KAP ***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

10.03.2020 - 19:44
KAP ***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
14 30.000 0 0 0 33.446 -990 -532 0 0 0 0 0 48.254 22.571 0 0 132.749
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 0 0 -22
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 0 0 -22
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
14 30.000 0 0 0 33.446 -990 -532 0 0 0 0 0 48.254 22.549 0 0 132.727
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 13.654 -601 0 0 0 0 0 0 0 0 19.892 0 32.945
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.624 -25.224 0 0 -9.600
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.600 0 0 -9.600
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.624 -15.624 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 45.000 0 0 0 47.100 -1.591 -532 0 0 0 0 0 48.878 -2.675 19.892 0 156.072
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
14 45.000 0 0 0 47.100 -1.591 -532 0 0 0 0 0 48.878 17.217 0 0 156.072
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 -3.290 0 532 0 0 0 0 0 2.758 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 -3.290 0 532 0 0 0 0 0 2.758 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
14 45.000 0 0 0 43.810 -1.591 0 0 0 0 0 0 51.636 17.217 0 0 156.072
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -4.307 151 0 0 0 0 0 0 0 0 18.290 0 14.134
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.217 -17.217 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.217 -17.217 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 45.000 0 0 0 39.503 -1.440 0 0 0 0 0 0 68.853 0 18.290 0 170.206


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15 204.778 298.682
FAKTORİNG GELİRLERİ
204.778 298.682
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
195.857 289.145
İskontolu
194.483 287.316
Diğer
1.374 1.829
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.921 9.537
İskontolu
7.837 9.060
Diğer
1.084 477
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -162.192 -259.869
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-136.852 -196.225
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-9.626 -3.894
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-12.658 -55.156
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.056 -4.594
BRÜT KAR (ZARAR)
42.586 38.813
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -50.011 -54.054
Personel Giderleri
-31.894 -33.458
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-986 -1.021
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-15.953 -18.531
Diğer
-1.178 -1.044
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.425 -15.241
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
17 57.794 104.755
Bankalardan Alınan Faizler
229 177
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.795 2.718
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
12.679 53.365
Diğer
43.091 48.495
KARŞILIK GİDERLERİ
19 -4.526 -5.301
Özel Karşılıklar
-4.526 -5.301
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -20.601 -58.906
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-12.408 -52.040
Diğer
-8.193 -6.866
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
25.242 25.307
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.242 25.307
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -6.952 -5.415
Cari Vergi Karşılığı
-6.378 -6.104
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-574 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
18.290 19.892
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
18.290 19.892
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.290 19.892
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 23 0,40644000 0,44204000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
31.918 28.077
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
195.857 289.145
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-157.520 -252.746
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.921 9.537
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4 3.443 1.229
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-32.363 -31.969
Ödenen Vergiler
7 -4.957 -8.308
Diğer
18.537 21.189
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-48.798 194.534
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-163.257 327.506
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
10.391 -6.410
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-927 1.040
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
25.884 287
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
87.503 -132.228
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-8.392 4.339
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-16.880 222.611
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
5 -106 -3.216
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
5 275 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
6 0 -556
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
169 -3.772
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
473.294 495.107
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-467.520 -690.535
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -9.600
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-715 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.059 -205.028
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-11.652 13.811
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
22.429 8.618
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.4 10.777 22.429


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18.290 19.892
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-4.156 13.053
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.156 13.053
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-4.787 15.171
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
194 -751
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
437 -1.367
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.134 32.945


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 10.777 0 10.777 23.084 0 23.084
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
926.212 8.972 935.184 769.223 5.931 775.154
Faktoring Alacakları
4 924.813 8.972 933.785 769.123 5.931 775.054
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
910.036 8.972 919.008 755.003 5.765 760.768
Diğer Faktoring Alacakları
14.777 0 14.777 14.120 166 14.286
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
4 30.640 0 30.640 28.469 0 28.469
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
4 -29.241 0 -29.241 -28.369 0 -28.369
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 60.224 0 60.224 68.667 0 68.667
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6 384 0 384 772 0 772
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
7 32 0 32 427 0 427
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
7 5.043 0 5.043 5.180 0 5.180
DİĞER AKTİFLER
8 116.537 36 116.573 122.088 16 122.104
ARA TOPLAM
1.119.209 9.008 1.128.217 989.441 5.947 995.388
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 6.892 0 6.892 818 0 818
Satış Amaçlı
6.892 0 6.892 818 0 818
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.126.101 9.008 1.135.109 990.259 5.947 996.206
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
10 795.704 8.404 804.108 709.385 3.888 713.273
FAKTORİNG BORÇLARI
4 1.799 0 1.799 2.726 0 2.726
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 45.463 2.422 47.885 22.001 0 22.001
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
10 98.781 0 98.781 92.382 0 92.382
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
11 7.155 0 7.155 6.294 0 6.294
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
7.155 0 7.155 6.242 0 6.242
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
0 0 0 52 0 52
CARİ VERGİ BORCU
7 1.706 0 1.706 23 0 23
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
12 3.469 0 3.469 3.435 0 3.435
ARA TOPLAM
954.077 10.826 964.903 836.246 3.888 840.134
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
170.206 0 170.206 156.072 0 156.072
Ödenmiş Sermaye
14 45.000 0 45.000 45.000 0 45.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
38.063 0 38.063 44.977 0 44.977
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
68.853 0 68.853 48.878 0 48.878
Yasal Yedekler
12.303 0 12.303 11.309 0 11.309
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
56.550 0 56.550 37.569 0 37.569
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
18.290 0 18.290 17.217 0 17.217
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -2.675 0 -2.675
Dönem Net Kâr veya Zararı
18.290 0 18.290 19.892 0 19.892
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.124.283 10.826 1.135.109 992.318 3.888 996.206


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 4.268 0 4.268
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
56.067 396 56.463 172.114 661 172.775
ALINAN TEMİNATLAR
22.1 12.338.946 0 12.338.946 10.599.654 0 10.599.654
VERİLEN TEMİNATLAR
22.2 167.947 0 167.947 167.554 0 167.554
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
22.3 1.006.972 26.148 1.033.120 861.982 26.855 888.837
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
13.569.932 26.544 13.596.476 11.805.572 27.516 11.833.088http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826532


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8913 Değişim: 0,06%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4537 Değişim: -0,12%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.923,26 Değişim: 1,78%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.