KAP ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2020 - 20:06
KAP ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -6.901.748 22.522.283 -3.613.227 372.543 10.475.466 8.528.016 8.340.261 63.723.594 20.182.400 83.905.994
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.043.363 1.043.363 1.043.363
Transferler
8.340.261 -8.340.261 0 0
Dönem Karı (Zararı)
821.876 821.876 1.406.721 2.228.597
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
903.425 903.425 903.425
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-30.439 30.439 -30.439 -30.439 -30.439
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-515.344 -515.344 -515.344
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-198.754 -198.754 -198.754
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -6.932.187 22.522.283 -2.908.556 -142.801 10.505.905 17.881.201 821.876 65.747.721 21.589.121 87.336.842
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -6.424.650 22.522.283 -4.738.298 903.698 10.882.318 16.403.271 8.268.224 71.816.846 22.366.903 94.183.749
Transferler
8.268.224 -8.268.224 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.538.027 4.538.027 2.402.840 6.940.867
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.701.410 2.701.410 2.701.410
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-243.150 243.150 -243.150 -243.150 -243.150
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-87.676 -87.676 -87.676
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-594.310 -594.310 -594.310
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -6.667.800 22.522.283 -2.631.198 816.022 11.125.468 24.428.345 4.538.027 78.131.147 24.769.743 102.900.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.611.807 1.339.670
Dönem Karı (Zararı)
4.538.027 821.876
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.783.023 -1.689.632
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
(11-12) 9.359.984 7.729.523
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.859.753 396.805
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.859.753 396.805
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.717.965 -524.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.717.965 -524.402
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
542.826
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 542.826
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 -87.676 -515.344
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -812.768 -5.695.543
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
5.638.869 -3.080.671
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.709.243 2.207.426
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -3.040.685
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.647.778 -2.667.295
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -8.130.697 5.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.482.919 -2.672.559
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-288.037 1.620.645
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -209.282 1.688.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -78.755 -67.437
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 2.925.294 1.873.641
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
19 -8.297.004 -5.818.139
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.782.045 905.981
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 -325.251 -34.288
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -1.456.794 940.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 2.577.760 3.663.204
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.756 -25.336
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31 4.300
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 57.456 -25.336
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19 1.417.675 180.297
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.363.821 2.474.428
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -233.115 788.005
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 2.596.936 1.686.423
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.611.807 1.339.670
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.719.589 -12.708.735
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.719.589 -12.708.735
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -18.938.489 -12.979.880
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 218.900 271.145
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.438.368 11.546.592
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 68.515.767 61.560.177
Kredilerden Nakit Girişleri
68.515.767 61.560.177
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -62.077.399 -50.013.585
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-62.077.399 -50.013.585
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.669.414 177.527
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.669.414 177.527
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.327.982 1.235.170
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.658.568 1.412.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.658.568 6.327.982
Finansal Yatırımlar
5 3.040.685
Ticari Alacaklar
66.678.883 69.529.727
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 8.848.209 717.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 57.830.674 68.812.215
Diğer Alacaklar
3.108.736 2.812.899
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 750.000 750.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.358.736 2.062.899
Stoklar
9 20.973.092 24.873.444
Peşin Ödenmiş Giderler
15.445.830 9.902.552
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31 4.618.290 3.405.608
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 10.827.540 6.496.944
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 508.224 535.665
Diğer Dönen Varlıklar
17 3.921.660 3.653.966
ARA TOPLAM
117.335.678 117.636.235
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
117.335.678 117.636.235
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 273.297 281.097
Canlı Varlıklar
10 13.233.700 12.258.642
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 6.400.000 6.400.000
Maddi Duran Varlıklar
136.984.910 123.436.120
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
6.298.828 8.248.428
Diğer Maddi Duran Varlıklar
130.686.082 115.187.692
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 54.464.912 58.452.451
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.490.508 24.565.973
Şerefiye
14 1.186.400 1.186.400
Diğer Haklar
12 23.304.108 23.379.573
Peşin Ödenmiş Giderler
10.670.603 7.924.015
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31 10.641.167 7.887.441
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 29.436 36.574
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 22.711.674 21.898.906
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
269.229.604 255.217.204
TOPLAM VARLIKLAR
386.565.282 372.853.439
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 24.521.697 42.186.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.521.697 42.186.485
Banka Kredileri
16.001.848 33.582.908
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.608.000 7.606.149
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
911.849 997.428
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 47.701.491 40.392.142
Ticari Borçlar
38.669.915 40.480.910
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 1.795.219 2.120.470
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 36.874.696 38.360.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 11.462.831 8.885.071
Diğer Borçlar
905.471 843.715
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 230.754 226.454
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 674.717 617.261
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 2.224.587 806.912
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 1.095.599 1.345.350
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 811.035 395.560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 15.368.444 13.482.379
ARA TOPLAM
142.761.070 148.818.524
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
142.761.070 148.818.524
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 126.351.244 109.014.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
126.351.244 109.014.610
Banka Kredileri
76.877.539 55.290.955
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
48.378.230 52.159.923
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.095.475 1.563.732
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 2.813.369 3.596.663
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.389.053 6.107.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.389.053 6.107.018
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
18 8.349.656 11.132.875
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
140.903.322 129.851.166
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
283.664.392 278.669.690
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
78.131.147 71.816.846
Ödenmiş Sermaye
24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-6.667.800 -6.424.650
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.891.085 17.783.985
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.891.085 17.783.985
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.522.283 22.522.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.631.198 -4.738.298
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
816.022 903.698
Yabancı Para Çevrim Farkları
816.022 903.698
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.125.468 10.882.318
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.428.345 16.403.271
Net Dönem Karı veya Zararı
4.538.027 8.268.224
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.769.743 22.366.903
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
102.900.890 94.183.749
TOPLAM KAYNAKLAR
386.565.282 372.853.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 135.140.149 161.152.360 59.297.072 77.602.595
Satışların Maliyeti
22 -112.470.041 -142.693.207 -49.031.960 -71.101.367
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.670.108 18.459.153 10.265.112 6.501.228
BRÜT KAR (ZARAR)
22.670.108 18.459.153 10.265.112 6.501.228
Genel Yönetim Giderleri
23 -6.258.980 -6.213.751 -3.18 -659.048
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 560.106 356.370 25.394 31.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -4.510.865 -1.653.754 -3.501.606 -553.882
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.790.266 9.911.766 2.841.978 2.479.194
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 158.425 140.199 132.021 70.100
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.948.691 10.051.965 2.973.999 2.549.294
Finansman Gelirleri
27 3.599.610 5.382.200 1.033.356 687.507
Finansman Giderleri
28 -8.157.135 -15.314.375 -2.576.879 -6.118.385
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.391.166 119.790 1.430.476 -2.881.584
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29 549.701 2.108.807 1.288.978 2.987.491
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-857.377 -822.025 -491.906 -666.635
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.407.078 2.930.832 1.780.884 3.654.126
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.940.867 2.228.597 2.719.454 105.907
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.940.867 2.228.597 2.719.454 105.907
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.402.840 1.406.721 1.511.179 24.335
Ana Ortaklık Payları
4.538.027 821.876 1.208.275 81.572
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 0,18908000 0,03424000 0,05034000 0,00340000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.107.100 704.671 -6.577 18.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.701.410 903.425 -183.854 23.227
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
594.310 -198.754 177.277 -5.110
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
594.310 -198.754 177.277 -5.110
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
87.676 -515.344 240.332 321.904
Yabancı Para Çevrim Farkları
87.676 -515.344 240.332 321.904
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.019.424 189.327 233.755 340.021
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.921.443 2.417.924 2.953.209 445.928
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.402.840 1.406.721 1.511.179 24.335
Ana Ortaklık Payları
2.518.603 1.011.203 1.442.030 421.593http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868827


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.980 Değişim: -5,08% Hacim : 35.373 Mio.TL Son veri saati : 17:31
Düşük 1.980 18.01.2022 Yüksek 2.086
Açılış: 2.083
13,5245 Değişim: 0,65%
Düşük 13,4068 18.01.2022 Yüksek 13,6792
Açılış: 13,4375
15,3335 Değişim: 0,00%
Düşük 15,3044 18.01.2022 Yüksek 15,5247
Açılış: 15,3342
789,71 Değişim: 0,46%
Düşük 783,36 18.01.2022 Yüksek 799,36
Açılış: 786,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.