KAP ***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

09.08.2018 - 22:05
KAP ***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.762 11.330
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-182 -174
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-182 -174
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -228 -218
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
46 44
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
46 44
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.580 11.156


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 28.834 -776 26.886 9.059 17.827 21.368 21.368 6.058 112.370
Yeni Bakiye
30.000 28.834 -776 26.886 9.059 17.827 21.368 21.368 6.058 112.370
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-159 -15 -174
Dönem Net Karı (Zararı)
10.939 10.939 391 11.330
Kar Dağıtımı
21.368 1.074 20.294 -21.368 -21.368
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
21.368 1.074 20.294 -21.368 30.000 28.834 -935 48.254 10.133 38.121 10.939 10.939 6.434 123.526
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 33.446 -990 -532 48.254 10.133 38.121 22.571 22.571 132.749
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-22 -22 -22
Yeni Bakiye
30.000 33.446 -990 -532 48.254 10.133 38.121 22.549 -22 22.571 132.727
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-182 -182
Dönem Net Karı (Zararı)
17.762 17.762 17.762
Kar Dağıtımı
15.624 1.176 14.448 -15.624 6.947 -22.571
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.624 1.176 14.448 -15.624 6.947 -22.571
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 33.446 -1.172 -532 63.878 11.309 52.569 24.687 6.925 17.762 150.307


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
40.007 11.448
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
132.031 95.705
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-84.420 -64.537
Kiralama Giderleri
-1.972 -1.268
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.119 3.511
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 815 1.513
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-16.196 -13.384
Ödenen Vergiler
8 -4.612 -3.631
Diğer
10.242 -6.461
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-133.206 -39.942
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-265.340 -61.762
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
1.143 -5.292
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
62 216
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
136 -68
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
134.990 26.718
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.197 246
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-93.199 -28.494
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
6 -2.385 -1.206
Diğer
7 -215
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.600 -1.206
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
344.748 193.380
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-252.360 -169.051
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
92.388 24.329
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.411 -5.371
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.618 8.434
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.4.15 5.207 3.063


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
136.151 85.165 73.953 44.062
FAKTORİNG GELİRLERİ
18 136.151 85.165 73.953 44.062
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
132.032 81.489 71.868 42.132
İskontolu
131.412 80.670 71.484 41.949
Diğer
620 819 384 183
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.119 3.676 2.085 1.930
İskontolu
3.983 3.617 1.989 1.898
Diğer
136 59 96 32
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
21 -108.131 -65.266 -59.730 -34.939
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-74.111 -49.288 -40.356 -26.789
Finansal Kiralama Giderleri
-1.972 -1.373 -993 -691
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-29.875 -13.348 -17.140 -6.742
Diğer Faiz Giderleri
-7 -6
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.173 -1.250 -1.241 -711
BRÜT KAR (ZARAR)
28.020 19.899 14.223 9.123
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -26.115 -20.216 -13.327 -10.880
Personel Giderleri
-16.466 -13.701 -8.363 -7.331
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-431 -452 -205 -236
Genel İşletme Giderleri
-8.705 -5.842 -4.504 -3.289
Diğer
-513 -221 -255 -24
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
1.905 -317 896 -1.757
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 37.247 18.888 24.123 8.724
Bankalardan Alınan Faizler
50 118 18 41
Kambiyo İşlemleri Karı
12.085 4.383 10.129 1.148
Diğer
25.112 14.387 13.976 7.535
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
22 -1.105 -406 -125 -133
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -15.136 -4.232 -13.377 -1.215
Kambiyo İşlemleri Zararı
-11.485 -4.232 -9.726 -1.215
Diğer
-3.651 -3.651
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
22.911 13.933 11.517 5.619
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.911 13.933 11.517 5.619
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-5.149 -2.603 -2.623 -1.117
Cari Vergi Karşılığı
8 -5.515 -2.808 -2.706 -1.144
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
366 205 83 27
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
17.762 11.330 8.894 4.502
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.762 11.330 8.894 4.502
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0 0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
17.762 11.330 8.894 4.502
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,59000000 0,38000000 0,29000000 0,15000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 26 0,59000000 0,38000000 0,29000000 0,15000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 18 18 20 20
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
BANKALAR
3 5.189 5.189 8.598 8.598
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
4 1.354.557 17.626 1.372.183 1.087.970 19.991 1.107.961
İskontolu Faktoring Alacakları
1.339.127 17.626 1.356.753 1.073.805 19.991 1.093.796
Yurt İçi
1.427.666 17.626 1.445.292 1.131.656 19.991 1.151.647
Kazanılmamış Gelirler (-)
-88.539 -88.539 -57.851 -57.851
Diğer Faktoring Alacakları
15.430 15.430 14.165 14.165
Yurt İçi
15.430 15.430 14.165 14.165
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0
DİĞER ALACAKLAR
9 125.334 12 125.346 134.698 11 134.709
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
5 14 14 0 0
Takipteki Faktoring Alacakları
33.502 33.502 33.198 33.198
Özel Karşılıklar (-)
-33.488 -33.488 -33.198 -33.198
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 52.873 52.873 38.426 38.426
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 624 624 558 558
Diğer
624 624 558 558
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
10 462 462 433 433
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 6.610 6.610 6.398 6.398
DİĞER AKTİFLER
68 68 0
ARA TOPLAM
1.545.749 17.638 1.563.387 1.277.101 20.002 1.297.103
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
11 620 620 347 347
Satış Amaçlı
620 620 347 347
AKTİF TOPLAMI
1.546.369 17.638 1.564.007 1.277.448 20.002 1.297.450
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
ALINAN KREDİLER
12 969.836 15.420 985.256 829.422 17.090 846.512
FAKTORİNG BORÇLARI
4 1.748 1.748 1.686 1.686
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
16 21.850 21.850 21.714 21.714
Finansal Kiralama Borçları
23.689 23.689 25.390 25.390
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-1.839 -1.839 -3.676 -3.676
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
12 392.470 392.470 284.270 284.270
Bonolar
380.520 380.520 272.308 272.308
Tahviller
11.950 11.950 11.962 11.962
DİĞER BORÇLAR
13 1.033 1.033 801 5 806
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
13 40 40 54 54
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
14 3.011 3.011 2.532 2.532
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
15 5.249 5.249 4.787 4.787
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
4.968 4.968 4.701 4.701
Diğer Karşılıklar
281 281 86 86
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
8 2.703 2.703 1.800 1.800
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 340 340 540 540
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0
ARA TOPLAM
1.398.280 15.420 1.413.700 1.147.606 17.095 1.164.701
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
150.307 150.307 132.749 132.749
Ödenmiş Sermaye
17 30.000 30.000 30.000 30.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
31.742 31.742 31.924 31.924
Kar Yedekleri
63.878 63.878 48.254 48.254
Yasal Yedekler
17 11.309 11.309 10.133 10.133
Olağanüstü Yedekler
17 52.569 52.569 38.121 38.121
Kar veya Zarar
24.687 24.687 22.571 22.571
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.925 6.925 0 0
Net Dönem Karı veya Zararı
17.762 17.762 22.571 22.571
PASİF TOPLAMI
1.548.587 15.420 1.564.007 1.280.355 17.095 1.297.450


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
27.457 27.457 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
43.894 17.450 61.344 129.899 16.728 146.627
ALINAN TEMİNATLAR
25 9.467.603 9.467.603 8.413.609 11.316 8.424.925
VERİLEN TEMİNATLAR
25 250.630 250.630 209.349 209.349
TAAHHÜTLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
4, 25 1.463.518 62.438 1.525.956 1.212.176 52.346 1.264.522
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
11.253.102 79.888 11.332.990 9.965.033 80.390 10.045.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702258


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.