KAP ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

25.05.2021 - 20:18
KAP ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -6.424.650 22.522.283 -4.738.298 903.698 10.882.318 16.403.271 8.268.224 71.816.846 22.366.903 94.183.749
Transferler
8.268.224 -8.268.224
Dönem Karı (Zararı)
3.329.752 3.329.752 891.661 4.221.413
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-417.033 -417.033 -417.033
Kar Payları
-1.785.433 -1.785.433 -1.785.433
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-243.150 243.150 1.542.283 1.542.283 1.542.283
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
152.656 152.656 152.656
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.517.556 2.517.556 2.517.556
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -6.667.800 22.522.283 -2.637.775 1.056.354 11.125.468 24.428.345 3.329.752 77.156.627 23.258.564 100.415.191
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -2.942.181 22.522.283 -3.387.222 2.790.957 8.126.027 27.414.449 24.250.988 102.775.301 27.170.094 129.945.395
Transferler
784.203 23.466.785 -24.250.988 0 0
Dönem Karı (Zararı)
10.979.173 10.979.173 2.682.430 13.661.603
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
564.900 -418.062 146.838 146.838
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-888.337 -888.337 -888.337
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.824.499 -2.824.499 -2.824.499
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -2.942.181 22.522.283 -5.646.821 1.902.620 8.910.230 50.463.172 10.979.173 110.188.476 29.852.524 140.041.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.760.825 2.461.497
Dönem Karı (Zararı)
10.979.173 3.329.752
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.979.173 3.329.752
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.538.440 8.091.544
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 11 5.728.034 4.704.309
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-576.424 -324.357
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -576.424 -324.357
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.837.842 -2.615.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.837.842 -2.615.190
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-700.789 -163.214
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -700.789 -163.214
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16 -888.337 152.656
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -2.551.586 790.839
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.310.300 5.546.501
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.756.788 -8.959.799
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
630.131 2.128.279
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
29 -2.109.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 2.739.354 2.128.279
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-255.373 68.316
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
29 -251.930 147.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.443 -78.755
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 107.030 2.051.938
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17 -4.250.780 -14.453.658
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.328.176 1.530.859
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29 -1.003.215 -296.121
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -324.961 1.826.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 1.992.674 -2.000.268
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.415.124 223.919
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
29 -2.929.615 166.363
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -485.509 57.556
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17 1.905.954 1.108.951
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.143.124 381.865
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 -358.820 205.546
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 -1.784.304 176.319
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.760.825 2.461.497
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.969.932 -7.875.003
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
154.123
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 154.123
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.124.055 -7.875.003
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -9.098.490 -8.093.553
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -25.565 218.550
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.901.061 1.716.276
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.615.108 26.456.630
Kredilerden Nakit Girişleri
5 25.615.108 26.456.630
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.516.169 -24.740.354
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -25.183.741 -24.740.354
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -2.332.428
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.110.168 -3.697.230
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.110.168 -3.697.230
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.326.487 6.327.982
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.216.319 2.630.752


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.216.319 8.326.487
Ticari Alacaklar
63.968.793 64.151.911
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 7.674.658 5.565.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 56.294.135 58.586.476
Diğer Alacaklar
1.462.748 1.442.201
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 750.000 750.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 712.748 692.201
Stoklar
8 18.351.320 19.664.250
Peşin Ödenmiş Giderler
15.338.177 13.560.982
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 4.266.437 4.160.301
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 11.071.740 9.400.681
Diğer Dönen Varlıklar
15 1.752.769 1.184.592
ARA TOPLAM
107.090.126 108.330.423
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
107.090.126 108.330.423
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 289.260 280.888
Canlı Varlıklar
9 14.916.250 13.710.350
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 6.400.000 6.400.000
Maddi Duran Varlıklar
162.181.755 158.320.751
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
7.883.321 8.187.113
Diğer Maddi Duran Varlıklar
154.298.434 150.133.638
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 39.995.574 44.470.129
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 23.188.079 23.231.455
Peşin Ödenmiş Giderler
19.966.385 17.702.157
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 19.881.942 17.408.357
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 84.443 293.800
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 19.791.747 17.240.161
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
286.729.050 281.355.891
TOPLAM VARLIKLAR
393.819.176 389.686.314
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 23.169.227 23.065.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.169.227 23.065.812
Banka Kredileri
14.952.710 14.051.437
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.998.590 7.662.220
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.217.927 1.352.155
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 46.189.232 43.114.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 46.189.232 43.114.594
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
38.800.972 40.161.867
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 2.330.738 3.353.953
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 36.470.234 36.807.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 9.162.964 7.170.290
Diğer Borçlar
13.577.692 17.219.270
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 12.944.760 16.100.829
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 632.932 1.118.441
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 2.572.506 666.552
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 867.908
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.546.215 1.770.560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 11.283.620 13.074.428
ARA TOPLAM
147.170.336 146.243.373
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
147.170.336 146.243.373
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 89.155.887 99.856.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
89.155.887 99.856.264
Banka Kredileri
58.235.281 62.128.468
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28.552.751 35.142.023
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.367.855 2.585.773
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 1.524.632 1.707.314
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.889.251 5.051.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 9.889.251 5.051.409
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
16 6.038.070 6.882.559
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.607.840 113.497.546
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
253.778.176 259.740.919
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
110.188.476 102.775.301
Ödenmiş Sermaye
24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.942.181 -2.942.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.875.462 19.135.061
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.875.462 19.135.061
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.522.283 22.522.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.646.821 -3.387.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.902.620 2.790.957
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.902.620 2.790.957
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.910.230 8.126.027
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
50.463.172 27.414.449
Net Dönem Karı veya Zararı
10.979.173 24.250.988
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29.852.524 27.170.094
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
140.041.000 129.945.395
TOPLAM KAYNAKLAR
393.819.176 389.686.314


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 95.801.657 75.843.077
Satışların Maliyeti
20 -74.450.674 -63.438.081
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.350.983 12.404.996
BRÜT KAR (ZARAR)
21.350.983 12.404.996
Genel Yönetim Giderleri
12 -4.029.959 -3.074.284
Pazarlama Giderleri
21 -1.332.637 -907.877
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 3.858.810 534.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -3.289.783 -1.009.259
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.557.414 7.948.288
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 86.342 26.404
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.643.756 7.974.692
Finansman Gelirleri
25 2.693.777 2.566.254
Finansman Giderleri
26 -6.794.708 -5.580.256
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.542.825 4.960.690
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27 1.118.778 -739.277
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-867.908 -365.471
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.986.686 -373.806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.661.603 4.221.413
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.661.603 4.221.413
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.682.430 891.661
Ana Ortaklık Payları
10.979.173 3.329.752
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 28 0,45747000 0,13874000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.259.599 -2.100.523
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.824.499 -2.517.556
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-564.900 417.033
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-564.900 417.033
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
888.337 -152.656
Yabancı Para Çevrim Farkları
888.337 -152.656
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.147.936 -2.253.179
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.809.539 1.968.234
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.682.430 891.661
Ana Ortaklık Payları
14.127.109 1.076.573http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938045


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3891 Değişim: -0,06%
Düşük 8,3862 14.06.2021 Yüksek 8,3938
Açılış: 8,3938
10,1587 Değişim: -0,04%
Düşük 10,1568 14.06.2021 Yüksek 10,1706
Açılış: 10,1632
504,98 Değişim: -0,35%
Düşük 504,75 14.06.2021 Yüksek 506,82
Açılış: 506,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.