KAP ***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

10.05.2019 - 19:08
KAP ***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 33.446 -990 -532 48.254 22.571 132.749
Yeni Bakiye
30.000 33.446 -990 -532 48.254 22.571 132.749
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-125 8.868 8.743
Kar Dağıtımı
4.876 -4.876
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.876 -4.876
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 33.446 -1.115 -532 53.130 26.563 141.492
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
13 45.000 47.100 -1.591 -532 44.977 48.878 17.217 156.072
Yeni Bakiye
45.000 47.100 -1.591 -532 44.977 48.878 17.217 156.072
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
121 121 7.731 7.852
Kar Dağıtımı
17.217 -17.217 -17.217 0
Dağıtılan Temettü
17.217 -17.217 -17.217
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
17.217 17.217
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000 47.100 -1.470 -532 45.098 66.098 0 7.731 163.924


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15 62.871 62.198
FAKTORİNG GELİRLERİ
62.871 62.198
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
60.280 60.164
İskontolu
59.624 59.928
Diğer
656 236
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.591 2.034
İskontolu
2.491 1.994
Diğer
100 40
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -47.510 -48.401
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-40.329 -33.755
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.929 -979
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.460 -12.735
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-792 -932
BRÜT KAR (ZARAR)
15.361 13.797
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -12.285 -12.788
Personel Giderleri
-7.729 -8.103
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-260 -226
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-3.965 -4.201
Diğer
-331 -258
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
3.076 1.009
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
17 16.370 13.124
Bankalardan Alınan Faizler
58 32
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
682 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
4.394 1.956
Diğer
11.236 11.136
KARŞILIK GİDERLERİ
19 -1.363 -980
Özel Karşılıklar
-1.363 -980
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -7.475 -1.759
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-4.207 -1.759
Diğer
-3.268 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
10.608 11.394
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.608 11.394
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -2.877 -2.526
Cari Vergi Karşılığı
-2.607 -2.809
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-270 283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.731 8.868
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
7.731 8.868
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.731 8.868
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Bin Adet/Kuruş) 23 0,17180000 0,19707000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
17.351 21.843
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
60.280 60.164
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-43.700 -35.598
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.591 2.034
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4 608 459
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.921 -8.107
Ödenen Vergiler
-2.234 -1.800
Diğer
7.727 4.691
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
13.697 -109.491
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-77.998 -151.590
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
815 3.298
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-627 -16
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-20.233 60
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
110.769 39.932
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
971 -1.175
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
31.048 -87.648
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
5 -22 -2.210
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 -170
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-22 -2.380
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
29.218 227.891
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-34.829 84.906
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.803 -5.122
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
22.429 8.618
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.4.14 18.626 3.496


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.731 8.868
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
121 -125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
121 -125
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 151 -156
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30 31
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.852 8.743


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 18.626 0 18.626 7.743 0 7.743
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 15.341 0 15.341
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
698.077 2.651 700.728 769.223 5.931 775.154
Faktoring Alacakları
4 696.951 2.651 699.602 769.123 5.931 775.054
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
682.911 2.651 685.562 755.003 5.765 760.768
Diğer Faktoring Alacakları
14.040 0 14.040 14.120 166 14.286
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
30.250 0 30.250 28.469 0 28.469
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-29.124 0 -29.124 -28.369 0 -28.369
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 68.816 0 68.816 68.667 0 68.667
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6 457 0 457 772 0 772
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
7 436 0 436 427 0 427
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
7 4.881 0 4.881 5.180 0 5.180
DİĞER AKTİFLER
8 120.634 18 120.652 122.088 16 122.104
ARA TOPLAM
911.927 2.669 914.596 989.441 5.947 995.388
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 871 0 871 818 0 818
Satış Amaçlı
871 0 871 818 0 818
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
912.798 2.669 915.467 990.259 5.947 996.206
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
10 635.814 3.049 638.863 709.385 3.888 713.273
FAKTORİNG BORÇLARI
4 2.099 0 2.099 2.726 0 2.726
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 42.234 0 42.234 22.001 0 22.001
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
10 54.800 0 54.800 92.382 0 92.382
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
11 6.328 0 6.328 6.294 0 6.294
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
6.279 0 6.279 6.242 0 6.242
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
49 0 49 52 0 52
CARİ VERGİ BORCU
7 2.504 0 2.504 23 0 23
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
12 4.715 0 4.715 3.435 0 3.435
ARA TOPLAM
748.494 3.049 751.543 836.246 3.888 840.134
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
14 163.924 0 163.924 156.072 0 156.072
Ödenmiş Sermaye
45.000 0 45.000 45.000 0 45.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
45.098 0 45.098 44.977 0 44.977
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
66.095 0 66.095 48.878 0 48.878
Yasal Yedekler
12.303 0 12.303 11.309 0 11.309
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
53.792 0 53.792 37.569 0 37.569
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
7.731 0 7.731 17.217 0 17.217
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -2.675 0 -2.675
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.731 0 7.731 19.892 0 19.892
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
912.418 3.049 915.467 992.318 3.888 996.206


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 4.268 0 4.268
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
137.107 12.887 149.994 172.114 661 172.775
ALINAN TEMİNATLAR
22.1 11.052.670 0 11.052.670 10.599.654 0 10.599.654
VERİLEN TEMİNATLAR
22.2 158.554 0 158.554 167.554 0 167.554
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
22.3 776.952 28.576 805.528 861.982 26.855 888.837
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
12.125.283 41.463 12.166.746 11.805.572 27.516 11.833.088http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763283


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.390 Değişim: 0,37% Hacim : 6.839 Mio.TL Son veri saati : 14:05
Düşük 1.389 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8357 Değişim: -0,34%
Düşük 8,8226 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3471 Değişim: -0,83%
Düşük 10,3156 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
497,03 Değişim: -0,40%
Düşük 495,28 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.