" />

KAP ***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2020 - 18:46
KAP ***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -1.018.118 -3.796.067 35.382.226 17.250.489 160.744.977 67.703.377 294.204.187 24.369.376 318.573.563
Transferler
67.703.377 -67.703.377
Dönem Karı (Zararı)
14.806.998 14.806.998 -136.756 14.670.242
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.231 2.166.897 2.087.666 365.554 2.453.220
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-5.218.621 -5.218.621 -5.218.621
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -6.236.739 -3.875.298 37.549.123 17.250.489 228.448.354 14.806.998 305.880.230 24.598.174 330.478.404
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -18.158.065 586.613 -4.676.659 41.264.159 17.250.489 228.448.354 86.310.753 368.962.947 25.638.059 394.601.006
Transferler
-1.584.157 86.310.753 -86.310.753 -1.584.157 -1.584.157
Dönem Karı (Zararı)
20.723.044 20.723.044 -642.595 20.080.449
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.370.719 6.584.753 5.214.034 3.264.079 8.478.113
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-5.622.044 -5.622.044 -5.622.044
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -23.780.109 586.613 -6.047.378 47.848.912 -1.584.157 17.250.489 314.759.107 20.723.044 387.693.824 28.259.543 415.953.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.304.287 19.485.012
Dönem Karı (Zararı)
20.080.449 14.670.242
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.516.781 1.257.159
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 14.435.536 11.527.124
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.021.508 528.891
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 -20.888.147 -13.101.461
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25,26 1.156.011 565.985
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 5.742.030 2.169.153
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.092.859 -432.533
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.329.605 4.671.460
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
34.427.119 13.421.407
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.311 138.211
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.240.594 139.572
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.746.647 -4.249.233
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.583.256 -4.778.497
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.926.835 20.598.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -783.170 -417.656
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.839.378 -696.193
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.707.534 -15.380.216
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -1.755.935 -810.576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.943 14.487
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -19.250.741 -15.138.411
Alınan Faiz
259.199 554.284
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.606.269 1.778.834
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
32 4.912.755 6.272.656
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32 -198.244 -1.887.418
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32 -1.693.032 -1.393.903
Ödenen Faiz
-1.415.210 -1.212.501
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.203.022 5.883.630
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.879.470 266.708
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.082.492 6.150.338
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 152.183.722 80.919.777
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 171.266.214 87.070.115


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 171.266.214 152.183.722
Ticari Alacaklar
176.414.434 211.156.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 176.414.434 211.156.878
Diğer Alacaklar
703.548 1.095.167
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 0 186.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 703.548 909.141
Stoklar
11 558.425 538.114
Peşin Ödenmiş Giderler
18 6.628.789 6.496.405
Diğer Dönen Varlıklar
10 7.402.257 4.430.184
ARA TOPLAM
362.973.667 375.900.470
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
362.973.667 375.900.470
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 14.486.748 12.730.813
Diğer Alacaklar
3.768.835 3.192.800
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 3.768.835 3.192.800
Maddi Duran Varlıklar
12 20.587.235 20.049.599
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 14.082.883 14.391.618
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
365.889.201 342.178.523
Şerefiye
15 156.553.476 146.362.128
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 209.335.725 195.816.395
Peşin Ödenmiş Giderler
18 1.690.697 1.307.947
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 1.727.677 5.160.460
Diğer Duran Varlıklar
1.731.675 820.042
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
423.964.951 399.831.802
TOPLAM VARLIKLAR
786.938.618 775.732.272
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 27.818.335 21.309.333
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 11.769.324 10.924.218
Ticari Borçlar
27.473.039 46.713.633
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 27.473.039 46.713.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 22.804.816 11.838.284
Diğer Borçlar
32.149.108 17.960.544
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 32.149.108 17.960.544
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 107.648.155 99.935.854
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.407.881 4.977.704
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.930.274 28.145.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 5.930.274 28.145.390
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
349.584 242.003
ARA TOPLAM
239.350.516 242.046.963
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
239.350.516 242.046.963
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 112.284.431 103.979.589
Diğer Borçlar
615.244 18.773.309
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 615.244 18.773.309
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.891.235 13.595.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 15.891.235 13.595.065
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 2.843.825 2.736.340
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.634.735 139.084.303
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
370.985.251 381.131.266
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
387.693.824 368.962.947
Ödenmiş Sermaye
19 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 2.991.336 2.991.336
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -10.054.033 -10.054.033
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
4 -23.780.109 -18.158.065
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.460.765 -4.090.046
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
6 586.613 586.613
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.047.378 -4.676.659
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
46.264.755 41.264.159
Yabancı Para Çevrim Farkları
47.848.912 41.264.159
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.584.157 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.250.489 17.250.489
Yasal Yedekler
19 7.196.456 7.196.456
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 10.054.033 10.054.033
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
314.759.107 228.448.354
Net Dönem Karı veya Zararı
20.723.044 86.310.753
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.259.543 25.638.059
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
415.953.367 394.601.006
TOPLAM KAYNAKLAR
786.938.618 775.732.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 101.725.971 81.359.489
Satışların Maliyeti
21 -20.247.839 -17.595.667
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
81.478.132 63.763.822
BRÜT KAR (ZARAR)
81.478.132 63.763.822
Genel Yönetim Giderleri
22 -14.892.331 -12.888.518
Pazarlama Giderleri
22 -17.630.062 -12.615.271
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -26.939.227 -22.193.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 4.115.649 3.842.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -816.587 -1.301.546
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.315.574 18.607.422
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 354.156 581.477
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.669.730 19.188.899
Finansman Gelirleri
25 2.370.669 1.537.833
Finansman Giderleri
26 -2.217.920 -3.887.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.822.479 16.839.395
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.742.030 -2.169.153
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -2.269.555 -380.854
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -3.472.475 -1.788.299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.080.449 14.670.242
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.080.449 14.670.242
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-642.595 -136.756
Ana Ortaklık Payları
20.723.044 14.806.998
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 28 8,29000000 5,92000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.370.719 -79.231
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.521.132 -89.720
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
150.413 10.489
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 150.413 10.489
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.848.832 2.532.451
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.848.832 2.532.451
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.478.113 2.453.220
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.558.562 17.123.462
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.621.484 228.798
Ana Ortaklık Payları
25.937.078 16.894.664http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843137


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.