KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 22:25
KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 3.872.349 3.714.596 1.813.222 1.688.519
Satışların Maliyeti
Not.28 -796.000 -695.092 -399.308 -257.813
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.076.349 3.019.504 1.413.914 1.430.706
BRÜT KAR (ZARAR)
3.076.349 3.019.504 1.413.914 1.430.706
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -1.311.789 -1.267.683 -640.562 -689.733
Pazarlama Giderleri
Not.29 -1.062.651 -889.065 -552.045 -462.409
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Not.29 -736.683 -569.964 -390.133 -286.694
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 161.327 116.717 31.373 25.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -91.507 -208.648 3.976 -120.702
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.046 200.861 -133.477 -102.958
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 8.303 5.670 3.042 3.416
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.349 206.531 -130.435 -99.542
Finansman Gelirleri
Not.33 2.514.388 578.179 1.830.724 144.459
Finansman Giderleri
Not.33 -30.455 -352.771 -19.827 -330.776
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.527.282 431.939 1.680.462 -285.859
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-266.760 175.764 -224.793 302.496
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-262.608 0 -228.336 15.383
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.152 175.764 3.543 287.113
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.260.522 607.703 1.455.669 16.637
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.260.522 607.703 1.455.669 16.637
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Not.27 0 0
Ana Ortaklık Payları
Not.27 2.260.522 607.703 1.455.669 16.637
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç Not.36 0,41100000 0,11050000 0,26467000 0,00300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 5.500.000 4.178.483 -106.801 6.036.971 -1.164.388 1.354.013 15.798.278 15.798.278
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.416.952 101.600 1.518.552 1.518.552
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.696.423 7.050.436 -1.354.013 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.726 607.703 573.977 573.977
Dönem Karı (Zararı)
607.703 607.703 607.703
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.726 -33.726 -33.726
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 5.500.000 4.178.483 -140.527 340.548 7.302.999 709.303 17.890.806 17.890.806
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 5.500.000 4.178.483 -392.646 340.548 7.404.599 3.688.449 20.719.433 20.719.433
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-98.238 -98.238 -98.238
Transferler
3.688.449 -3.688.449
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.036 2.260.522 2.282.558 2.282.558
Dönem Karı (Zararı)
2.260.522 2.260.522 2.260.522
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.036 22.036 22.036
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 5.500.000 4.178.483 -370.610 340.548 10.994.810 2.260.522 22.903.753 22.903.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.328.018 1.602.164
Dönem Karı (Zararı)
2.260.522 607.703
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.260.522 607.703
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
757.130 431.603
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 737.825 612.935
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
44.935 138.228
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 44.935 138.228
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
96.641 108.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 83.514 108.107
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13.127
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-389.031 -251.903
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -370.116 -228.549
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 17.871 20.569
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10-11 -370 -1.503
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10-11 -36.416 -42.420
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 266.760 -175.764
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.507.762 921.900
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 1.793.882 1.459.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.793.882 1.459.755
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 2.937 1.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.937 1.666
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 12.041 -5.698
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 -13.015 3.994
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -18.030 112.268
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.030 112.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 190.212 -382.824
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-314.632 -241.963
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-314.632 -241.963
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
Not.15 -5.294 -21.426
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-140.339 -3.872
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-140.339 -3.872
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.525.414 1.961.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -153.420
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.35 -197.396 -205.622
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.372.655 -1.340.785
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.372.655 -1.340.785
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 -9.172 -16.215
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.363.483 -1.324.570
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
336.416 207.414
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
Not.33 -17.871 -20.569
Alınan Faiz
Not.33 354.287 227.983
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.291.779 468.793
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.291.779 468.793
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 12.410.247 10.943.470
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 15.702.026 11.412.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.260.522 607.703 1.455.669 16.637
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.036 -33.726 -36.760 -27.104
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.24 -6.215 -42.158 -81.595 -33.880
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.251 8.432 44.835 6.776
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.24 28.251 8.432 44.835 6.776
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.036 -33.726 -36.760 -27.104
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.282.558 573.977 1.418.909 -10.467
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.282.558 573.977 1.418.909 -10.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 15.725.842 12.418.234
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
Not.10 2.389.991 4.147.457
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 - 37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 2.389.991 4.147.457
Diğer Alacaklar
Not.11 77.956 80.893
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 - 37 39.523 38.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 38.433 42.520
Stoklar
Not.13 5.073 17.114
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 38.883 30.400
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 11.009 8.488
ARA TOPLAM
18.248.754 16.702.586
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Not.34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.248.754 16.702.586
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
Not.10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 344 344
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 344 344
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 2.225.000 2.225.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 102.813 116.417
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 4.841.002 4.192.568
Şerefiye
Not.19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 4.841.002 4.192.568
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 4.532 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
Not.35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
Zorunlu Alan 7.173.691 6.534.329
TOPLAM VARLIKLAR
Zorunlu Alan 25.422.445 23.236.915
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
Not.10 100.079 118.479
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 - 37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 100.079 118.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 623.886 433.674
Diğer Borçlar
Not.11 90.683 427.658
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 - 37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 90.683 427.658
Ertelenmiş Gelirler
Not.15 127.697 132.991
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.15 127.697 132.991
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 193.841 128.629
Kısa Vadeli Karşılıklar
46.190 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
46.190 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 26.665 4.322
ARA TOPLAM
1.209.041 1.245.753
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
Not.34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.209.041 1.245.753
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 907.454 852.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 907.454 852.191
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 402.197 419.538
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.309.651 1.271.729
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.518.692 2.517.482
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 22.903.753 20.719.433
Ödenmiş Sermaye
5.500.000 5.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
4.178.483 4.178.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-370.610 -392.646
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
340.548 340.548
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.994.810 7.404.599
Net Dönem Karı veya Zararı
2.260.522 3.688.449
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.903.753 20.719.433
TOPLAM KAYNAKLAR
25.422.445 23.236.915http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701706


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.