KAP ***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 21:31
KAP ***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.200.000 0 0 -766.663 433.337 433.337
Transferler
-766.663 766.663
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.804 -267.965 -265.161 -265.161
Sermaye Arttırımı
300.000 300.000 300.000
Sermaye Avansı
138.000 138.000 138.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000 138.000 2.804 -766.663 -267.965 606.176 606.176
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 550.000 -539 -766.663 -849.946 932.852 932.852
Transferler
-849.946 849.946
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-427 -375.516 -375.943 -375.943
Sermaye Arttırımı
550.000 -550.000
Sermaye Avansı
66.000 66.000 66.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 66.000 -966 -1.616.609 -375.516 622.909 622.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.276 -431.623
Dönem Karı (Zararı)
-375.516 -267.965
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.115 -203.498
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 11 1.454 3.307
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 27.491 -187.588
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.830 -19.464
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 0 247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
319.125 39.840
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 0 158.800
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-150.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 294.394 -38.340
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 7 1.061 35.183
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 8 23.670 34.197
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-30.276 -431.623
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 4.940
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 11 0 4.940
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-431.157 938.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 300.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -497.157 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15 66.000 138.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-461.433 511.317
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-461.433 511.317
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 565.353 105.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 103.920 617.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 103.920 565.353
Diğer Alacaklar
356.387 650.779
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 8 210.621 494.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 145.766 155.807
Peşin Ödenmiş Giderler
6 232.716 118.417
Diğer Dönen Varlıklar
14 139.925 144.266
ARA TOPLAM
832.948 1.478.815
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
832.948 1.478.815
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 6.116 6.613
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 5.660 6.617
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 44.242 71.626
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
56.018 84.856
TOPLAM VARLIKLAR
888.966 1.563.671
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 222.379
Ticari Borçlar
7 74.250 73.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 53.896 35.693
Diğer Borçlar
33.636 9.966
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 8 32.266 8.596
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.370 1.370
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 86.495 2.270
ARA TOPLAM
248.277 343.497
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
248.277 343.497
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 274.778
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.780 12.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 17.780 12.544
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.780 287.322
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
266.057 630.819
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
622.909 932.852
Ödenmiş Sermaye
15 2.550.000 2.000.000
Sermaye Avansı
15 66.000 550.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-966 -539
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-966 -539
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-966 -539
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.616.609 -766.663
Net Dönem Karı veya Zararı
-375.516 -849.946
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
622.909 932.852
TOPLAM KAYNAKLAR
888.966 1.563.671


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
18 -513.763 -567.585 -304.407 -171.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 176.970 126.281 176.970 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.326 -5.668 -2.851 -45.042
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-340.119 -446.972 -130.288 -216.226
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 93 3.960 78
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 -247 0 -60
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-340.026 -443.259 -130.210 -216.286
Finansman Giderleri
-7.999 -12.294 0 -12.294
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-348.025 -455.553 -130.210 -228.580
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-27.491 187.588 -16.968 43.058
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -27.491 187.588 -16.968 43.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-375.516 -267.965 -147.178 -185.522
DÖNEM KARI (ZARARI)
-375.516 -267.965 -147.178 -185.522
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-375.516 -267.965 -147.178 -185.522
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-427 2.804 2.250 1.473
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -534 3.505 2.812 1.841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 107 -701 -562 -368
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-427 2.804 2.250 1.473
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-375.943 -265.161 -144.928 -184.049
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-375.943 -265.161 -144.928 -184.049http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958484


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.