KAP ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2020 - 06:56
KAP ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -4.619.179 22.522.283 -2.387.814 -247.337 7.036.533 7.882.990 6.293.602 60.481.078 17.641.785 78.122.863
Transferler
1.156.364 5.137.238 -6.293.602 0 0
Dönem Karı (Zararı)
8.340.261 8.340.261 4.990.615 13.330.876
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
345.057 345.057 345.057
Kar Payları
-2.209.643 -2.209.643 -2.450.000 -4.659.643
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.282.569 2.282.569 -2.282.569 -2.282.569 -2.282.569
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
619.880 619.880 619.880
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.570.470 -1.570.470 -1.570.470
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -6.901.748 22.522.283 -3.613.227 372.543 10.475.466 8.528.016 8.340.261 63.723.594 20.182.400 83.905.994
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -6.901.748 22.522.283 -3.613.227 372.543 10.475.466 8.528.016 8.340.261 63.723.594 20.182.400 83.905.994
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-740.732 -740.732 -740.732
Transferler
883.950 7.456.311 -8.340.261 0 0
Dönem Karı (Zararı)
8.268.224 8.268.224 2.738.553 11.006.777
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
317.329 317.329 317.329
Kar Payları
-1.102.855 -1.102.855 -1.102.855
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
477.098 -477.098 2.262.531 2.262.531 2.262.531
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-554.050 -554.050
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
531.155 531.155 531.155
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.442.400 -1.442.400 -1.442.400
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -6.424.650 22.522.283 -4.738.298 903.698 10.882.318 16.403.271 8.268.224 71.816.846 22.366.903 94.183.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.385.110 -19.266.422
Dönem Karı (Zararı)
8.268.224 8.340.261
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.513.231 6.845.330
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 17.692.177 9.277.175
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.473.496 780.507
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.473.496 780.507
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.786.401 611.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.786.401 611.400
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
158.358
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20 531.155 619.880
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -14.830.831 -1.511.886
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
16 -3.297.525 -2.931.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.756.510 -29.792.370
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.587.154 -3.406.169
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30 5.264 -5.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -5.592.418 -3.400.905
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.987.696 -4.458.249
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
30 2.064.683 -4.388.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -76.987 -69.451
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -386.802 -9.739.733
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 6.175.645 -15.208.091
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.587.727 5.923.289
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30 353.408 817.501
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.234.319 5.105.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 1.025.300 -1.359.045
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
506.463 -73.328
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
30 -4.300
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 510.763 -73.328
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
18 495.013 -141.664
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.378 -1.329.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 -224.383 -5.676
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 177.005 -1.323.704
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.537.965 -14.606.779
Ödenen Temettüler
-1.152.855 -4.659.643
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.471.330 -28.082.370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -23.471.330 -28.082.370
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.179.032 46.626.607
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 202.327.281 184.147.590
Kredilerden Nakit Girişleri
202.327.281 184.147.590
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -191.148.249 -137.520.983
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-191.148.249 -137.520.983
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.092.812 -722.185
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.092.812 -722.185
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.235.170 1.957.355
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.327.982 1.235.170


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.327.982 1.235.170
Ticari Alacaklar
68.812.215 61.401.032
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 5.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 68.812.215 61.395.768
Diğer Alacaklar
2.812.899 4.860.286
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 750.000 750.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.062.899 4.110.286
Stoklar
8 24.873.444 21.291.517
Peşin Ödenmiş Giderler
9.902.552 9.569.476
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30 3.405.608 1.555.008
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 6.496.944 8.014.468
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 535.665 917.501
Diğer Dönen Varlıklar
16 3.653.966 3.037.014
ARA TOPLAM
116.918.723 102.311.996
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
116.918.723 102.311.996
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 281.097 221.406
Canlı Varlıklar
9 12.258.642 15.453.767
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 6.400.000 6.400.000
Maddi Duran Varlıklar
10 123.436.120 109.060.378
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
8.248.428 10.168.931
Diğer Maddi Duran Varlıklar
115.187.692 98.891.447
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 58.452.451
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.565.973 25.101.664
Şerefiye
13 1.186.400 1.848.336
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 23.379.573 23.253.328
Peşin Ödenmiş Giderler
8.641.527 15.160.981
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30 8.604.953 15.113.674
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 36.574 47.307
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 21.898.906 12.988.799
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
255.934.716 184.386.995
TOPLAM VARLIKLAR
372.853.439 286.698.991
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 42.186.485 66.787.313
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.580.336 66.787.313
Banka Kredileri
33.582.908 64.318.423
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
997.428 2.468.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.606.149
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.606.149
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 40.392.142 17.946.160
Ticari Borçlar
40.480.910 37.867.814
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 2.120.470 1.767.062
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 38.360.440 36.100.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 8.885.071 7.859.771
Diğer Borçlar
843.715 337.252
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 226.454 230.754
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 617.261 106.498
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 806.912 326.520
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.345.350 1.454.449
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 395.560 372.208
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 13.482.379 11.314.812
ARA TOPLAM
148.818.524 144.266.299
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
148.818.524 144.266.299
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 109.014.610 35.756.302
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
56.854.687 35.756.302
Banka Kredileri
55.290.955 33.195.519
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.563.732 2.560.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
52.159.923
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
52.159.923
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 3.596.663 1.750.467
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.107.018 4.320.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 6.107.018 4.320.617
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
17 11.132.875 16.699.312
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
129.851.166 58.526.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
278.669.690 202.792.997
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.816.846 63.723.594
Ödenmiş Sermaye
24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-6.424.650 -6.901.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.783.985 18.909.056
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.783.985 18.909.056
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.522.283 22.522.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.738.298 -3.613.227
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
903.698 372.543
Yabancı Para Çevrim Farkları
903.698 372.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.882.318 10.475.466
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.403.271 8.528.016
Net Dönem Karı veya Zararı
8.268.224 8.340.261
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.366.903 20.182.400
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
94.183.749 83.905.994
TOPLAM KAYNAKLAR
372.853.439 286.698.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 335.229.041 286.107.305
Satışların Maliyeti
21 -294.121.082 -247.514.456
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.107.959 38.592.849
BRÜT KAR (ZARAR)
41.107.959 38.592.849
Genel Yönetim Giderleri
22 -12.548.610 -8.934.764
Pazarlama Giderleri
22 -2.441.407 -2.513.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 692.070 1.895.758
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -6.620.995 -3.497.339
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.189.017 25.542.992
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 280.399 241.053
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.469.416 25.784.045
Finansman Gelirleri
26 9.680.984 6.569.756
Finansman Giderleri
27 -26.420.349 -18.973.527
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.730.051 13.380.274
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 7.276.726 -49.398
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.107.128 -1.216.227
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.383.854 1.166.829
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.006.777 13.330.876
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.006.777 13.330.876
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.738.553 4.990.615
Ana Ortaklık Payları
8.268.224 8.340.261
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 0,34451000 0,34751000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20 -1.125.071 -1.225.413
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.442.400 -1.570.470
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
317.329 345.057
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
317.329 345.057
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
531.155 619.880
Yabancı Para Çevrim Farkları
531.155 619.880
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-593.916 -605.533
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.412.861 12.725.343
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.738.553 4.990.615
Ana Ortaklık Payları
7.674.308 7.734.728http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819345


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.