KAP ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2023 - 23:43
KAP ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -2.942.181 22.522.283 -3.387.222 2.790.957 8.126.027 27.414.449 24.250.988 102.775.301 27.170.094 129.945.395
Diğer Düzeltmeler
29.976.332 29.976.332 29.976.332
Transferler
1.738.279 22.512.709 -24.250.988 0 0
Dönem Karı (Zararı)
70.219.538 70.219.538 11.617.847 81.837.385
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.997.634 1.211.578 -1.786.056 -1.786.056
Sermaye Arttırımı
12.000.000 -12.000.000 0 0
Kar Payları
-9.296.485 -9.296.485 -9.296.485
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.211.795 4.211.795 -4.211.795 -4.211.795 -4.211.795
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
691.856 691.856 691.856
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-5.961.976 -5.961.976 -5.961.976
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -7.153.976 49.500.981 -8.137.620 3.482.813 14.076.101 24.418.878 70.219.538 182.406.715 38.787.941 221.194.656
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -7.153.976 49.500.981 -8.137.620 3.482.813 14.076.101 24.418.878 70.219.538 182.406.715 38.787.941 221.194.656
Diğer Düzeltmeler
-629.093 -629.093 -629.093
Transferler
3.396.899 66.822.639 -70.219.538 0 0
Dönem Karı (Zararı)
117.592.970 117.592.970 14.145.051 131.738.021
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.806.690 945.052 6.751.742 6.751.742
Kar Payları
-18.899.970 -18.899.970 -18.899.970
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6.571.891 -6.571.891 22.633.711 22.633.711 22.633.711
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-1.295.942 -1.295.942 -1.295.942
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-29.033.454 -29.033.454 -29.033.454
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -582.085 48.871.888 -31.364.384 2.186.871 10.901.109 95.920.310 117.592.970 279.526.679 52.932.992 332.459.671


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.262.061 74.587.766
Dönem Karı (Zararı)
117.592.970 70.219.538
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
117.592.970 70.219.538
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-36.266.520 8.390.361
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 - 12 48.437.635 24.934.345
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
426.173 -616.740
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 426.173 -616.740
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.663.089 11.085.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 39.663.089 11.085.269
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.984.565 614.419
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.984.565 614.419
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20 -1.295.942 691.856
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.410.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.410.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -105.649.401 -26.367.685
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-20.832.639 -541.103
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.164.419 6.291.547
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.126.342 -7.955.194
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30 -9.279.673 -555.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -43.846.669 -7.399.332
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.162.359 -1.614.882
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
30 754.500 -1.590.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 407.859 -24.752
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -43.745.344 -159.758
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 -25.388.065 -2.567.618
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.319.916 18.512.866
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30 -1.924.998 2.321.797
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 73.244.914 16.191.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 20.576.944 2.776.584
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.913.133 -490.087
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
30 -12.924.294 -10.723
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 11.161 -479.364
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
18 5.858.319 2.813.264
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.909.073 -5.023.628
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.012.753 -1.850.401
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.896.320 -3.173.227
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.162.031 84.901.446
Ödenen Temettüler
-18.899.970 -10.313.680
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-152.472.241 -41.309.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.332.781 3.138.084
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 17.332.781 3.138.084
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-169.805.022 -44.447.284
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -131.207.113 -44.447.284
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -38.597.909
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
172.459.742 -30.988.826
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
20 -15.163.434
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.163.434
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 37.797.145
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.797.145
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 307.191.976 92.876.474
Kredilerden Nakit Girişleri
307.191.976 92.876.474
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -142.522.821 -114.458.928
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-142.522.821 -114.458.928
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -14.843.124 -9.406.372
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.249.562 2.289.740
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.249.562 2.289.740
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.616.227 8.326.487
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.865.789 10.616.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 44.865.789 10.616.227
Ticari Alacaklar
145.501.262 71.968.454
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 15.400.970 6.121.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 130.100.292 65.847.157
Diğer Alacaklar
1.709.957 2.875.652
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 585 755.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.709.372 2.120.567
Stoklar
9 54.695.702 20.584.408
Peşin Ödenmiş Giderler
30.078.419 13.727.012
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30 6.387.160 4.763.666
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 23.691.259 8.963.346
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 1.054.053 187.621
Diğer Dönen Varlıklar
16 8.004.597 2.789.677
ARA TOPLAM
285.909.779 122.749.051
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
285.909.779 122.749.051
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 373.162 294.024
Canlı Varlıklar
10 22.584.000 12.949.950
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 7.810.000 7.810.000
Maddi Duran Varlıklar
11 293.249.291 211.759.480
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
20.846.121 6.996.869
Diğer Maddi Duran Varlıklar
272.403.170 204.762.611
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 115.579.841 37.254.197
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 61.330.958 23.359.845
Peşin Ödenmiş Giderler
33.129.499 20.161.440
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30 28.846.603 19.809.945
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 4.282.896 351.495
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 146.259.613 40.610.212
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
680.316.364 354.199.148
TOPLAM VARLIKLAR
966.226.143 476.948.199
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 129.689.247 14.323.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
129.689.247 14.323.616
Banka Kredileri
95.585.490 5.980.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28.202.795 7.419.551
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.900.962 924.065
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 66.494.085 48.276.588
Ticari Borçlar
130.878.294 59.029.566
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 3.730.752 5.655.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 127.147.542 53.373.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 30.657.779 10.005.033
Diğer Borçlar
765.108 13.678.241
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 114.870 13.039.164
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 650.238 639.077
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 9.338.135 3.479.816
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.843.634 1.988.337
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 11.809.236 12.269.990
ARA TOPLAM
382.475.518 163.051.187
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
382.475.518 163.051.187
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 186.670.582 73.062.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
186.670.582 73.062.059
Banka Kredileri
84.866.688 45.408.659
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
88.388.607 25.978.320
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.415.287 1.675.080
Diğer Borçlar
18 7.322.913 1.017.562
Uzun Vadeli Karşılıklar
55.799.767 16.136.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 55.799.767 16.136.678
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
17 1.497.692 2.486.057
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
251.290.954 92.702.356
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
633.766.472 255.753.543
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
279.526.679 182.406.715
Ödenmiş Sermaye
36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-582.085 -7.153.976
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.507.504 41.363.361
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.507.504 41.363.361
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
48.871.888 49.500.981
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.364.384 -8.137.620
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.186.871 3.482.813
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.186.871 3.482.813
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.901.109 14.076.101
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
95.920.310 24.418.878
Net Dönem Karı veya Zararı
117.592.970 70.219.538
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
52.932.992 38.787.941
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
332.459.671 221.194.656
TOPLAM KAYNAKLAR
966.226.143 476.948.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 845.061.628 453.454.826
Satışların Maliyeti
21 -668.771.214 -339.129.424
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
176.290.414 114.325.402
BRÜT KAR (ZARAR)
176.290.414 114.325.402
Genel Yönetim Giderleri
22 -34.772.771 -18.803.083
Pazarlama Giderleri
22 -16.980.968 -6.493.087
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 5.004.126 5.464.205
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -27.169.627 -16.595.487
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
102.371.174 77.897.950
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 548.009 1.755.367
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
102.919.183 79.653.317
Finansman Gelirleri
26 7.506.996 6.262.188
Finansman Giderleri
27 -52.759.910 -24.817.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.666.269 61.097.911
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 74.071.752 20.739.474
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.927.100 -4.416.633
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
78.998.852 25.156.107
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
131.738.021 81.837.385
DÖNEM KARI (ZARARI)
131.738.021 81.837.385
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.145.051 11.617.847
Ana Ortaklık Payları
117.592.970 70.219.538
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 29 3,26647000 1,95054000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-23.855.857 31.729.096
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-629.093 26.978.698
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.033.454 5.961.976
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.806.690 -1.211.578
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
5.806.690 -1.211.578
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.295.942 -691.856
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.295.942 -691.856
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-1.295.942 -691.856
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.151.799 31.037.240
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.586.222 112.874.625
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.145.051 11.617.847
Ana Ortaklık Payları
92.441.171 101.256.778http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119434


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.033 Değişim: 0,29% Hacim : 43.465 Mio.TL Son veri saati : 14:37
Düşük 8.001 30.11.2023 Yüksek 8.039
Açılış: 8.008
28,8509 Değişim: -0,27%
Düşük 28,7532 30.11.2023 Yüksek 28,9568
Açılış: 28,9294
31,5655 Değişim: -0,62%
Düşük 31,5033 30.11.2023 Yüksek 31,8655
Açılış: 31,7637
1.889,71 Değişim: -0,61%
Düşük 1.883,28 30.11.2023 Yüksek 1.905,31
Açılış: 1.901,40
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.