KAP ***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 10:59
KAP ***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -7.009 34.298 193.329 2.220.528 2.220.528
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
193.329 -193.329 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-38.674 -42.324 -42.324
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.650 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -10.659 227.537 -38.674 2.178.204 2.178.204
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.400.000 -11.127 227.537 -60.289 2.556.121 2.556.121
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-60.289 60.289 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-84.275 -86.578 -86.578
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.303 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.400.000 -13.430 167.248 -84.275 2.469.543 2.469.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-232.406 -234.836
Dönem Karı (Zararı)
-84.275 -38.674
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.900 -4.186
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 15 302
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.341 3.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.341 3.838
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -10.256 -8.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-83.911 -81.843
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-747 724
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 143 -251
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -890 975
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.466 -13.724
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-6 -11.505 -11.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.961 -2.219
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -81.442 -79.397
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.167 12.799
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 20.167 12.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.369 3.866
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3-6 258 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.627 3.866
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.054 -6.111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -6.054 -6.111
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-174.086 -124.703
Alınan Faiz
-50.937 -94.599
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -7.383 -15.534
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
49.216 103.563
Alınan Faiz
49.216 103.563
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 35
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 35
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 35
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-183.190 -131.238
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-183.190 -131.238
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.122.436 1.878.829
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.939.246 1.747.591


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.948.200 2.129.668
Ticari Alacaklar
262.146 261.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 244.512 244.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 17.634 16.744
Diğer Alacaklar
198.373 186.432
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 194.154 182.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.219 3.783
Peşin Ödenmiş Giderler
82.340 898
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 82.340 898
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 63.970 56.587
Diğer Dönen Varlıklar
48.815 42.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 48.815 42.761
ARA TOPLAM
2.603.844 2.677.745
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.603.844 2.677.745
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
17.844 16.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 17.844 16.319
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
428 443
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 428 443
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 31.672 20.840
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.944 37.602
TOPLAM VARLIKLAR
2.653.788 2.715.347
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
69.202 49.035
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 69.202 49.035
Diğer Borçlar
25.533 27.902
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-6 867 609
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 24.666 27.293
ARA TOPLAM
94.735 76.937
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.735 76.937
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
89.510 82.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 89.510 82.289
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.510 82.289
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
184.245 159.226
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.469.543 2.556.121
Ödenmiş Sermaye
13 2.400.000 2.400.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.430 -11.127
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
11 -13.430 -11.127
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
167.248 227.537
Net Dönem Karı veya Zararı
-84.275 -60.289
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.469.543 2.556.121
TOPLAM KAYNAKLAR
2.653.788 2.715.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 40.312 35.021
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.312 35.021
BRÜT KAR (ZARAR)
40.312 35.021
Genel Yönetim Giderleri
16 -199.050 -194.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 65.020 113.059
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-93.718 -46.116
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-93.718 -46.116
Finansman Giderleri
18 -813 -884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-94.531 -47.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.256 8.326
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 10.256 8.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-84.275 -38.674
DÖNEM KARI (ZARARI)
-84.275 -38.674
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-84.275 -38.674
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.303 -3.650
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.303 -3.650
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 576 912
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
11 -2.879 -4.562
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.303 -3.650
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-86.578 -42.324
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-86.578 -42.324http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847970


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.907 Değişim: 1,44% Hacim : 7.583 Mio.TL Son veri saati : 11:06
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.910
Açılış: 1.897
13,7624 Değişim: 0,73%
Düşük 13,5361 03.12.2021 Yüksek 13,7871
Açılış: 13,6633
15,5579 Değişim: 0,32%
Düşük 15,3327 03.12.2021 Yüksek 15,5842
Açılış: 15,5088
782,82 Değişim: 0,48%
Düşük 771,62 03.12.2021 Yüksek 784,23
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.