KAP ***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.08.2018 - 18:14
KAP ***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -4.632.563 -1.663.527 6.899.780 11.626.514 75.241.603 45.339.470 160.802.613 3.355.252 164.157.865
Transferler
202.505 45.136.965 -45.339.470
Dönem Karı (Zararı)
23.565.388 23.565.388 -426.155 23.139.233
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-730.816 4.094.285 3.363.469 3.363.469
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-7.955.293 -7.955.293 -2.472.814 -10.428.107
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -4.632.563 -2.394.343 10.994.065 11.829.019 112.423.275 23.565.388 179.776.177 456.283 180.232.460
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -4.632.563 -2.669.512 12.738.172 11.829.019 112.423.275 50.828.565 208.508.292 767.175 209.275.467
Transferler
50.828.565 -50.828.565
Dönem Karı (Zararı)
34.914.915 34.914.915 34.914.915
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-98.064 10.984.907 10.886.843 10.886.843
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
767.175 767.175 -767.175 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -4.632.563 -2.767.576 23.723.079 11.829.019 164.019.015 34.914.915 255.077.225 255.077.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.675.899 31.777.859
Dönem Karı (Zararı)
34.914.915 23.139.233
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.319.923 9.686.427
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 15.089.964 12.355.367
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
592.963 322.428
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 592.963 322.428
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-8.351.144 -8.120.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -8.351.144 -8.120.178
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-132.914 1.691.245
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.338.969 -38.772
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 1.206.055 1.730.017
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.657.356 666.002
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 2.657.356 666.002
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -13.324 2.346.285
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.477.022 425.278
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.267.882 1.106.295
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-503.044 12.300.823
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
44.613 -170.333
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.183.702 -3.557.306
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.625.749 -7.466.889
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.608.206 -6.263.988
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.017.543 -1.202.901
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.966.956 33.931.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -913.367 -283.812
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.377.690 -1.870.284
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.399.321 -25.956.528
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
17 0 -10.000.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -750.000 -500.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -1.967.800 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.273 22.519
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.273 22.519
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -22.918.747 -15.517.818
Alınan Faiz
1.234.953 38.771
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.444.375 2.965.856
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.321.406 16.282.119
Kredilerden Nakit Girişleri
30 13.321.406 16.282.119
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.559.726 -12.089.428
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
30 -14.559.726 -12.089.428
Ödenen Faiz
-1.206.055 -1.226.835
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.832.203 8.787.187
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.025.655 1.231.895
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.857.858 10.019.082
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 51.633.614 43.507.923
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 56.491.472 53.527.005


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 56.491.472 51.633.614
Finansal Yatırımlar
5 2.491.950 0
Ticari Alacaklar
102.042.052 104.524.024
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 976.569 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 101.065.483 104.524.024
Diğer Alacaklar
422.177 700.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 422.177 700.688
Stoklar
10 559.687 604.300
Peşin Ödenmiş Giderler
16 3.659.628 2.775.530
Diğer Dönen Varlıklar
2.781.919 1.938.546
ARA TOPLAM
168.448.885 162.176.702
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
168.448.885 162.176.702
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 3.098.453 1.130.653
Diğer Alacaklar
4.108.545 3.535.680
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 3.947.933 3.375.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 160.612 160.612
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 661.857 558.663
Maddi Duran Varlıklar
11 19.184.624 19.941.705
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
219.260.315 191.896.685
Şerefiye
13 96.602.010 83.294.475
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 122.658.305 108.602.210
Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.444.530 3.006.485
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.747.549 327.762
Diğer Duran Varlıklar
2.582.395 591.153
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
252.088.268 220.988.786
TOPLAM VARLIKLAR
420.537.153 383.165.488
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 4.930.748 1.818.160
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 530.459 17.466.660
Ticari Borçlar
14.670.551 20.198.763
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 14.670.551 20.198.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 9.059.261 8.373.167
Diğer Borçlar
4.630.023 6.892.841
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.630.023 6.892.841
Ertelenmiş Gelirler
16 45.545.182 46.336.515
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
899.718 531.612
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.898.951 12.850.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.898.951 12.850.335
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
245.867 566.584
ARA TOPLAM
83.410.760 115.034.637
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
83.410.760 115.034.637
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 69.334.098 46.173.847
Diğer Borçlar
615.243 1.809.414
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 615.243 1.809.414
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.452.910 8.298.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 9.452.910 8.298.563
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 2.646.917 2.573.560
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.049.168 58.855.384
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
165.459.928 173.890.021
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
255.077.225 208.508.292
Ödenmiş Sermaye
17 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 2.991.336 2.991.336
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -4.632.563 -4.632.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.767.576 -2.669.512
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.767.576 -2.669.512
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.767.576 -2.669.512
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.723.079 12.738.172
Yabancı Para Çevrim Farkları
23.723.079 12.738.172
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 11.829.019 11.829.019
Yasal Yedekler
17 7.196.456 7.196.456
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
17 4.632.563 4.632.563
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
164.019.015 112.423.275
Net Dönem Karı veya Zararı
34.914.915 50.828.565
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
767.175
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
255.077.225 209.275.467
TOPLAM KAYNAKLAR
420.537.153 383.165.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 139.825.194 116.937.032 72.446.521 63.320.342
Satışların Maliyeti
19 -27.631.200 -24.808.802 -14.954.278 -12.286.192
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
112.193.994 92.128.230 57.492.243 51.034.150
BRÜT KAR (ZARAR)
112.193.994 92.128.230 57.492.243 51.034.150
Genel Yönetim Giderleri
20 -16.295.570 -12.313.202 -7.326.861 -6.322.862
Pazarlama Giderleri
20 -23.090.596 -19.928.515 -13.278.232 -11.387.782
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -37.225.891 -31.020.076 -18.328.759 -16.618.883
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 4.232.309 2.265.927 915.914 242.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.038.078 -2.113.447 -2.770.310 -1.046.467
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.776.168 29.018.917 16.703.995 15.900.313
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 28.069 128.443 21.662 82.983
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 -2.657.356 -666.002 -1.200.699 -304.327
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.146.881 28.481.358 15.524.958 15.678.969
Finansman Gelirleri
23 4.827.998 1.901.932 4.047.082 714.393
Finansman Giderleri
24 -4.073.288 -4.897.772 -2.389.185 -2.141.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.901.591 25.485.518 17.182.855 14.252.163
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.324 -2.346.285 -72.179 -1.433.487
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.745.796 -1.440.068 -1.495.428 -899.252
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 1.759.120 -906.217 1.423.249 -534.235
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.914.915 23.139.233 17.110.676 12.818.676
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.914.915 23.139.233 17.110.676 12.818.676
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -426.155 0 -320.691
Ana Ortaklık Payları
34.914.915 23.565.388 17.110.676 13.139.367
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 26 13,97000000 9,43000000 6,84000000 5,26000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-98.064 -730.816 -444.475 -278.295
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -111.740 -779.009 -495.707 -278.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.676 48.193 51.232 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 13.676 48.193 51.232 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.984.907 4.094.285 6.557.213 1.260.272
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.984.907 4.094.285 6.557.213 1.260.272
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.886.843 3.363.469 6.112.738 981.977
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.801.758 26.502.702 23.223.414 13.800.653
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -426.155 0 -324.341
Ana Ortaklık Payları
45.801.758 26.928.857 23.223.414 14.124.994http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/699725


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 1,51% Hacim : 11.286 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.393
8,6376 Değişim: 0,12%
Düşük 8,6023 22.09.2021 Yüksek 8,6658
Açılış: 8,6272
10,1475 Değişim: 0,30%
Düşük 10,0882 22.09.2021 Yüksek 10,1821
Açılış: 10,1172
493,43 Değişim: 0,24%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 494,81
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.