KAP ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2023 - 23:34
KAP ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.674.261 45.080.924
Dönem Karı (Zararı)
57.120.594 49.926.332
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
45.720.511 -3.897.929
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 34.249.499 20.745.229
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
354.439 535.994
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 354.439 535.994
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.439.967 11.561.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 15.824.448 10.353.143
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -384.481 1.208.294
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.636.117 13.320.263
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.906.399 -67.985
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28.542.516 13.388.248
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 7.102.000 -1.791.073
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.752.173 -3.571.678
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -18.752.173 -3.571.678
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-18.977.019 -44.593.662
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-332.319 -104.439
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -332.319 -104.439
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.203.978 1.247.424
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.884.845 -31.077.547
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 8.747.016 4.814.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -55.631.861 -35.891.723
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.209.224 1.919.793
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 585 754.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -9.209.809 1.165.293
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -18.608.260 -17.783.108
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -3.158.827 561.461
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
19 -29.763.925 -30.145.816
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.397.311 68.957.141
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 5.727.678 -925.161
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 6.669.633 69.882.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 12.416.692 7.003.061
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
528.743 289.021
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31 79.580 63.522
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 449.163 225.499
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19 15.772.254 7.460.992
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.306.103 -5.937.574
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -807.637 -3.918.347
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 19.113.740 -2.019.227
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
54.637.127 47.275.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -12.962.866 -2.194.903
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-64.560.132 -109.806.623
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
811.832 178.995
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 811.832 178.995
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.278.363 -110.053.603
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -67.278.363 -71.930.248
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.123.355
Alınan Faiz
27 1.906.399 67.985
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.630.932 58.976.296
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-18.416.156 -12.311.451
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21 -18.416.156 -12.311.451
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
217.502.739 146.500.229
Kredilerden Nakit Girişleri
6 217.502.739 146.500.229
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-133.790.258 -53.347.530
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -133.790.258 -53.347.530
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -12.122.877 -8.476.704
Ödenen Faiz
28 -28.542.516 -13.388.248
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.745.061 -5.749.403
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.745.061 -5.749.403
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.865.789 10.616.227
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46.610.850 4.866.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -7.153.976 49.500.981 -8.137.620 3.482.813 14.076.101 24.418.878 70.219.538 182.406.715 38.787.941 221.194.656
Transferler
70.219.538 -70.219.538
Dönem Karı (Zararı)
45.101.724 45.101.724 4.824.608 49.926.332
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.476.617 -1.791.073 -14.267.690 -14.267.690
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-12.311.451 12.311.451 -12.311.451 -12.311.451 -12.311.451
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.175 5.175 5.175
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -19.465.427 49.500.981 -20.614.237 1.691.740 26.387.552 82.332.140 45.101.724 200.934.473 43.612.549 244.547.022
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -582.085 48.871.888 -31.364.384 2.186.871 10.901.109 95.920.310 117.592.970 279.526.679 52.932.992 332.459.671
Transferler
117.592.970 -117.592.970
Dönem Karı (Zararı)
50.639.900 50.639.900 6.480.694 57.120.594
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.025.451 7.102.000 10.127.451 10.127.451
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-18.416.156 18.416.156 -18.416.156 -18.416.156 -18.416.156
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
2.888.841 -1.053.070 -355.100 -2.888.841 10.418.014 9.009.844 -9.009.844
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -16.109.400 48.871.888 -29.392.003 8.933.771 26.428.424 205.515.138 50.639.900 330.887.718 50.403.842 381.291.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 46.610.850 44.865.789
Ticari Alacaklar
192.031.668 145.501.262
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 6.653.954 15.400.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 185.377.714 130.100.292
Diğer Alacaklar
11.017.532 1.709.957
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 585
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 11.017.532 1.709.372
Stoklar
9 73.303.962 54.695.702
Peşin Ödenmiş Giderler
60.580.806 30.078.419
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31 9.206.093 6.387.160
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 51.374.713 23.691.259
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 73.413 1.054.053
Diğer Dönen Varlıklar
17 8.812.234 8.004.597
ARA TOPLAM
392.430.465 285.909.779
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
392.430.465 285.909.779
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 274.811 373.162
Canlı Varlıklar
10 44.495.000 22.584.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 7.810.000 7.810.000
Maddi Duran Varlıklar
11 342.404.333 293.249.291
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 129.366.190 115.579.841
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 61.255.417 61.330.958
Peşin Ödenmiş Giderler
32.391.037 33.129.499
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31 31.089.255 28.846.603
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 1.301.782 4.282.896
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 163.963.217 146.259.613
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
781.960.005 680.316.364
TOPLAM VARLIKLAR
1.174.390.470 966.226.143
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
161.000.168 129.689.247
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
161.000.168 129.689.247
Banka Kredileri
6 105.541.790 95.585.490
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 34.172.534 28.202.795
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 21.285.844 5.900.962
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 93.991.726 66.494.085
Ticari Borçlar
143.275.605 130.878.294
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 9.458.430 3.730.752
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 133.817.175 127.147.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 43.074.471 30.657.779
Diğer Borçlar
1.293.851 765.108
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 194.450 114.870
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.099.401 650.238
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 16.958.788 9.338.135
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.459.153 2.843.634
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.459.153 2.843.634
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 30.922.976 11.809.236
ARA TOPLAM
492.976.738 382.475.518
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
492.976.738 382.475.518
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
229.768.123 186.670.582
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
229.768.123 186.670.582
Banka Kredileri
6 80.629.286 84.866.688
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 100.612.490 88.388.607
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 48.526.347 13.415.287
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 15.474.514 7.322.913
Uzun Vadeli Karşılıklar
54.879.535 55.799.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 54.879.535 55.799.767
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
18 1.497.692
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
300.122.172 251.290.954
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
793.098.910 633.766.472
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
330.887.718 279.526.679
Ödenmiş Sermaye
21 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -16.109.400 -582.085
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.479.885 17.507.504
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.479.885 17.507.504
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 48.871.888 48.871.888
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -29.392.003 -31.364.384
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.933.771 2.186.871
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 8.933.771 2.186.871
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 26.428.424 10.901.109
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 205.515.138 95.920.310
Net Dönem Karı veya Zararı
50.639.900 117.592.970
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
50.403.842 52.932.992
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
381.291.560 332.459.671
TOPLAM KAYNAKLAR
1.174.390.470 966.226.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 624.259.444 346.998.562 317.805.112 195.274.570
Satışların Maliyeti
22 -494.932.155 -271.399.768 -251.010.137 -159.716.730
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
129.327.289 75.598.794 66.794.975 35.557.840
BRÜT KAR (ZARAR)
129.327.289 75.598.794 66.794.975 35.557.840
Genel Yönetim Giderleri
23 -27.664.012 -14.907.063 -14.191.560 -7.477.225
Pazarlama Giderleri
23 -12.101.638 -6.350.856 -6.101.482 -3.854.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 4.260.636 769.952 1.527.239 311.544
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -18.683.716 -8.447.591 -11.492.523 -3.812.206
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.138.559 46.663.236 36.536.649 20.725.062
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 342.839 341.480 171.419 238.215
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
75.481.398 47.004.716 36.708.068 20.963.277
Finansman Gelirleri
27 10.391.224 5.320.890 6.395.652 2.249.782
Finansman Giderleri
28 -44.155.227 -21.601.356 -23.419.110 -12.808.314
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.717.395 30.724.250 19.684.610 10.404.745
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15.403.199 19.202.082 1.911.421 10.973.572
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -3.056.769 -3.752.153 -1.213.621 -2.252.435
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 18.459.968 22.954.235 3.125.042 13.226.007
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
57.120.594 49.926.332 21.596.031 21.378.317
DÖNEM KARI (ZARARI)
57.120.594 49.926.332 21.596.031 21.378.317
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.480.694 4.824.608 4.699.588 2.996.020
Ana Ortaklık Payları
50.639.900 45.101.724 16.896.443 18.382.297
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 30 1,40670000 1,25280000 0,46930000 0,51060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.025.451 -12.476.617 -2.041.883 -1.554.080
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.025.451 -12.476.617 -2.041.883 -1.554.080
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.102.000 -1.791.073 6.970.342 393.453
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
7.102.000 -1.791.073 6.970.342 393.453
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
7.102.000 -1.791.073 6.970.342 393.453
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.127.451 -14.267.690 4.928.459 -1.160.627
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.248.045 35.658.642 26.524.490 20.217.690
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.888.864 4.824.608 5.234.901 2.996.020
Ana Ortaklık Payları
59.359.181 30.834.034 21.289.589 17.221.670http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186854


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8846 Değişim: -0,04%
Düşük 28,8627 04.12.2023 Yüksek 28,9268
Açılış: 28,896
31,4263 Değişim: -0,11%
Düşük 31,3946 04.12.2023 Yüksek 31,4865
Açılış: 31,4606
1.923,02 Değişim: -0,06%
Düşük 1.922,44 04.12.2023 Yüksek 1.926,31
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.