KAP ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

15.02.2021 - 19:09
KAP ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -6.901.748 22.522.283 -3.613.227 372.543 10.475.466 8.528.016 8.340.261 63.723.594 20.182.400 83.905.994
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-740.732 -740.732 -740.732
Transferler
883.950 7.456.311 -8.340.261 0 0
Dönem Karı (Zararı)
8.268.224 8.268.224 2.738.553 11.006.777
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.442.400 -1.442.400 -1.442.400
Kar Payları
-1.102.855 -1.102.855 -1.102.855
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
477.098 -477.098 2.262.531 2.262.531 2.262.531
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-554.050 -554.050
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
531.155 531.155 531.155
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
317.329 317.329 317.329
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -6.424.650 22.522.283 -4.738.298 903.698 10.882.318 16.403.271 8.268.224 71.816.846 22.366.903 94.183.749
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -6.424.650 22.522.283 -4.738.298 903.698 10.882.318 16.403.271 8.268.224 71.816.846 22.366.903 94.183.749
Transferler
726.178 7.542.046 -8.268.224 0 0
Dönem Karı (Zararı)
24.250.988 24.250.988 5.538.191 29.789.179
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.688.843 1.688.843 1.688.843
Kar Payları
-4.800.000 -4.800.000 -735.000 -5.535.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.482.469 -3.482.469 8.269.132 8.269.132 8.269.132
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
1.887.259 1.887.259 1.887.259
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-337.767 -337.767 -337.767
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -2.942.181 22.522.283 -3.387.222 2.790.957 8.126.027 27.414.449 24.250.988 102.775.301 27.170.094 129.945.395


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
64.709.519 17.487.327
Dönem Karı (Zararı)
24.250.988 8.268.224
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24.250.988 8.268.224
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.080.296 3.513.231
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 - 11 19.027.874 17.692.177
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.357.439 1.473.496
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.357.439 1.473.496
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.055.609 1.786.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.055.609 1.786.401
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
392.533 158.358
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 392.533 158.358
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20 1.887.259 531.155
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 4.658.745 -14.830.831
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
6.526.933 -3.297.525
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.367.267 6.858.727
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-650.653 -6.202.449
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30 -4.847.923 -712.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 4.197.270 -5.490.201
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.370.907 1.987.696
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
30 1.452.863 2.064.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -81.956 -76.987
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 3.757.486 -386.802
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 -13.179.346 6.893.157
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-480.273 2.587.727
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30 1.233.483 353.408
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.713.756 2.234.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -1.714.781 1.025.300
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.364.587 506.463
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
30 18.863.407 -4.300
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 501.180 510.763
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
18 -140.360 495.013
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.039.700 -47.378
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 2.747.813 -224.383
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 2.291.887 177.005
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
67.698.551 18.640.182
Ödenen Temettüler
-2.989.032 -1.152.855
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.171.684 -23.471.330
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.171.684 -23.471.330
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -49.875.701 -25.164.625
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 4.704.017 1.693.295
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.384.968 11.179.032
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 88.443.990 202.327.281
Kredilerden Nakit Girişleri
88.443.990 202.327.281
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -97.431.261 -191.148.249
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-97.431.261 -191.148.249
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -9.397.697
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.152.867 5.195.029
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.152.867 5.195.029
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.173.620 1.978.591
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.326.487 7.173.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.326.487 7.173.620
Ticari Alacaklar
64.151.911 68.684.089
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 5.565.435 717.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 58.586.476 67.966.577
Diğer Alacaklar
1.442.201 2.812.899
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 750.000 750.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 692.201 2.062.899
Stoklar
8 19.664.250 24.873.444
Peşin Ödenmiş Giderler
13.560.982 9.902.552
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30 4.160.301 3.405.608
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 9.400.681 6.496.944
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 535.665
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.184.592 3.653.966
ARA TOPLAM
108.330.423 117.636.235
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
108.330.423 117.636.235
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 280.888 281.097
Canlı Varlıklar
9 13.710.350 12.258.642
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 6.400.000 6.400.000
Maddi Duran Varlıklar
158.320.751 123.436.120
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
8.187.113 8.248.428
Diğer Maddi Duran Varlıklar
150.133.638 115.187.692
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 44.470.129 58.452.451
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.231.455 24.565.973
Şerefiye
13 1.186.400
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 23.231.455 23.379.573
Peşin Ödenmiş Giderler
17.702.157 7.924.015
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30 17.408.357 7.887.441
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 293.800 36.574
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 17.240.161 21.898.906
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
281.355.891 255.217.204
TOPLAM VARLIKLAR
389.686.314 372.853.439
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.065.812 42.186.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.065.812 42.186.485
Banka Kredileri
14.051.437 33.582.908
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.662.220 7.606.149
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.352.155 997.428
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 43.114.594 40.392.142
Ticari Borçlar
40.161.867 40.480.910
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 3.353.953 2.120.470
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 36.807.914 38.360.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 7.170.290 8.885.071
Diğer Borçlar
17.219.270 843.715
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 16.100.829 226.454
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.118.441 617.261
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 666.552 806.912
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.345.350
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.770.560 395.560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 13.074.428 13.482.379
ARA TOPLAM
146.243.373 148.818.524
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
146.243.373 148.818.524
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
99.856.264 109.014.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 99.856.264 109.014.610
Banka Kredileri
62.128.468 55.290.955
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
35.142.023 52.159.923
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.585.773 1.563.732
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 1.707.314 3.596.663
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.051.409 6.107.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.051.409 6.107.018
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
17 6.882.559 11.132.875
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
113.497.546 129.851.166
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
259.740.919 278.669.690
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
102.775.301 71.816.846
Ödenmiş Sermaye
24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.942.181 -6.424.650
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.135.061 17.783.985
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.135.061 17.783.985
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.522.283 22.522.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.387.222 -4.738.298
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.790.957 903.698
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.790.957 903.698
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.126.027 10.882.318
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27.414.449 16.403.271
Net Dönem Karı veya Zararı
24.250.988 8.268.224
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.170.094 22.366.903
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
129.945.395 94.183.749
TOPLAM KAYNAKLAR
389.686.314 372.853.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 316.730.031 335.229.041
Satışların Maliyeti
21 -246.450.141 -294.121.082
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.279.890 41.107.959
BRÜT KAR (ZARAR)
70.279.890 41.107.959
Genel Yönetim Giderleri
22 -13.450.452 -12.548.610
Pazarlama Giderleri
22 -3.530.366 -2.441.407
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 5.048.442 692.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -8.772.508 -6.620.995
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.575.006 20.189.017
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 316.851 280.399
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.891.857 20.469.416
Finansman Gelirleri
26 4.733.842 9.680.984
Finansman Giderleri
27 -18.182.125 -26.420.349
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.443.574 3.730.051
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.654.395 7.276.726
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.333.417 -1.107.128
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.320.978 8.383.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.789.179 11.006.777
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.789.179 11.006.777
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.538.191 2.738.553
Ana Ortaklık Payları
24.250.988 8.268.224
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 1,01046000 0,34451000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.317.298 -1.125.071
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.688.843 -1.442.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
371.545 317.329
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
371.545 317.329
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.887.259 531.155
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.887.259 531.155
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.204.557 -593.916
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.584.622 10.412.861
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.538.191 2.738.553
Ana Ortaklık Payları
21.046.431 7.674.308http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909755


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: -0,06% Hacim : 1.081 Mio.TL Son veri saati : 10:08
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.406
8,0884 Değişim: 1,01%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6835 Değişim: 0,80%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
458,86 Değişim: 1,01%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 459,75
Açılış: 454,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.