" />

KAP ***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2021 - 18:57
KAP ***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -18.158.065 586.613 -4.676.659 41.264.159 17.250.489 228.448.354 86.310.753 368.962.947 25.638.059 394.601.006
Transferler
86.310.753 -86.310.753
Dönem Karı (Zararı)
82.941.463 82.941.463 -409.703 82.531.760
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.625.502 35.462.922 -2.836.864 31.000.556 10.483.621 41.484.177
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-3.980.554 -3.980.554 499.224 -3.481.330
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
1.216.669 1.216.669 1.216.669
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -20.921.950 586.613 -6.302.161 76.727.081 -2.836.864 17.250.489 314.759.107 82.941.463 480.141.081 36.211.201 516.352.282
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -29.324.261 1.334.356 -6.232.607 74.999.449 -2.970.735 17.250.489 314.759.107 114.528.012 502.281.113 35.468.947 537.750.060
Transferler
75.000.000 39.528.012 -114.528.012
Dönem Karı (Zararı)
168.348.234 168.348.234 -3.610.059 164.738.175
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.465.336 -3.513.414 19.703.350 -2.338.243 15.317.029 4.925.837 20.242.866
Kar Payları
-28.673.009 -28.673.009 -28.673.009
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
271.989 -271.989 7.327.995 7.327.995 7.327.995
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-11.607.271 -11.607.271 -11.607.271
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 2.991.336 -9.782.044 -40.931.532 2.799.692 -9.746.021 94.702.799 -5.308.978 16.978.500 332.942.105 168.348.234 652.994.091 36.784.725 689.778.816


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
118.374.036 174.857.541
Dönem Karı (Zararı)
164.738.175 82.531.760
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
67.609.034 61.364.263
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 56.720.537 45.918.149
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-16.507.558 1.579.617
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -16.507.558 1.579.617
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.583.225 -19.280.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 10.583.225 -19.280.631
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-16.980.870 -5.220.405
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24,25 -21.363.479 -9.327.887
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 4.382.609 4.107.482
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 21.998.303 11.286.555
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11.795.397 27.080.978
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-95.327.705 40.496.414
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.430.106 37.348.454
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-58.990 -256.415
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.296.587 -14.917.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.402.234 18.322.350
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-37.175.613 -5.046.231
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-55.226.621 23.368.581
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
137.019.504 184.392.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.030.185 -1.059.981
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.615.283 -8.474.915
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-67.390.271 -57.482.643
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
4 -8.506.335 -5.305.569
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
12.785.994 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -5.418.132 -3.792.711
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 221.304 103.517
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -86.548.716 -57.815.767
Alınan Faiz
20.075.614 9.327.887
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.341.186 -24.363.267
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.770.661 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.770.661 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.670.519 0
Kredilerden Nakit Girişleri
32 57.670.519 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-40.580.796 -15.919.642
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32 -40.580.796 -15.919.642
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32 -8.857.259 -4.336.143
Ödenen Temettüler
-28.673.009 0
Ödenen Faiz
-2.671.302 -4.107.482
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.642.579 93.011.631
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
17.205.710 7.753.424
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.848.289 100.765.055
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 261.595.709 152.183.722
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 316.443.998 252.948.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 316.443.998 261.595.709
Finansal Yatırımlar
6 19.295.507 32.081.501
Ticari Alacaklar
222.490.214 235.668.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 222.490.214 235.668.367
Diğer Alacaklar
210.721 799.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 210.721 799.556
Stoklar
11 2.905.701 2.846.711
Peşin Ödenmiş Giderler
18 7.936.780 4.917.554
Diğer Dönen Varlıklar
10 8.204.066 5.910.638
ARA TOPLAM
577.486.987 543.820.036
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
577.486.987 543.820.036
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 70.603.683 28.104.547
Diğer Alacaklar
6.949.577 5.343.356
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 6.949.577 5.343.356
Maddi Duran Varlıklar
12 19.216.349 19.346.322
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 16.447.795 17.710.399
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
548.841.917 470.238.309
Şerefiye
15 227.255.525 202.740.417
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 321.586.392 267.497.892
Peşin Ödenmiş Giderler
18 2.983.059 2.019.197
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 8.103.808 10.007.150
Diğer Duran Varlıklar
175.328 930.660
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
673.321.516 553.699.940
TOPLAM VARLIKLAR
1.250.808.503 1.097.519.976
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 39.760.073 9.520.664
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 19.894.883 17.463.445
Ticari Borçlar
36.675.254 65.971.841
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 36.675.254 65.971.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 33.840.199 75.595.098
Diğer Borçlar
48.447.518 56.671.372
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.800 12.131
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 48.443.718 56.659.241
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 199.794.336 175.869.865
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.432.704 3.461.961
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
761.251 1.820.534
ARA TOPLAM
383.606.218 406.374.780
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
383.606.218 406.374.780
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 130.803.140 125.316.688
Diğer Borçlar
4.595.797 4.595.797
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 4.595.797 4.595.797
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.698.255 16.719.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 30.698.255 16.719.235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 11.326.277 6.763.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.423.469 153.395.136
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
561.029.687 559.769.916
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
652.994.091 502.281.113
Ödenmiş Sermaye
19 100.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 2.991.336 2.991.336
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -9.782.044 -10.054.033
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
4 -40.931.532 -29.324.261
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.946.329 -4.898.251
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
6 2.799.692 1.334.356
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.746.021 -6.232.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.746.021 -6.232.607
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
89.393.821 72.028.714
Yabancı Para Çevrim Farkları
94.702.799 74.999.449
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.308.978 -2.970.735
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.978.500 17.250.489
Yasal Yedekler
7.196.456 7.196.456
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 9.782.044 10.054.033
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
332.942.105 314.759.107
Net Dönem Karı veya Zararı
168.348.234 114.528.012
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.784.725 35.468.947
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
689.778.816 537.750.060
TOPLAM KAYNAKLAR
1.250.808.503 1.097.519.976


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 486.195.920 338.702.815 169.026.475 119.956.124
Satışların Maliyeti
21 -96.149.653 -68.177.957 -34.431.582 -26.350.435
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
390.046.267 270.524.858 134.594.893 93.605.689
BRÜT KAR (ZARAR)
390.046.267 270.524.858 134.594.893 93.605.689
Genel Yönetim Giderleri
22 -58.922.587 -46.198.538 -18.715.897 -14.392.291
Pazarlama Giderleri
22 -68.007.314 -61.139.209 -22.993.762 -23.961.018
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -117.133.032 -84.060.807 -44.716.785 -29.551.709
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 16.716.849 5.318.969 2.876.866 -895.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -3.469.781 -4.770.612 -1.557.414 83.961
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
159.230.402 79.674.661 49.487.901 24.889.328
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 2.173.298 6.789.220 1.188.709 2.091.984
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
161.403.700 86.463.881 50.676.610 26.981.312
Finansman Gelirleri
25 41.719.606 15.083.795 11.980.303 10.899.743
Finansman Giderleri
26 -16.386.828 -7.729.361 -6.043.399 -2.426.893
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
186.736.478 93.818.315 56.613.514 35.454.162
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.998.303 -11.286.555 -8.422.687 -4.051.215
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -16.143.361 -10.287.682 -3.779.773 -5.618.598
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -5.854.942 -998.873 -4.642.914 1.567.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
164.738.175 82.531.760 48.190.827 31.402.947
DÖNEM KARI (ZARARI)
164.738.175 82.531.760 48.190.827 31.402.947
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.610.059 -409.703 -345.978 76.982
Ana Ortaklık Payları
168.348.234 82.941.463 48.536.805 31.325.965
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL Pay Başına Kazanç 28 1,74000000 0,86000000 0,50000000 0,32000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.048.078 -1.625.502 -1.222.354 -410.570
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
1.465.336 0 -1.213.677 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -3.881.730 -1.801.289 0 -457.273
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
368.316 175.787 -8.677 46.703
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 368.316 175.787 -8.677 46.703
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
22.290.944 43.109.679 -2.541.644 25.908.049
Yabancı Para Çevrim Farkları
24.629.187 45.946.543 -2.016.823 26.721.564
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.338.243 -2.836.864 -524.821 -813.515
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.338.243 -2.836.864 -524.821 -813.515
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.242.866 41.484.177 -3.763.998 25.497.479
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
184.981.041 124.015.937 44.426.829 56.900.426
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.315.778 10.073.918 -749.343 5.426.554
Ana Ortaklık Payları
183.665.263 113.942.019 45.176.172 51.473.872http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972275


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.959 Değişim: -0,30% Hacim : 41.123 Mio.TL Son veri saati : 12:55
Düşük 10.937 25.07.2024 Yüksek 11.017
Açılış: 10.989
33,0424 Değişim: 0,72%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,9835 Değişim: 1,07%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0217
Açılış: 35,6018
2.524,81 Değişim: -0,17%
Düşük 2.504,79 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.