KAP ***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2020 - 20:28
KAP ***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -1.018.118 -3.796.456 35.382.226 17.250.489 160.744.977 67.703.377 294.204.187 24.369.376 318.573.563
Transferler
67.703.377 -67.703.377
Dönem Karı (Zararı)
36.771.512 36.771.512 -69.052 36.702.460
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-104.838 6.095.687 5.990.849 1.348.854 7.339.703
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-5.218.621 -5.218.621 -5.218.621
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -6.236.739 -3.900.905 41.477.913 17.250.489 228.448.354 36.771.512 331.747.927 25.649.178 357.397.105
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -18.158.065 586.613 -4.676.659 41.264.159 17.250.489 228.448.354 86.310.753 368.962.947 25.638.059 394.601.006
Transferler
-2.023.349 86.310.753 -86.310.753 -2.023.349 -2.023.349
Dönem Karı (Zararı)
51.615.498 51.615.498 -486.685 51.128.813
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.214.932 14.090.930 12.875.998 5.134.049 18.010.047
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-3.980.554 -3.980.554 499.224 -3.481.330
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-3.354.383 -3.354.383 -3.354.383
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -25.493.002 586.613 -5.891.591 55.355.089 -2.023.349 17.250.489 314.759.107 51.615.498 424.096.157 30.784.647 454.880.804


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.313.284 51.306.419
Dönem Karı (Zararı)
51.128.813 36.702.460
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.734.738 12.507.562
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 29.558.387 23.659.523
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.655.622 1.311.798
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.655.622 1.311.798
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-16.619.408 -12.189.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -16.619.408 -12.189.394
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.074.159 896.345
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -758.817 -720.613
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 2.832.976 1.616.958
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 7.235.340 2.066.541
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
15.830.638 -3.237.251
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.847.383 4.016.330
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.486.370 5.864.818
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-152.255 311.916
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.268.938 -2.256.284
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.782.206 95.880
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.981.180 -4.709.824
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.763.386 4.805.704
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
111.710.934 53.226.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -922.255 -617.132
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.475.395 -1.302.801
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.555.812 -33.632.762
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
4 -5.305.569 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -3.792.487 -2.545.422
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 78.961 19.202
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,14 -37.295.534 -31.734.923
Alınan Faiz
758.817 628.381
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.500.737 9.841.652
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 16.738.928
Kredilerden Nakit Girişleri
32 0 16.738.928
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.037.292 -1.918.409
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32 -15.037.292 -1.918.409
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32 -2.630.469 -3.361.909
Ödenen Faiz
32 -2.832.976 -1.616.958
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.256.735 27.515.309
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-918.631 1.506.897
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.338.104 29.022.206
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 152.183.722 80.919.777
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 191.521.826 109.941.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 191.521.826 152.183.722
Ticari Alacaklar
175.175.173 211.156.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 175.175.173 211.156.878
Diğer Alacaklar
745.741 1.095.167
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 0 186.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 745.741 909.141
Stoklar
11 690.369 538.114
Peşin Ödenmiş Giderler
18 8.046.985 6.496.405
Diğer Dönen Varlıklar
10 4.602.746 4.430.184
ARA TOPLAM
380.782.840 375.900.470
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
380.782.840 375.900.470
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 16.523.300 12.730.813
Diğer Alacaklar
4.343.131 3.192.800
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 4.343.131 3.192.800
Maddi Duran Varlıklar
12 20.249.690 20.049.599
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 11.413.723 14.391.618
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
406.301.420 342.178.523
Şerefiye
15 180.834.623 146.362.128
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 225.466.797 195.816.395
Peşin Ödenmiş Giderler
18 2.037.105 1.307.947
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 1.722.127 5.160.460
Diğer Duran Varlıklar
592.303 820.042
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
463.182.799 399.831.802
TOPLAM VARLIKLAR
843.965.639 775.732.272
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 7.977.647 21.309.333
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 19.367.643 10.924.218
Ticari Borçlar
30.742.761 46.713.633
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 30.742.761 46.713.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 18.317.481 11.838.284
Diğer Borçlar
39.860.580 17.960.544
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
42.533 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 39.818.047 17.960.544
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 112.144.317 99.935.854
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.171.393 4.977.704
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.101.266 28.145.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 10.101.266 28.145.390
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
278.702 242.003
ARA TOPLAM
243.961.790 242.046.963
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
243.961.790 242.046.963
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 111.473.969 103.979.589
Diğer Borçlar
4.595.797 18.773.309
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 4.595.797 18.773.309
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 6.374.957 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.872.047 13.595.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 15.872.047 13.595.065
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 6.806.275 2.736.340
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
145.123.045 139.084.303
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
389.084.835 381.131.266
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
424.096.157 368.962.947
Ödenmiş Sermaye
19 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 2.991.336 2.991.336
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -10.054.033 -10.054.033
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
4 -25.493.002 -18.158.065
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.304.978 -4.090.046
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
6 586.613 586.613
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.891.591 -4.676.659
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
53.331.740 41.264.159
Yabancı Para Çevrim Farkları
55.355.089 41.264.159
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.023.349 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.250.489 17.250.489
Yasal Yedekler
19 7.196.456 7.196.456
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 10.054.033 10.054.033
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
314.759.107 228.448.354
Net Dönem Karı veya Zararı
51.615.498 86.310.753
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.784.647 25.638.059
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
454.880.804 394.601.006
TOPLAM KAYNAKLAR
843.965.639 775.732.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 218.746.691 176.242.856 117.020.720 94.883.367
Satışların Maliyeti
21 -41.827.522 -37.569.827 -21.579.683 -19.974.160
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
176.919.169 138.673.029 95.441.037 74.909.207
BRÜT KAR (ZARAR)
176.919.169 138.673.029 95.441.037 74.909.207
Genel Yönetim Giderleri
22 -31.806.247 -27.189.242 -16.913.916 -14.300.724
Pazarlama Giderleri
22 -37.178.191 -28.703.627 -19.548.129 -16.088.356
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -54.509.098 -45.305.768 -27.569.871 -23.112.428
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 6.214.273 4.838.684 2.098.624 996.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -4.854.573 -2.725.509 -4.037.986 -1.423.963
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.785.333 39.587.567 29.469.759 20.980.145
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 4.697.236 2.491.189 4.343.080 1.909.712
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
59.482.569 42.078.756 33.812.839 22.889.857
Finansman Gelirleri
25 4.184.052 2.813.739 1.813.383 1.275.906
Finansman Giderleri
26 -5.302.468 -6.123.494 -3.084.548 -2.236.157
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
58.364.153 38.769.001 32.541.674 21.929.606
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.235.340 -2.066.541 -1.493.310 102.612
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -4.669.084 -748.599 -2.399.529 -367.745
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -2.566.256 -1.317.942 906.219 470.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
51.128.813 36.702.460 31.048.364 22.032.218
DÖNEM KARI (ZARARI)
51.128.813 36.702.460 31.048.364 22.032.218
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-486.685 -69.052 155.910 67.704
Ana Ortaklık Payları
51.615.498 36.771.512 30.892.454 21.964.514
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 28 20,65000000 14,71000000 12,36000000 8,79000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.214.932 -104.838 155.787 -25.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.344.016 -117.139 177.116 -27.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
129.084 12.301 -21.329 1.812
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 129.084 12.301 -21.329 1.812
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
19.224.979 7.444.541 9.376.147 4.912.090
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.224.979 7.444.541 9.376.147 4.912.090
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.010.047 7.339.703 9.531.934 4.886.483
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.138.860 44.042.163 40.580.298 26.918.701
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.647.364 1.279.802 2.025.880 1.051.004
Ana Ortaklık Payları
64.491.496 42.762.361 38.554.418 25.867.697http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865534


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.346 Değişim: -0,26% Hacim : 3.205 Mio.TL Son veri saati : 11:57
Düşük 1.342 27.07.2021 Yüksek 1.349
Açılış: 1.348
8,5724 Değişim: 0,24%
Düşük 8,5413 27.07.2021 Yüksek 8,5771
Açılış: 8,5523
10,1030 Değişim: -0,03%
Düşük 10,0795 27.07.2021 Yüksek 10,1319
Açılış: 10,1059
494,95 Değişim: 0,13%
Düşük 493,54 27.07.2021 Yüksek 496,36
Açılış: 494,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.