KAP ***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2022 - 21:36
KAP ***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -18.158.065 586.613 -4.676.659 41.264.159 17.250.489 228.448.354 86.310.753 368.962.947 25.638.059 394.601.006
Transferler
86.310.753 -86.310.753
Dönem Karı (Zararı)
114.528.012 114.528.012 -720.049 113.807.963
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
747.743 -1.555.948 33.735.290 -2.970.735 29.956.350 10.051.714 40.008.064
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-3.980.554 -3.980.554 499.223 -3.481.331
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-7.185.642 -7.185.642 -7.185.642
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -29.324.261 1.334.356 -6.232.607 74.999.449 -2.970.735 17.250.489 314.759.107 114.528.012 502.281.113 35.468.947 537.750.060
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -29.324.261 1.334.356 -6.232.607 74.999.449 -2.970.735 17.250.489 314.759.107 114.528.012 502.281.113 35.468.947 537.750.060
Transferler
75.000.000 39.528.012 -114.528.012
Dönem Karı (Zararı)
264.649.959 264.649.959 12.687.830 277.337.789
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.131.600 -4.329.466 104.421.885 -4.205.253 110.018.766 26.105.471 136.124.237
Kar Payları
-28.673.009 -28.673.009 -28.673.009
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
271.989 -271.989 7.327.995 7.327.995 7.327.995
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-96.361.682 -96.361.682 -96.361.682
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 2.991.336 -9.782.044 -125.685.943 15.465.956 -10.562.073 179.421.334 -7.175.988 16.978.500 332.942.105 264.649.959 759.243.142 74.262.248 833.505.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
373.164.033 264.094.117
Dönem Karı (Zararı)
277.337.789 113.807.963
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-336.179 163.136.396
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 78.872.037 63.332.775
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-22.036.679 1.801.805
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -22.036.679 1.801.805
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.059.047 43.049.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 14.059.047 43.049.333
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-23.789.773 -10.122.952
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23,24 -33.962.490 -15.554.393
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 10.172.717 5.431.441
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17.743.895 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
29 17.743.895 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 22.730.020 4.262.303
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-87.914.726 60.813.132
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
123.074.415 1.060.519
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.465.792 -32.027.495
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.082.424 -2.308.597
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.344.519 17.960.142
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.523.040 17.916.134
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
137.801.152 -479.665
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
137.801.152 -479.665
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
400.076.025 278.004.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.648.353 -1.243.618
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-25.263.639 -12.667.143
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-395.939.157 -125.024.282
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-6.436.147 -7.869.780
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-283.523.633 -46.707.492
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
321.485 139.474
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -140.263.352 -84.583.557
Alınan Faiz
33.962.490 13.997.073
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.491.831 -39.385.428
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.770.660 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
89.251.503 0
Kredilerden Nakit Girişleri
31 89.251.503 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-65.200.986 -29.185.543
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
31 -65.200.986 -29.185.543
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
31 -16.665.993 -6.854.398
Ödenen Temettüler
-28.673.009 0
Ödenen Faiz
25 -7.974.006 -3.345.487
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.266.955 99.684.407
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
40.061.306 9.727.580
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.205.649 109.411.987
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 261.595.709 152.183.722
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 259.390.060 261.595.709


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 259.390.060 261.595.709
Finansal Yatırımlar
5 173.933.264 32.081.501
Ticari Alacaklar
333.669.674 235.668.367
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 838.803 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 332.830.871 235.668.367
Diğer Alacaklar
130.036 799.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 130.036 799.556
Türev Araçlar
29 7.563.396 0
Stoklar
10 5.929.135 2.846.711
Peşin Ödenmiş Giderler
17 9.770.505 4.917.554
Diğer Dönen Varlıklar
9 5.887.840 5.910.638
ARA TOPLAM
796.273.910 543.820.036
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
796.273.910 543.820.036
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 183.908.017 28.104.547
Diğer Alacaklar
9.044.507 5.343.356
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 9.044.507 5.343.356
Maddi Duran Varlıklar
11 20.966.204 19.346.322
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 17.696.433 17.710.399
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
759.228.798 470.238.309
Şerefiye
14 327.276.359 202.740.417
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 431.952.439 267.497.892
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.125.044 2.019.197
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 18.921.317 10.007.150
Diğer Duran Varlıklar
307.588 930.660
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.011.197.908 553.699.940
TOPLAM VARLIKLAR
1.807.471.818 1.097.519.976
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 64.787.912 9.520.664
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 29.055.855 17.463.445
Ticari Borçlar
79.780.089 65.971.841
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 838.257 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 78.941.832 65.971.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 81.090.495 75.595.098
Diğer Borçlar
159.563.379 56.671.372
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.800 12.131
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 159.559.579 56.659.241
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
17 290.897.336 175.869.865
Türev Araçlar
29 25.307.291 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 10.226.461 3.461.961
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.448.127 1.820.534
ARA TOPLAM
742.156.945 406.374.780
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
742.156.945 406.374.780
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 172.579.159 125.316.688
Diğer Borçlar
6.653.446 4.595.797
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.653.446 4.595.797
Uzun Vadeli Karşılıklar
37.391.280 16.719.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 37.391.280 16.719.235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 15.185.598 6.763.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
231.809.483 153.395.136
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
973.966.428 559.769.916
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
759.243.142 502.281.113
Ödenmiş Sermaye
18 100.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.991.336 2.991.336
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -9.782.044 -10.054.033
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-125.685.943 -29.324.261
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.903.883 -4.898.251
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
15.465.956 1.334.356
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.562.073 -6.232.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.562.073 -6.232.607
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
172.245.346 72.028.714
Yabancı Para Çevrim Farkları
179.421.334 74.999.449
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-7.175.988 -2.970.735
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.978.500 17.250.489
Yasal Yedekler
7.196.456 7.196.456
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
18 9.782.044 10.054.033
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
332.942.105 314.759.107
Net Dönem Karı veya Zararı
264.649.959 114.528.012
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
74.262.248 35.468.947
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
833.505.390 537.750.060
TOPLAM KAYNAKLAR
1.807.471.818 1.097.519.976


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 766.765.692 545.023.892
Satışların Maliyeti
20 -142.732.953 -99.573.299
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
624.032.739 445.450.593
BRÜT KAR (ZARAR)
624.032.739 445.450.593
Genel Yönetim Giderleri
21 -98.204.475 -91.851.838
Pazarlama Giderleri
21 -143.006.312 -121.204.221
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -175.440.634 -118.552.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 22.627.744 6.062.177
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -18.226.136 -14.410.550
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
211.782.926 105.493.796
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 11.681.897 8.984.822
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
223.464.823 114.478.618
Finansman Gelirleri
24 116.270.771 24.181.653
Finansman Giderleri
25 -39.667.785 -20.590.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
300.067.809 118.070.266
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.730.020 -4.262.303
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -29.585.474 -11.151.400
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 6.855.454 6.889.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
277.337.789 113.807.963
DÖNEM KARI (ZARARI)
277.337.789 113.807.963
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.687.830 -720.049
Ana Ortaklık Payları
264.649.959 114.528.012
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 27 2,74000000 1,19000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.802.134 -808.205
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
14.131.600 747.743
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -4.761.763 -1.723.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
432.297 168.033
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 432.297 168.033
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
126.322.103 40.816.269
Yabancı Para Çevrim Farkları
130.527.356 43.787.004
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.205.253 -2.970.735
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.205.253 -2.970.735
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
136.124.237 40.008.064
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
413.462.026 153.816.027
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.793.301 9.331.665
Ana Ortaklık Payları
374.668.725 144.484.362http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002621


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.371 Değişim: -1,44% Hacim : 29.738 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.359 05.07.2022 Yüksek 2.426
Açılış: 2.418
17,0125 Değişim: 0,23%
Düşük 16,9505 06.07.2022 Yüksek 17,0554
Açılış: 16,9735
17,4613 Değişim: -0,04%
Düşük 17,4244 06.07.2022 Yüksek 17,4826
Açılış: 17,4675
968,22 Değişim: 0,56%
Düşük 962,29 06.07.2022 Yüksek 968,53
Açılış: 962,83
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.