KAP ***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2021 - 01:14
KAP ***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.200.000 -766.663 433.337 433.337
Transferler
-766.663 766.663
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.389 -440.412 -439.023 -439.023
Sermaye Arttırımı
800.000 800.000 800.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
105.000 105.000 105.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 105.000 1.389 -766.663 -440.412 899.314 899.314
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 550.000 -539 -766.663 -849.946 932.852 932.852
Transferler
-849.946 849.946
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.846 -612.061 -614.907 -614.907
Sermaye Arttırımı
550.000 -550.000
Sermaye Avansı
66.000 66.000 66.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 66.000 -3.385 -1.616.609 -612.061 383.945 383.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.374 -1.278.074
Dönem Karı (Zararı)
-612.061 -440.412
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
258.917 -207.324
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 4.362 4.761
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 4.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 4.213
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 14.148
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 26.868 -230.693
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
227.687
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 0 247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
289.770 -630.338
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 0 158.800
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-150.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 232.936 -37.610
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 -586.220
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 33.164 3.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 5.430
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-8 23.670 4.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -29.423
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 4.927
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -34.350
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-63.374 -1.278.074
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 4.940
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 0 4.940
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-431.157 1.454.664
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 800.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 549.664
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -497.157 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15 66.000 105.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-494.531 181.530
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-494.531 181.530
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
565.353 105.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
70.822 287.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 70.822 565.353
Diğer Alacaklar
417.845 650.779
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-8 269.094 494.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 148.751 155.807
Peşin Ödenmiş Giderler
6 51.727 118.417
Diğer Dönen Varlıklar
14 143.319 144.266
ARA TOPLAM
683.713 1.478.815
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
683.713 1.478.815
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 5.121 6.613
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.747 6.617
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 45.469 71.626
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.337 84.856
TOPLAM VARLIKLAR
738.050 1.563.671
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 222.379
Ticari Borçlar
7 106.353 73.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 112.461 35.693
Diğer Borçlar
33.636 9.966
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-8 32.266 8.596
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.370 1.370
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 40.730 2.270
ARA TOPLAM
293.180 343.497
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
293.180 343.497
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 274.778
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.008 12.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 21.008 12.544
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 39.917 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.925 287.322
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
354.105 630.819
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
383.945 932.852
Ödenmiş Sermaye
15 2.550.000 2.000.000
Sermaye Avansı
15 66.000 550.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.385 -539
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.385 -539
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.385 -539
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.616.609 -766.663
Net Dönem Karı veya Zararı
-612.061 -849.946
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
383.945 932.852
TOPLAM KAYNAKLAR
738.050 1.563.671


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 666 0 666 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
666 0 666 0
BRÜT KAR (ZARAR)
666 0 666 0
Genel Yönetim Giderleri
18 -761.333 -770.629 -247.570 -203.044
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 186.860 126.281 9.890 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.506 -7.026 -180 -1.358
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-577.313 -651.374 -237.194 -204.402
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 119 3.960 26 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 -247 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-577.194 -647.661 -237.168 -204.402
Finansman Giderleri
-7.999 -23.444 0 -11.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-585.193 -671.105 -237.168 -215.552
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.868 230.693 623 43.105
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -26.868 230.693 623 43.105
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-612.061 -440.412 -236.545 -172.447
DÖNEM KARI (ZARARI)
-612.061 -440.412 -236.545 -172.447
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-612.061 -440.412 -236.545 -172.447
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.846 1.389 -2.419 -1.415
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -3.557 1.736 -3.023 -1.769
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 711 -347 604 354
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.846 1.389 -2.419 -1.415
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-614.907 -439.023 -238.964 -173.862
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-614.907 -439.023 -238.964 -173.862http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973875


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.008 Değişim: 1,38% Hacim : 41.819 Mio.TL Son veri saati : 16:42
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.009
Açılış: 1.990
13,6844 Değişim: 1,44%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,7371
Açılış: 13,4901
15,4946 Değişim: 1,82%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,5254
Açılış: 15,2171
783,40 Değişim: 1,17%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 789,01
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.