KAP ***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2020 - 18:16
KAP ***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -1.018.118 -3.796.067 35.382.226 17.250.489 160.744.977 67.703.377 294.204.187 24.369.376 318.573.563
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
67.703.377 -67.703.377 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
56.997.292 56.997.292 -916.130 56.081.162
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-927.907 -167.186 -1.095.093 -223.896 -1.318.989
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-5.218.621 -5.218.621 -5.218.621
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -6.236.739 -4.723.974 35.215.040 17.250.489 228.448.354 56.997.292 344.887.765 23.229.350 368.117.115
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -18.158.065 586.613 -4.676.659 41.264.159 17.250.489 228.448.354 86.310.753 368.962.947 25.638.059 394.601.006
Transferler
-2.836.864 86.310.753 -86.310.753 -2.836.864 -2.836.864
Dönem Karı (Zararı)
82.941.463 82.941.463 -409.703 82.531.760
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.625.502 35.462.922 33.837.420 10.483.621 44.321.041
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-3.980.554 -3.980.554 499.224 -3.481.330
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
1.216.669 1.216.669 1.216.669
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -20.921.950 586.613 -6.302.161 76.727.081 -2.836.864 17.250.489 314.759.107 82.941.463 480.141.081 36.211.201 516.352.282


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
174.857.541 80.716.778
Dönem Karı (Zararı)
82.531.760 56.081.162
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
61.364.263 19.705.694
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 45.918.149 35.887.221
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.579.617 1.742.215
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.579.617 1.742.215
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-19.280.631 -15.115.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -19.280.631 -15.115.354
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.220.405 -1.153.055
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -9.327.887 -5.082.926
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 4.107.482 3.929.871
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 11.286.555 5.605.886
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
27.080.978 -7.261.219
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
40.496.414 9.714.963
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
37.348.454 14.121.074
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-256.415 254.544
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.917.975 -3.493.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.322.350 -1.167.113
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.046.231 -2.849.611
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
23.368.581 1.682.498
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
184.392.437 85.501.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.059.981 -897.501
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.474.915 -3.887.540
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.482.643 -47.277.563
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
4 -5.305.569 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -3.792.711 -4.820.930
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.517 29.170
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 103.517 29.170
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -57.815.767 -47.430.275
Alınan Faiz
9.327.887 4.944.472
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.363.267 -3.732.389
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 47.719.138
Kredilerden Nakit Girişleri
32 0 47.719.138
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.919.642 -42.778.631
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32 -15.919.642 -42.778.631
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32 -4.336.143 -4.743.025
Ödenen Faiz
-4.107.482 -3.929.871
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.011.631 29.706.826
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.753.424 32.325
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
100.765.055 29.739.151
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 152.183.722 80.919.777
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 252.948.777 110.658.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 252.948.777 152.183.722
Ticari Alacaklar
166.132.307 211.156.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 166.132.307 211.156.878
Diğer Alacaklar
829.927 1.095.167
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 0 186.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 829.927 909.141
Stoklar
11 794.529 538.114
Peşin Ödenmiş Giderler
18 7.876.911 6.496.405
Diğer Dönen Varlıklar
10 5.681.214 4.430.184
ARA TOPLAM
434.263.665 375.900.470
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
434.263.665 375.900.470
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 16.523.524 12.730.813
Diğer Alacaklar
4.963.196 3.192.800
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 4.963.196 3.192.800
Maddi Duran Varlıklar
12 20.664.993 20.049.599
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 9.671.346 14.391.618
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
461.020.188 342.178.523
Şerefiye
15 209.838.952 146.362.128
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 251.181.236 195.816.395
Peşin Ödenmiş Giderler
18 2.545.962 1.307.947
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 2.667.655 5.160.460
Diğer Duran Varlıklar
535.855 820.042
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
518.592.719 399.831.802
TOPLAM VARLIKLAR
952.856.384 775.732.272
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 7.311.049 21.309.333
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 23.122.914 10.924.218
Ticari Borçlar
33.093.724 46.713.633
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 33.093.724 46.713.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 27.494.555 11.838.284
Diğer Borçlar
34.053.438 17.960.544
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27.332 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 34.026.106 17.960.544
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 127.799.084 99.935.854
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.790.471 4.977.704
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.151.354 28.145.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 8.151.354 28.145.390
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
728.889 242.003
ARA TOPLAM
268.545.478 242.046.963
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
268.545.478 242.046.963
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 130.551.213 103.979.589
Diğer Borçlar
4.595.797 18.773.309
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 4.595.797 18.773.309
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 9.454.635 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.969.607 13.595.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 15.969.607 13.595.065
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 7.387.372 2.736.340
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
167.958.624 139.084.303
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
436.504.102 381.131.266
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
480.141.081 368.962.947
Ödenmiş Sermaye
19 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 2.991.336 2.991.336
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -10.054.033 -10.054.033
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
4 -20.921.950 -18.158.065
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.715.548 -4.090.046
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
6 586.613 586.613
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.302.161 -4.676.659
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
73.890.217 41.264.159
Yabancı Para Çevrim Farkları
76.727.081 41.264.159
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.836.864 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.250.489 17.250.489
Yasal Yedekler
19 7.196.456 7.196.456
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 10.054.033 10.054.033
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
314.759.107 228.448.354
Net Dönem Karı veya Zararı
82.941.463 86.310.753
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.211.201 25.638.059
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
516.352.282 394.601.006
TOPLAM KAYNAKLAR
952.856.384 775.732.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 338.702.815 268.483.333 119.956.124 92.240.477
Satışların Maliyeti
21 -68.177.957 -54.923.213 -26.350.435 -17.353.386
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
270.524.858 213.560.120 93.605.689 74.887.091
BRÜT KAR (ZARAR)
270.524.858 213.560.120 93.605.689 74.887.091
Genel Yönetim Giderleri
22 -46.198.538 -40.257.864 -14.392.291 -13.068.622
Pazarlama Giderleri
22 -61.139.209 -43.285.330 -23.961.018 -14.581.703
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -84.060.807 -69.913.955 -29.551.709 -24.608.187
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 5.318.969 7.140.977 -895.304 2.302.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -4.770.612 -4.025.788 83.961 -1.300.279
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.674.661 63.218.160 24.889.328 23.630.593
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 6.789.220 4.125.370 2.091.984 1.634.181
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
86.463.881 67.343.530 26.981.312 25.264.774
Finansman Gelirleri
25 15.083.795 4.143.317 10.899.743 1.329.578
Finansman Giderleri
26 -7.729.361 -9.799.799 -2.426.893 -3.676.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
93.818.315 61.687.048 35.454.162 22.918.047
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.286.555 -5.605.886 -4.051.215 -3.539.345
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -10.287.682 -3.764.617 -5.618.598 -3.016.018
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -998.873 -1.841.269 1.567.383 -523.327
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
82.531.760 56.081.162 31.402.947 19.378.702
DÖNEM KARI (ZARARI)
82.531.760 56.081.162 31.402.947 19.378.702
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-409.703 -916.130 76.982 -847.078
Ana Ortaklık Payları
82.941.463 56.997.292 31.325.965 20.225.780
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 28 33,18000000 22,80000000 12,53000000 8,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.625.502 -927.907 -410.570 -823.069
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.801.289 -1.030.941 -457.273 -913.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
175.787 103.034 46.703 90.733
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 175.787 103.034 46.703 90.733
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
45.946.543 -391.082 26.721.564 -7.835.623
Yabancı Para Çevrim Farkları
45.946.543 -391.082 26.721.564 -7.835.623
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.321.041 -1.318.989 26.310.994 -8.658.692
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
126.852.801 54.762.173 57.713.941 10.720.010
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.073.918 -1.140.026 5.426.554 -2.419.828
Ana Ortaklık Payları
116.778.883 55.902.199 52.287.387 13.139.838http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883420


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4233 Değişim: 0,05%
Düşük 8,4118 13.05.2021 Yüksek 8,4461
Açılış: 8,4194
10,1727 Değişim: -0,02%
Düşük 10,1536 13.05.2021 Yüksek 10,1888
Açılış: 10,1746
492,77 Değişim: 0,25%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 492,77
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.