KAP ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

14.05.2018 - 18:22
KAP ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -3.022.141 26.427.590 -1.312.039 206.703 4.497.027 4.383.102 7.113.164 62.293.406 13.830.104 76.123.510
Diğer Düzeltmeler
10.879 593.677 -219.541 385.015 -604.556 -219.541
Transferler
586.995 6.306.628 -6.893.623 0 0
Dönem Karı (Zararı)
2.474.594 2.474.594 1.737.812 4.212.406
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.960 -1.960 -1.960
Kar Payları
-2.450.000 -2.450.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-112.957 112.957 -112.957 -112.957 -112.957
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
68.821 68.821 68.821
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
392 392 392
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -3.135.098 26.427.590 -1.313.607 286.403 5.196.979 11.170.450 2.474.594 65.107.311 12.513.360 77.620.671
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 24.000.000 -4.619.179 22.522.283 -2.387.814 -247.337 7.036.533 7.882.990 6.293.602 60.481.078 17.641.785 78.122.863
Transferler
6.293.602 -6.293.602 0 0
Dönem Karı (Zararı)
2.548.140 2.548.140 1.840.446 4.388.586
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-299.141 -299.141 -299.141
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.253.566 1.253.566 -1.253.566 -1.253.566 -1.253.566
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
76.414 76.414 76.414
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
65.811 65.811 65.811
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -5.872.745 22.522.283 -2.621.144 -170.923 8.290.099 12.923.026 2.548.140 61.618.736 19.482.231 81.100.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.929.102 -562.058
Dönem Karı (Zararı)
2.548.140 2.474.594
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.476.949 194.043
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 2.376.423 2.243.632
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
253.677 68.795
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 253.677 68.795
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
70.596 206.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 70.596 206.341
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.186.773 426.471
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
1.186.773 426.471
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 76.414 68.821
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 1.186.494 -655.227
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
17 -673.428 -2.164.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.095.987 -780.695
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.705.284 -3.989.234
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -1.167.482 -585.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.537.802 -3.403.807
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-227.780 304.479
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -192.703 311.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -35.077 -6.803
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -4.860.936 -1.272.993
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
19 -6.236.753 -2.571.751
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.647.690 -208.194
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 1.803.849 44.397
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 7.843.841 -252.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 691.899 -1.672.520
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.935 240.895
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31 296.094
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 11.935 -55.199
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
19 -63.790 -148.730
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.352.968 8.537.353
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
284.981 928.989
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.637.949 7.608.364
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.929.102 1.887.942
Ödenen Temettüler
-2.450.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.048.067 -3.466.744
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -5.048.067 -3.466.744
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.835.705 4.211.126
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 37.075.964 41.877.248
Kredilerden Nakit Girişleri
37.075.964 41.877.248
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -34.240.259 -37.666.122
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.240.259 -37.666.122
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-283.260 182.324
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-283.260 182.324
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.957.355 793.820
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.674.095 976.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.674.095 1.957.355
Ticari Alacaklar
61.891.769 58.766.734
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 4.090.592 2.923.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 57.801.177 55.843.624
Diğer Alacaklar
481.523 284.812
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 200.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 281.523 284.812
Stoklar
8 15.883.954 13.013.651
Peşin Ödenmiş Giderler
19 6.649.630 5.690.157
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 1.147.839 988.797
Diğer Dönen Varlıklar
17 2.426.780 2.565.848
ARA TOPLAM
90.155.590 83.267.354
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
90.155.590 83.267.354
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 143.246 112.177
Canlı Varlıklar
9 15.982.533 13.991.900
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 6.400.000 6.400.000
Maddi Duran Varlıklar
92.664.737 89.998.909
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
9.912.032 10.334.138
Diğer Maddi Duran Varlıklar
82.752.705 79.664.771
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.283.447 25.277.631
Şerefiye
13 1.848.336 1.848.336
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 23.435.111 23.429.295
Peşin Ödenmiş Giderler
19 6.275.618 1.303.293
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.139.072 861.792
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
136.546 441.501
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 10.290.419 11.476.913
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
157.040.000 148.560.823
TOPLAM VARLIKLAR
247.195.590 231.828.177
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 13.381.154 12.282.647
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 19.840.133 18.432.537
Ticari Borçlar
41.563.752 31.956.548
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 2.753.410 949.561
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 38.810.342 31.006.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 9.910.715 9.218.816
Diğer Borçlar
196.061 184.126
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 4.300 4.300
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 191.761 179.826
Ertelenmiş Gelirler
19 389.773 453.563
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 1.474.750 1.140.357
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 365.586 365.586
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 8.479.103 8.854.515
ARA TOPLAM
95.601.027 82.888.695
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.601.027 82.888.695
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 44.326.592 42.769.731
Ertelenmiş Gelirler
19 1.976.921 2.071.921
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.779.813 3.709.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.779.813 3.709.217
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
18 20.410.270 22.265.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.493.596 70.816.619
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
166.094.623 153.705.314
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.618.736 60.481.078
Ödenmiş Sermaye
24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.872.745 -4.619.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.901.139 20.134.469
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.901.139 20.134.469
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.522.283 22.522.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.621.144 -2.387.814
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-170.923 -247.337
Yabancı Para Çevrim Farkları
-170.923 -247.337
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.290.099 7.036.533
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.923.026 7.882.990
Net Dönem Karı veya Zararı
2.548.140 6.293.602
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.482.231 17.641.785
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
81.100.967 78.122.863
TOPLAM KAYNAKLAR
247.195.590 231.828.177


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 68.620.767 59.983.751
Satışların Maliyeti
22 -57.291.707 -51.674.164
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.329.060 8.309.587
BRÜT KAR (ZARAR)
11.329.060 8.309.587
Genel Yönetim Giderleri
23 -2.114.386 -1.867.865
Pazarlama Giderleri
23 -760.234 -779.461
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 152.897 66.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -399.950 -579.838
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.207.387 5.148.558
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 121.856 109.388
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.329.243 5.257.946
Finansman Gelirleri
27 2.285.177 1.951.649
Finansman Giderleri
28 -4.636.486 -3.175.190
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.977.934 4.034.405
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.589.348 178.001
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-337.043 -571.523
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.252.305 749.524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.388.586 4.212.406
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.388.586 4.212.406
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.840.446 1.737.812
Ana Ortaklık Payları
2.548.140 2.474.594
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 30 0,10617300 0,10310800
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-233.330 -1.568
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-299.141 -1.960
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Geli
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,00% Hacim : 15.043 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3048 Değişim: 0,11%
Düşük 9,2835 20.10.2021 Yüksek 9,3114
Açılış: 9,2943
10,8395 Değişim: 0,12%
Düşük 10,8059 20.10.2021 Yüksek 10,8593
Açılış: 10,8261
530,31 Değişim: 0,32%
Düşük 528,21 20.10.2021 Yüksek 530,84
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.