KAP ***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 15:06
KAP ***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 2.000.000 3.082 186.863 -84.357 2.105.588 2.105.588
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-84.357 84.357 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-845 -73.886 -74.731 -74.731
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.000.000 2.237 102.506 -73.886 2.030.857 2.030.857
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 2.000.000 -6.290 102.506 -68.208 2.028.008 2.028.008
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-68.208 68.208 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
105.177 105.177 105.177
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.555 11.555 11.555
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.000.000 5.265 34.298 105.177 2.144.740 2.144.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-160.359 -353.397
Dönem Karı (Zararı)
105.177 -73.886
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.322 -12.505
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 1.644 1.689
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.208 9.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 8.208 9.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 38.470 -23.194
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-37.485 -83.148
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.308 20.974
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-23 3.793 4.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 1.515 16.382
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.263 -47.474
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-23 -34.516 -21.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -22.747 -26.234
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -22.722 -37.327
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.674 -8.577
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 17.674 -8.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -4.796 6.097
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.955 -2.761
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-23 -14.767 951
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -4.188 -3.712
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.269 -14.080
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 31.714 -13.235
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 11.555 -845
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
116.014 -169.539
Alınan Faiz
18 -238.633 -183.647
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -37.740 -211
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
222.655 299.830
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
18 221.973 187.186
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 682 112.644
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.296 -53.567
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.296 -53.567
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.820.016 1.887.546
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.882.312 1.833.979


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.911.818 1.832.862
Finansal Yatırımlar
0 682
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 682
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 682
Ticari Alacaklar
20.554 25.862
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-23 3.392 7.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 17.162 18.677
Diğer Alacaklar
184.409 133.024
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-23 125.170 90.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 59.239 42.370
Peşin Ödenmiş Giderler
23.732 1.010
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 23.732 1.010
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 40.999
Diğer Dönen Varlıklar
58.382 90.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 58.382 90.096
ARA TOPLAM
2.239.894 2.083.536
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.239.894 2.083.536
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
16.451 10.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 16.451 10.573
Maddi Duran Varlıklar
1.081 2.683
Mobilya ve Demirbaşlar
8 1.081 2.683
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
514 556
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
514 556
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.307 44.036
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.353 57.848
TOPLAM VARLIKLAR
2.260.247 2.141.384
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
33.320 15.646
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 33.320 15.646
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.796
Diğer Borçlar
29.688 48.643
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-23 354 15.121
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 29.334 33.522
ARA TOPLAM
63.008 69.085
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.008 69.085
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
52.499 44.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 52.499 44.291
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.499 44.291
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
115.507 113.376
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.144.740 2.028.008
Ödenmiş Sermaye
13 2.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.265 -6.290
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
12 5.265 -6.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 34.298 102.506
Net Dönem Karı veya Zararı
13 105.177 -68.208
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.144.740 2.028.008
TOPLAM KAYNAKLAR
2.260.247 2.141.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 135.936 149.680 46.205 51.142
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
135.936 149.680 46.205 51.142
BRÜT KAR (ZARAR)
135.936 149.680 46.205 51.142
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -606.134 -464.053 -196.061 -143.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 616.073 219.430 112.288 82.122
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
145.875 -94.943 -37.568 -10.026
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
145.875 -94.943 -37.568 -10.026
Finansman Giderleri
20 -2.228 -2.137 -806 -726
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
143.647 -97.080 -38.374 -10.752
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-38.470 23.194 -3.004 3.872
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -38.470 23.194 -3.004 3.872
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
105.177 -73.886 -41.378 -6.880
DÖNEM KARI (ZARARI)
105.177 -73.886 -41.378 -6.880
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
105.177 -73.886 -41.378 -6.880
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.555 -845 114 53
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.555 -845 114 53
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -3.259 211 -32 -14
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
12 14.814 -1.056 146 67
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.555 -845 114 53
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
116.732 -74.731 -41.264 -6.827
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
116.732 -74.731 -41.264 -6.827http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716191


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.569 Değişim: 0,00% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.552 20.01.2021 Yüksek 1.574
Açılış: 1.573
7,4161 Değişim: -0,04%
Düşük 7,3931 21.01.2021 Yüksek 7,4232
Açılış: 7,4191
9,0111 Değişim: 0,28%
Düşük 8,9624 21.01.2021 Yüksek 9,0168
Açılış: 8,9856
446,81 Değişim: 0,24%
Düşük 444,86 21.01.2021 Yüksek 446,98
Açılış: 445,75
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.