KAP ***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 18:13
KAP ***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 49.176.795 193.977 436.201 19.079.790 85.819.262 154.706.025 0 154.706.025
Transferler
481.744 85.337.518 -85.819.262 0 0
Dönem Karı (Zararı)
36.424.122 36.424.122 36.424.122
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
58.546 58.546 58.546
Sermaye Arttırımı
823.205 823.205 823.205
Kar Payları
-830.995 -830.995 -830.995
Dönem Sonu Bakiyeler
22 50.000.000 252.523 917.945 103.586.313 36.424.122 191.180.903 191.180.903
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 53.000.000 -37.048 917.945 94.703.960 140.285.954 288.870.811 288.870.811
Diğer Düzeltmeler
533.456 533.456 533.456
Transferler
1.245.246 35.178.876 -36.424.122 0 0
Dönem Karı (Zararı)
41.604.943 41.604.943 41.604.943
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.255 -79.255 -79.255
Sermaye Arttırımı
13.000.000 213.924.961 226.924.961 226.924.961
Dönem Sonu Bakiyeler
22 66.000.000 213.924.961 -116.303 2.163.191 130.416.292 145.466.775 557.854.916 557.854.916


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.136.136 19.888.673
Dönem Karı (Zararı)
41.604.943 36.424.122
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41.604.943 36.424.122
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.781.002 30.497.586
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-16 88.698 126.573
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
109.420 434.108
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 109.420 434.108
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
108.536 55.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 108.536 55.233
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.479.544 -170.754
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 2.620.425 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -149.340 -225.579
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 8.459 54.825
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 323.065 2.793.056
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.570.429 3.570.428
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
12 3.570.429 3.570.428
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 11.601.898 5.908.900
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.499.412 17.780.042
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12.499.412 17.780.042
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-58.859.550 -45.571.709
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-29 -292.294 -316.925
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-29 19.414 -152.389
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -44.500.187 -46.267.892
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-29 -567.303 3.692.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -56.631 -20.469
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-29 2.146.923 3.046.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.609.472 -5.553.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-17.003.631 -7.073.415
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.394.159 1.519.887
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.526.395 21.349.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 0 -77.001
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -3.547.635 -2.642.864
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
157.376 1.258.539
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-86.017.692 -46.519.887
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
6 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -55.300.012 -19.087.585
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.378.015 19.011.516
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 4.378.015 19.011.516
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.525.266 -42.873.389
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -31.525.266 -42.873.389
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.570.429 -3.570.429
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
250.232.457 37.707.846
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
226.924.961 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 226.924.961 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 104.648.101 128.750.515
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -81.340.605 -90.211.674
Ödenen Temettüler
22 -830.995
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
174.350.901 11.076.632
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
174.350.901 11.076.632
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
175.330.444 63.524.822
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
349.681.345 74.601.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 349.681.345 175.330.444
Finansal Yatırımlar
6 55.300.012 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 1.373.300 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
6 53.926.712 0
Ticari Alacaklar
7.713.087 7.538.672
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 18.284 19.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 7.694.803 7.519.454
Diğer Alacaklar
688.493 707.907
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 688.493 707.907
Türev Araçlar
70.685 393.750
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 70.685 393.750
Stoklar
10 66.088.010 74.098.319
Peşin Ödenmiş Giderler
21.710.330 4.706.699
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 21.710.330 4.706.699
ARA TOPLAM
501.251.962 262.775.791
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
501.251.962 262.775.791
DURAN VARLIKLAR

Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 65.460.000 65.460.000
Maddi Duran Varlıklar
733.025.830 665.555.994
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
15 728.125.677 660.915.947
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 4.900.153 4.640.047
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 307.056 331.175
Markalar
16 121.333 124.583
Lisanslar
16 185.723 206.592
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 0 0
Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
798.792.886 731.347.169
TOPLAM VARLIKLAR
1.300.044.848 994.122.960
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.506.746 24.362.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.506.746 24.362.507
Banka Kredileri
7 15.402.241 16.451.151
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 7.104.505 7.911.356
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
347.917.581 313.625.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 347.917.581 313.625.980
Banka Kredileri
7 347.917.581 313.625.980
Ticari Borçlar
16.556.532 17.273.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 16.556.532 17.273.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 156.028 212.659
Diğer Borçlar
3.182.441 1.035.518
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.182.441 1.035.518
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 807.953 834.313
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.871.185 1.450.666
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 2.871.185 1.450.666
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 3.770.032 3.201.393
Kısa Vadeli Karşılıklar
328.157 229.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 328.157 229.838
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
ARA TOPLAM
398.096.655 362.226.049
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
398.096.655 362.226.049
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
285.520.024 292.027.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
285.520.024 292.027.943
Banka Kredileri
7 278.062.467 283.255.346
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 7.457.557 8.772.597
Ticari Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
9 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
541.583 431.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 541.583 431.043
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 58.031.670 50.567.114
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
344.093.277 343.026.100
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
742.189.932 705.252.149
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
557.854.916 288.870.811
Ödenmiş Sermaye
22 66.000.000 53.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 213.924.961 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-116.303 -37.048
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-116.303 -37.048
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-116.303 -37.048
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
22 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.163.191 917.945
Yasal Yedekler
22 2.163.191 917.945
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 234.278.124 94.703.960
Net Dönem Karı veya Zararı
41.604.943 140.285.954
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
557.854.916 288.870.811
TOPLAM KAYNAKLAR
1.300.044.848 994.122.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 119.844.264 112.607.992
Satışların Maliyeti
23 -38.774.218 -48.760.799
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
81.070.046 63.847.193
BRÜT KAR (ZARAR)
81.070.046 63.847.193
Genel Yönetim Giderleri
24 -3.838.789 -1.641.945
Pazarlama Giderleri
24 -917.037 -206.709
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.171.127 432.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -719.181 -2.340.196
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
76.766.166 60.090.748
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 7.649.945 4.686.088
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 -178.750
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
84.416.111 64.598.086
Finansman Gelirleri
27 0 800.222
Finansman Giderleri
27 -31.209.270 -23.065.286
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.206.841 42.333.022
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.601.898 -5.908.900
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -4.116.274 -1.873.511
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -7.485.624 -4.035.389
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.604.943 36.424.122
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.604.943 36.424.122
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41.604.943 36.424.122
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-79.255 58.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -100.323 75.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.068 -16.513
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 21.068 -16.513
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-79.255 58.546
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.525.688 36.482.668
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41.525.688 36.482.668http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026709


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.377 Değişim: -0,71% Hacim : 34.248 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.374 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,9164 Değişim: 0,47%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8098 Değişim: -0,16%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
939,68 Değişim: -0,09%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.