61.150.533 -799.325 87.966.873 87.966.873


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.120.536 -1.979.940
Dönem Karı (Zararı)
-799.325 1.371.392
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-799.325 1.371.392
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.175.941 1.660.771
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
912.484 595.729
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
469.495
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
279.459
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
190.036
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.436 336.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-58.923 336.010
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-739
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
97.098
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.834 847.123
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-414.231 -1.266.872
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
431.065 2.113.995
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-55.380
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
ler
-204.928 -118.091
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.539.817 -5.186.399
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.442.683 -10.567.735
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.079.957 503.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.362.726 -11.071.236
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-446.472 166.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-446.472 166.730
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.402.510 -152.477
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.049.944 -1.189.336
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.292.982 6.347.750
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
320.763 1.094.647
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.972.219 5.253.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.463 207.395
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
236.520 11.357
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
236.520 11.357
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
116.461 127.124
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
84.404 -137.207
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
84.404 -137.207
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.163.201 -2.154.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-32.489
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
42.665 206.785
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.891.477 -1.339.474
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.365
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.365
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.964.168 -1.339.474
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.949.380 -1.339.474
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.788
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
50.326
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.422.788 -924.445
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
353.889
Kredilerden Nakit Girişleri
353.889
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.412.113 -1.286.573
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.625.120 -1.286.573
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-213.007
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
10.675
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
8.239
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.589.225 -4.243.859
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.589.225 -4.243.859
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.085.536 9.373.002
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.496.311 5.129.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
12.496.311 16.085.536
Finansal Yatırımlar
0
Ticari Alacaklar
26.464.002 21.731.843
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7.468.639 4.720.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
18.995.363 17.011.736
Diğer Alacaklar
446.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
446.472
Stoklar
16.799.863 15.587.389
Peşin Ödenmiş Giderler
1.134.933 3.080.589
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.134.933 3.080.589
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
588
Diğer Dönen Varlıklar
4.062.831 4.147.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.062.831 4.147.823
ARA TOPLAM
61.405.000 60.633.180
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
61.405.000 60.633.180
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
150.654 150.654
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
150.654 150.654
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
70.000.000 70.000.000
Maddi Duran Varlıklar
40.172.658 38.156.062
Arazi ve Arsalar
13.442.865 13.442.865
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.417.453 9.407.135
Binalar
15.941.778 13.980.980
Mobilya ve Demirbaşlar
965.269 897.424
Yapılmakta Olan Yatırımlar
405.293 427.658
Kullanım Hakkı Varlıkları
419.369 469.693
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.589 8.867
Diğer Haklar
205 205
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.384 8.662
Peşin Ödenmiş Giderler
16.533
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.533
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
110.764.270 108.801.809
TOPLAM VARLIKLAR
172.169.270 169.434.989
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
687.718 1.008.261
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
687.718 1.008.261
Banka Kredileri
687.718 1.008.261
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.129.396 15.794.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.129.396 15.794.317
Banka Kredileri
18.930.712 15.751.685
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
198.684 42.632
Ticari Borçlar
7.128.945 5.448.878
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.141.677
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.987.268 5.448.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
789.375 817.838
Diğer Borçlar
943.685 696.490
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.675
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
933.010 696.490
Türev Araçlar
55.380
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
55.380
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
338.872 222.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
338.872 222.411
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
402.546 359.881
Kısa Vadeli Karşılıklar
912.800 972.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
470.166 529.089
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
442.634 443.373
ARA TOPLAM
30.333.337 25.375.918
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.333.337 25.375.918
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.825.226 39.228.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.825.226 39.228.965
Banka Kredileri
37.590.483 38.781.215
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
234.743 447.750
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.510.035 2.385.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.510.035 2.385.558
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13.533.799 13.726.652
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.869.060 55.341.175
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
84.202.397 80.717.093
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
87.966.873 88.717.896
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.403.231 1.403.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.314.649 13.266.348
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.314.649 13.266.348
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12.725.888 12.665.512
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
588.761 600.836
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.897.785 2.272.928
Yasal Yedekler
2.897.785 2.272.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
61.150.533 51.547.908
Net Dönem Karı veya Zararı
-799.325 10.227.481
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
87.966.873 88.717.896
TOPLAM KAYNAKLAR
172.169.270 169.434.989


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19.909.051 23.180.151
Satışların Maliyeti
-14.754.216 -16.216.944
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.154.835 6.963.207
BRÜT KAR (ZARAR)
5.154.835 6.963.207
Genel Yönetim Giderleri
-1.609.818 -994.379
Pazarlama Giderleri
-1.036.793 -1.661.760
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.842.104 171.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.320.669 -225.887
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.029.659 4.252.851
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.029.659 4.252.851
Finansman Gelirleri
83.255 3.228.760
Finansman Giderleri
-5.707.657 -5.546.817
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-594.743 1.934.794
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-204.582 -563.402
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-409.510 -435.861
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
204.928 -127.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-799.325 1.371.392
DÖNEM KARI (ZARARI)
-799.325 1.371.392
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-799.325 1.371.392
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,07990000 0,13710000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
60.376 -136.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
60.376 -136.462
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
60.376 -136.462
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-12.075 27.292
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.075 27.292
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-12.075 27.292
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.301 -109.170
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-751.024 1.262.222
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-751.024 1.262.222http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850240


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.