KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2021 - 19:54
KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 19.571.433 15.672.440
Satışların Maliyeti
31 -3.134.234 -2.366.178
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.437.199 13.306.262
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
16.437.199 13.306.262
Genel Yönetim Giderleri
28 -3.725.354 -3.679.830
Pazarlama Giderleri
28 -2.722.512 -2.655.227
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 -2.375.270 -1.940.482
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 226.591 248.508
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -143.013 -145.118
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.697.641 5.134.113
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 1.724.733 969.263
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-391.175
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.422.374 5.712.201
Finansman Gelirleri
36 7.509.210 4.105.531
Finansman Giderleri
36 -2.377.972 -1.452.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.553.612 8.364.924
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.452.014 -918.581
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -2.329.294 -1.133.820
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -122.720 215.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.101.598 7.446.343
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.101.598 7.446.343
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.101.598 7.446.343
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 1,10000000 1,35000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 2,03000000 1,35000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.071.288 8.014.988
Dönem Karı (Zararı)
12.101.598 7.446.343
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 12.101.598 7.446.343
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.059.414 1.061.979
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-17 2.386.409 1.913.890
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -571 12.311
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -571 12.311
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 40.861 284.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 40.861 284.505
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36 -261.993 -655.221
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
36 -573.123 -691.465
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36 286.559 83.250
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 139.921 106.299
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -115.350 -153.305
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.242.000 -250.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.242.000 -250.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 136.708 -237.621
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.885
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.885
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.232.298 -1.245.962
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 964.665 -2.406.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 964.665 -2.406.986
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 18.220 18.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 18.220 18.254
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 11.822 -7.606
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 6.924 -1.740
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 50.252 491.310
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 50.252 491.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 482.536 477.543
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -328.467 164.205
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -328.467 164.205
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -3.673 40.967
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 30.019 -21.909
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 30.019 -21.909
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.393.310 7.262.360
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 -322.022 752.628
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.253.045 -3.028.487
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-17 -3.253.045 -3.028.487
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -476.920 -81.604
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -2.776.125 -2.946.883
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-779.047 -66.412
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-1.358.112 -650.000
Ödenen Faiz
-83.249
Alınan Faiz
579.065 666.837
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.039.196 4.920.089
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.039.196 4.920.089
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 23.760.478 18.840.389
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 33.799.674 23.760.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 33.818.360 23.785.106
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 6.065.700 7.169.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.065.700 7.169.715
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 19.047 37.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 19.047 37.267
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 5.347 17.169
Peşin Ödenmiş Giderler
12 45.274 51.948
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 45.274 51.948
Diğer Dönen Varlıklar
29 0 30.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 30.019
ARA TOPLAM
39.953.728 31.091.224
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.953.728 31.091.224
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 344 344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 344 344
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 3.992.000 2.750.000
Maddi Duran Varlıklar
14 501.451 115.233
Mobilya ve Demirbaşlar
501.451 115.233
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.942.412 6.461.994
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.942.412 6.461.994
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.947 3.197
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.947 3.197
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.439.154 9.330.768
TOPLAM VARLIKLAR
51.392.882 40.421.992
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 446.163 511.261
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 446.163 511.261
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.439.679 957.143
Diğer Borçlar
9 521.148 849.615
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 521.148 849.615
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 162.128 165.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 162.128 165.801
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 594.440 916.462
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
3.163.558 3.400.282
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.163.558 3.400.282
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.559.073 2.286.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.559.073 2.286.208
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 163.620 26.912
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.722.693 2.313.120
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.886.251 5.713.402
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.506.631 34.708.590
Ödenmiş Sermaye
30 11.000.000 5.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 0 4.178.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 722.629 668.074
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 722.629 668.074
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 1.728.151 1.728.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -1.005.522 -1.060.077
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 892.011 892.011
Yasal Yedekler
892.011 892.011
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 20.790.393 16.023.679
Net Dönem Karı veya Zararı
39 12.101.598 7.446.343
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.506.631 34.708.590
TOPLAM KAYNAKLAR
51.392.882 40.421.992


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -980.729 546.021 9.698.091 7.321.578 27.991.596 27.991.596
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -980.729 546.021 9.698.091 7.321.578 27.360.800 27.360.800
Transferler
345.990 6.975.588 -7.321.578 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.348 7.446.343 7.366.995 7.366.995
Dönem Karı (Zararı)
39 7.446.343 7.446.343 7.446.343
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -79.348 -79.348 -79.348
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.590 34.708.590
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.591 34.708.591
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.591 34.708.591
Transferler
7.446.343 -7.446.343 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.555 12.101.598 12.156.153 12.156.153
Dönem Karı (Zararı)
39 12.101.598 12.101.598 12.101.598
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 54.555 54.555 54.555
Sermaye Arttırımı
5.500.000 -4.178.483 -1.321.517
Kar Payları
30 -1.358.112 -1.358.112 -1.358.112
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.000.000 0 1.728.151 -1.005.522 892.011 20.790.393 12.101.598 45.506.631 45.506.631


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.101.598 7.446.343
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
54.555 -79.348
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37 69.942 -101.728
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37 -15.387 22.380
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37 -15.387 22.380
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.555 -79.348
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.156.153 7.366.995
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.156.153 7.366.995http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913088


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: 0,03% Hacim : 15.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0578 Değişim: 0,63%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6725 Değişim: 0,69%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
460,49 Değişim: 1,36%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 463,33
Açılış: 454,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.