KAP ***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 - 17:04
KAP ***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -7.009 34.298 193.239 2.220.528 2.220.528
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
193.239 -193.239 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-58.984 -62.602 -62.602
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.618 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -10.627 227.537 58.984 2.157.926 2.157.926
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.400.000 -11.127 227.537 -60.289 2.556.121 2.556.121
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-60.289 60.289 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-61.205 -63.482 -63.482
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.277 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.400.000 -13.404 167.248 -61.205 2.492.639 2.492.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-365.368 -345.108
Dönem Karı (Zararı)
-61.205 -58.984
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.356 -12.036
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 29 604
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.732 7.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 8.732 7.716
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -4.405 -20.356
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-257.582 -86.715
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.062 -6.932
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 - 5 -113.412 333
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -2.650 -7.265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.136 -56.335
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 - 6 -23.010 -23.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -58.126 -33.325
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -54.298 -52.751
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.590 27.317
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 - 5 0 3.676
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -7.590 23.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.196 11.691
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 - 6 258 5.825
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -6.454 5.866
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.700 -9.705
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 7.700 -9.705
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-314.431 -157.735
Alınan Faiz
-93.383 -189.491
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 42.446 2.118
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
94.275 191.016
Alınan Faiz
94.275 191.016
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
275 35
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
425 445
Kredilerden Nakit Girişleri
425 445
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-150 -410
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-270.818 -154.057
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-270.818 -154.057
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.122.436 1.878.829
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.851.618 1.724.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.857.958 2.129.668
Ticari Alacaklar
377.461 261.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 358.067 244.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 19.394 16.744
Diğer Alacaklar
265.178 186.432
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 205.659 182.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 59.519 3.783
Peşin Ödenmiş Giderler
55.196 898
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 55.196 898
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 14.141 56.587
Diğer Dönen Varlıklar
35.061 42.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 35.061 42.761
ARA TOPLAM
2.604.995 2.677.745
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.604.995 2.677.745
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
18.709 16.319
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 18.709 16.319
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
414 443
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 414 443
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 25.814 20.840
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.937 37.602
TOPLAM VARLIKLAR
2.649.932 2.715.347
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
275
Ticari Borçlar
41.445 49.035
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 41.445 49.035
Diğer Borçlar
21.706 27.902
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-6 867 609
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 20.839 27.293
ARA TOPLAM
63.426 76.937
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.426 76.937
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
93.867 82.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 93.867 82.289
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.867 82.289
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
157.293 159.226
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.492.639 2.556.121
Ödenmiş Sermaye
13 2.400.000 2.400.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.404 -11.127
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
11 -13.404 -11.127
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
167.248 227.537
Net Dönem Karı veya Zararı
-61.205 -60.289
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.492.639 2.556.121
TOPLAM KAYNAKLAR
2.649.932 2.715.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 83.946 72.959 43.634 37.938
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
83.946 72.959 43.634 37.938
BRÜT KAR (ZARAR)
83.946 72.959 43.634 37.938
Genel Yönetim Giderleri
16 -367.033 -371.403 -167.983 -177.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 219.305 220.819 154.285 107.760
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-63.782 -77.625 29.936 -31.509
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-63.782 -77.625 29.936 -31.509
Finansman Giderleri
18 -1.828 -1.715 -1.015 -831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-65.610 -79.340 28.921 -32.340
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.405 20.356 -5.851 12.030
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 4.405 20.356 -5.851 12.030
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-61.205 -58.984 23.070 -20.310
DÖNEM KARI (ZARARI)
-61.205 -58.984 23.070 -20.310
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-61.205 -58.984 23.070 -20.310
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,02550000 -0,02950000 0,00961000 -0,01020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.277 -3.618 26 32
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.277 -3.618 26 32
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 569 905 -7 -7
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
11 -2.846 -4.523 33 39
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.277 -3.618 26 32
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-63.482 -62.602 23.096 -20.278
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-63.482 -62.602 23.096 -20.278



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866671


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.349 Değişim: -0,18% Hacim : 10.487 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.346 26.07.2021 Yüksek 1.363
Açılış: 1.356
8,5539 Değişim: 0,02%
Düşük 8,5413 27.07.2021 Yüksek 8,5625
Açılış: 8,5523
10,1134 Değişim: 0,07%
Düşük 10,0873 27.07.2021 Yüksek 10,1278
Açılış: 10,1059
494,28 Değişim: -0,01%
Düşük 493,70 27.07.2021 Yüksek 494,92
Açılış: 494,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.