KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 - 23:29
KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 1.407.167 41.126.196 1.102.016 7.794.424 13.805.879 76.638.913 4 76.638.917
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
3.071.210 3.071.210 3.071.210
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 1.403.231 1.407.167 41.126.196 1.102.016 10.865.634 13.805.879 79.710.123 4 79.710.127
Transferler
286.746 13.519.133 -13.805.879 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
2.461.782 2.461.782 2.461.782
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.673 -9.673 -9.673
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 1.397.494 41.126.196 1.388.762 24.384.767 2.461.782 82.162.232 4 82.162.236
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 2.705.431 41.126.196 1.388.762 21.313.370 -814.440 77.122.550 77.122.550
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
420.593 420.593 420.593
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-1.405.284 3.071.397 1.778.549 3.444.662 3.444.662
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 1.403.231 1.300.147 41.126.196 1.388.762 24.805.360 964.109 80.987.805 80.987.805
Transferler
411.446 552.663 -964.109 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
852.930 852.930 852.930
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-196.753 -196.753 -196.753
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 1.103.394 41.126.196 1.800.208 25.358.023 852.930 81.643.982 81.643.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.616.866 274.271
Dönem Karı (Zararı)
852.930 2.461.782
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
852.930 2.461.782
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.512.764 2.311.426
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
886.402 1.057.098
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
58.146 104.518
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
58.146 104.518
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
325.128 129.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
325.128 129.580
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.028.097 414.416
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-63.774 -10.472
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.091.871 520.833
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 1.245.979
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -1.341.924
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.644.151
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-87.805 263.678
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-87.805 263.678
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
637.839 342.136
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20.806
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.953.334 -3.960.003
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.253.573 -1.593.139
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-444.850 -246.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.808.723 -1.346.395
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.756 -154.939
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-49.756 -154.939
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.234.753 -2.957.716
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
34.604 -39.792
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.368.297 1.594.543
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-202.762 278.453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.571.059 1.316.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
105.603 38.337
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.531 9.399
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-82.531 9.399
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-475.355 -641.795
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-365.870 -214.901
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-345.819 -564.978
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-20.051 350.077
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.412.360 813.205
Alınan Faiz
63.774 10.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-371.956 -73.163
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-487.312 -476.243
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-724.508 -25.229
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-724.508 -25.229
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-724.508 -25.229
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.745.015 -1.140.359
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.622.569 4.428.628
Kredilerden Nakit Girişleri
31.622.569 4.428.628
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.877.554 -5.564.203
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.877.554 -5.564.203
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 -4.784
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.637.373 -891.317
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.637.373 -891.317
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.569.717 1.530.929
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.207.090 639.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 22.207.090 3.569.717 1.530.929
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
16.670.723 14.475.296 11.018.107
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 906.420 461.570 119.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 15.764.303 14.013.726 10.898.836
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
679.442 629.686 194.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 679.442 629.686 194.251
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0 72.396
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
72.396
Stoklar
11 17.937.014 14.702.261 12.956.764
Peşin Ödenmiş Giderler
720.046 787.717 972.460
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 720.046 787.717 972.460
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 7.165 0
Diğer Dönen Varlıklar
3.726.367 3.387.713 3.250.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 3.726.367 3.387.713 3.250.626
ARA TOPLAM
61.947.847 37.552.390 29.995.533
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
61.947.847 37.552.390 29.995.533
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 20.806 20.806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Diğer Finansal Yatırımlar
20.806 20.806
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0 193.406
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
193.406
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 71.216.000 71.216.000 71.216.000
Maddi Duran Varlıklar
14 29.579.145 29.735.146 31.697.280
Diğer Maddi Duran Varlıklar
29.579.145 29.735.146 31.697.280
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 6.472 12.365 46.173
Diğer Haklar
1.133 1.217 1.386
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.339 11.148 44.787
Peşin Ödenmiş Giderler
33.067 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 33.067
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
100.834.684 100.984.317 103.173.665
TOPLAM VARLIKLAR
162.782.531 138.536.707 133.169.198
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 8.818.290 11.135.587 1.647.476
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.818.290 11.135.587 1.647.476
Banka Kredileri
8.818.290 11.135.587 1.647.476
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 18.138.117 9.843.839 11.426.355
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.138.117 9.843.839 11.426.355
Banka Kredileri
18.138.117 9.843.839 11.426.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6.768.234 4.399.937 3.340.080
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 827 203.589 95.691
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 6.767.407 4.196.348 3.244.389
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 597.573 491.970 377.672
Diğer Borçlar
220.261 302.792 192.436
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 4 4.785
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 220.261 302.788 187.651
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
19 11.873 44.877 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
11.873 44.877 0
Ertelenmiş Gelirler
12 1.536.448 2.011.802 1.145.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.536.448 2.011.802 1.145.506
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 274.362 200.172 229.266
Kısa Vadeli Karşılıklar
618.975 458.532 283.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 618.975 438.481 283.028
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 20.051 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
36.984.133 28.889.508 18.641.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.984.133 28.889.508 18.641.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 28.036.387 12.532.331 18.757.099
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.036.387 12.532.331 18.757.099
Banka Kredileri
28.036.387 12.532.331 18.757.099
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
19 25.391 80.192 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25.391 80.192 0
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.210.074 1.191.454 1.022.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.210.074 1.191.454 1.022.594
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 14.882.564 14.855.417 15.037.559
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.154.416 28.659.394 34.817.252
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
81.138.549 57.548.902 53.459.071
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
81.643.982 80.987.805 79.710.123
Ödenmiş Sermaye
21 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 1.403.231 1.403.231 1.403.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.229.590 42.426.343 42.533.363
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.229.590 42.426.343 42.533.363
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
41.126.196 41.126.196 41.126.196
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.103.394 1.300.147 1.407.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.800.208 1.388.762 1.102.016
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.800.208 1.388.762 1.102.016
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.358.023 24.805.360 10.865.634
Net Dönem Karı veya Zararı
852.930 964.109 13.805.879
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
81.643.982 80.987.805 79.710.127
TOPLAM KAYNAKLAR
162.782.531 138.536.707 133.169.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 29.638.030 19.828.872 16.010.150 10.609.157
Satışların Maliyeti
22 -18.409.834 -11.033.841 -9.896.587 -5.912.034
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.228.196 8.795.031 6.113.563 4.697.123
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
11.228.196 8.795.031 6.113.563 4.697.123
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.846.084 -1.550.660 389.079 -540.009
Pazarlama Giderleri
23 -2.528.980 -1.486.650 -1.511.203 -757.057
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.775.166 1.750.596 851.582 884.126
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -576.364 -1.598.633 218.480 -903.844
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.051.934 5.909.684 6.061.501 3.380.339
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.051.934 5.909.684 6.061.501 3.380.339
Finansman Gelirleri
26a 2.083.413 781.734 1.146.985 385.496
Finansman Giderleri
26b -8.644.578 -3.887.500 -5.705.355 -1.504.734
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.490.769 2.803.918 1.503.131 2.261.101
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-637.839 -342.136 -572.634 -157.475
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -561.503 -388.203 -273.419 -139.890
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -76.336 46.067 -299.215 -17.585
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
852.930 2.461.782 930.497 2.103.626
DÖNEM KARI (ZARARI)
852.930 2.461.782 930.497 2.103.626
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
852.930 2.461.782 930.497 2.103.626
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,08530000 0,24620000 0,09300000 0,21040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-196.753 -9.673 -597.223 -312.555
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-245.942 -12.091 -759.365 -390.694
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
49.189 2.418 162.142 78.139
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
49.189 2.418 162.142 78.139
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-196.753 -9.673 -597.223 -312.555
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
656.177 2.452.109 333.274 1.791.071
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
656.177 2.452.109 333.274 1.791.071http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705356


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.985 Değişim: 0,22% Hacim : 20.546 Mio.TL Son veri saati : 12:18
Düşük 1.983 08.12.2021 Yüksek 2.006
Açılış: 1.990
13,6330 Değişim: 1,06%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,6562
Açılış: 13,4901
15,4021 Değişim: 1,22%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,4320
Açılış: 15,2171
783,15 Değişim: 1,13%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 785,67
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.