KAP ***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 19:54
KAP ***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 53.000.000 -37.048 917.945 94.703.960 140.285.954 288.870.811 288.870.811
Diğer Düzeltmeler
533.456
Transferler
3.077.618 137.208.336 -140.285.954
Dönem Karı (Zararı)
267.050.634 267.050.634 267.050.634
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-454.056 -454.056 -454.056
Sermaye Arttırımı
13.000.000 213.924.961 226.924.961 226.924.961
Kar Payları
-21.623.714 -21.090.258
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-58.067.137 -58.067.137 -58.067.137
Dönem Sonu Bakiyeler
22 66.000.000 -58.067.137 213.924.961 -491.104 3.995.563 210.822.038 267.050.634 703.234.955 703.234.955
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 66.000.000 -105.807.168 213.924.961 -631.130 3.995.563 210.822.038 501.664.816 889.969.080 889.969.080
Diğer Düzeltmeler
863.445 863.445 863.445
Transferler
8.716.457 492.948.359 -501.664.816
Dönem Karı (Zararı)
745.683.958 745.683.958 745.683.958
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.531.748 -1.531.748 -1.531.748
Kar Payları
-28.142.590 -28.142.590 -28.142.590
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
206.022.491 147.174.772 147.174.772
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-58.847.719
Dönem Sonu Bakiyeler
22 66.000.000 -164.654.887 419.947.452 -2.162.878 12.712.020 676.491.252 745.683.958 1.754.016.917 1.754.016.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
592.789.189 183.876.495
Dönem Karı (Zararı)
745.683.958 267.050.634
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
83.706.964 35.508.943
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-16 414.447 301.509
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.644 2.840
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -9.644 2.840
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.048.161 436.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 1.048.161 436.503
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.007.966 1.869.733
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 655.006 2.620.425
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -2.749.916 -757.909
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 86.944 7.217
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 0 393.750
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -91.710.000 -77.909.571
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 147.711.505 70.168.578
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
28.260.461 40.245.601
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28.260.461 40.245.601
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-193.707.211 -106.956.131
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-29 -8.193.701 -1.185.267
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-29 517.348 703.757
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -198.007.307 -95.926.827
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-29 30.506.768 -2.317.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 319.104 9.990
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-29 2.366.291 -58.772
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.215.714 -8.181.359
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-24.058.264 -9.830.511
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.842.550 1.649.152
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
635.683.711 195.603.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -1.043.127 -157.863
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -42.714.840 -12.400.598
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
863.445 831.510
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-85.560.891 -315.063.819
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
6 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 15.923.034 -78.441.769
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
120.614.121 30.942.412
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 120.614.121 30.942.412
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-222.098.046 -267.544.033
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -222.098.046 -267.510.982
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 0 -33.051
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 -20.429
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
230.533.732 148.450.279
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 0 226.626.907
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-58.847.719 -58.067.137
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
206.022.491
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
206.022.491
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 599.649.906 263.421.214
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -488.148.356 -261.906.991
Ödenen Temettüler
22 -28.142.590 -21.623.714
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
737.762.030 17.262.955
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 737.762.030 17.262.955
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 450.361.932 175.330.444
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.188.123.962 192.593.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.188.123.962 450.361.932
Finansal Yatırımlar
6 1.797.000 17.720.034
Ticari Alacaklar
29-8 20.308.267 12.191.866
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 20.308.267 12.191.866
Diğer Alacaklar
29-9 16.451 533.799
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 16.451 533.799
Türev Araçlar
12 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
10 260.451.192 175.018.686
Peşin Ödenmiş Giderler
29-11 32.671.678 8.613.414
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 32.671.678 8.613.414
Diğer Dönen Varlıklar
29-21 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 0 0
ARA TOPLAM
1.503.368.550 664.439.731
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.503.368.550 664.439.731
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 0 0
Ticari Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
9 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 231.550.000 139.840.000
Maddi Duran Varlıklar
14-15 1.123.783.591 938.298.611
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
15 1.114.184.303 929.276.784
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 9.599.288 9.021.827
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 288.904 390.066
Markalar
16 101.833 111.583
Lisanslar
16 187.071 278.483
Peşin Ödenmiş Giderler
29-11 0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 0 0
Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.355.622.495 1.078.528.677
TOPLAM VARLIKLAR
2.858.991.045 1.742.968.408
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 373.033.968 190.904.689
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 306.587.433 308.275.400
Ticari Borçlar
29-8 57.229.124 29.472.272
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 57.229.124 29.472.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 563.883 244.779
Diğer Borçlar
29-9 9.192.796 6.826.505
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 9.192.796 6.826.505
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 746.977 1.567.922
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29-11 5.563.636 1.900.141
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 5.563.636 1.900.141
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 18.977.570 21.136.215
Kısa Vadeli Karşılıklar
20-19 986.563 408.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 986.563 408.691
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 0 0
ARA TOPLAM
772.881.950 560.736.614
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
772.881.950 560.736.614
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 94.494.534 162.779.290
Ticari Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
9 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
20-19 2.713.489 1.297.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 2.713.489 1.297.044
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 234.884.155 128.186.380
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
332.092.178 292.262.714
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.104.974.128 852.999.328
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.754.016.917 889.969.080
Ödenmiş Sermaye
22 66.000.000 66.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -164.654.887 -105.807.168
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 419.947.452 213.924.961
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 -2.162.878 -631.130
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -2.162.878 -631.130
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -2.162.878 -631.130
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 12.712.020 3.995.563
Yasal Yedekler
22 12.712.020 3.995.563
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 676.491.252 210.822.038
Net Dönem Karı veya Zararı
745.683.958 501.664.816
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.754.016.917 889.969.080
TOPLAM KAYNAKLAR
2.858.991.045 1.742.968.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 924.182.821 438.043.577 367.817.195 167.325.564
Satışların Maliyeti
23 -256.666.661 -130.949.854 -99.624.496 -46.410.317
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
667.516.160 307.093.723 268.192.699 120.915.247
BRÜT KAR (ZARAR)
667.516.160 307.093.723 268.192.699 120.915.247
Genel Yönetim Giderleri
24 -28.660.916 -14.639.115 -11.415.045 -5.626.925
Pazarlama Giderleri
24 -3.014.402 -10.984.331 -931.237 -476.462
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 11.129.822 6.810.956 2.812.269 1.326.203
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -13.817.212 -5.000.767 -8.268.917 -2.132.064
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
633.153.452 283.280.466 250.389.769 114.005.999
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 404.702.557 154.139.294 239.766.294 41.685.699
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -4.938.352 0 37.036.024 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.032.917.657 437.419.760 527.192.087 155.691.698
Finansman Gelirleri
27 0 0 0 0
Finansman Giderleri
27 -139.522.194 -100.200.548 -55.747.546 -31.543.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
893.395.463 337.219.212 471.444.541 124.148.114
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-147.711.505 -70.168.578 -114.869.467 -25.902.205
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -40.556.195 -13.094.731 -19.853.348 -4.083.329
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -107.155.310 -57.073.847 -95.016.119 -21.818.876
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
745.683.958 267.050.634 356.575.074 98.245.909
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
745.683.958 267.050.634 356.575.074 98.245.909
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
745.683.958 267.050.634 356.575.074 98.245.909
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürüdülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 31 11,30000000 4,05000000 5,40000000 1,49000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.531.748 -454.056 -290.138 -128.495
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -1.989.283 -574.754 -475.124 -162.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
457.535 120.698 184.986 34.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 457.535 120.698 184.986 34.156
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.531.748 -454.056 -290.138 -128.495
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
744.152.210 266.596.578 356.284.936 98.117.414
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
744.152.210 266.596.578 356.284.936 98.117.414http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211994


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.775 Değişim: -1,75% Hacim : 45.302 Mio.TL Son veri saati : 14:56
Düşük 7.749 11.12.2023 Yüksek 7.925
Açılış: 7.920
28,9923 Değişim: 0,03%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2316 Değişim: 0,06%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.860,16 Değişim: -0,35%
Düşük 1.855,85 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.