KAP ***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2021 - 02:46
KAP ***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.200.000 -766.663 433.337 433.337
Transferler
-766.663 766.663
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.331 -82.443 -81.112 -81.112
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
300.000 300.000 300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.200.000 300.000 1.331 -766.663 -82.443 652.225 652.225
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 550.000 -539 -766.663 -849.946 932.852 932.852
Transferler
550.000 -550.000 -849.946 849.946
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.677 -228.338 -231.015 -231.015
Sermaye Avansı
66.000 66.000 66.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 66.000 -3.216 -1.616.609 -228.338 767.837 767.837


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
179.726 -110.238
Dönem Karı (Zararı)
-228.338 -82.443
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-228.338 -82.443
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.250 -4.647
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 1.454 1.853
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 10.523 -144.530
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-22.227 -20.957
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 187
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
5 158.800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
418.314 -23.148
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -155.900
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 407.890 1.763
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 10.424 100.819
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 30.170
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
179.726 -110.238
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 5.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 0 5.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-431.157 300.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
14 66.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -497.157
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
300.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-251.431 194.762
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-251.431 194.762
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 565.353 105.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 313.922 300.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 313.922 565.353
Diğer Alacaklar
242.889 650.779
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-7 57.783 494.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 185.106 155.807
Peşin Ödenmiş Giderler
5 148.009 118.417
Diğer Dönen Varlıklar
13 154.168 144.266
ARA TOPLAM
858.988 1.478.815
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
858.988 1.478.815
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 6.116 6.613
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 5.660 6.617
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 61.772 71.626
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.548 84.856
TOPLAM VARLIKLAR
932.536 1.563.671
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 222.379
Ticari Borçlar
6 83.611 73.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 50.631 35.693
Diğer Borçlar
9.966 9.966
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-7 8.596 8.596
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.370 1.370
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.270
ARA TOPLAM
144.208 343.497
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
144.208 343.497
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 274.778
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.491 12.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 20.491 12.544
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.491 287.322
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
164.699 630.819
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
767.837 932.852
Ödenmiş Sermaye
14 2.550.000 2.000.000
Sermaye Avansı
14 66.000 550.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.216 -539
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.216 -539
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.216 -539
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.616.609 -766.663
Net Dönem Karı veya Zararı
-228.338 -849.946
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
767.837 932.852
TOPLAM KAYNAKLAR
932.536 1.563.671


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -209.356 -396.401
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 166.112
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -475 -457
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-209.831 -230.746
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 15 3.960
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -187
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-209.816 -226.973
Finansman Giderleri
19 -7.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-217.815 -226.973
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.523 144.530
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -10.523 144.530
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-228.338 -82.443
DÖNEM KARI (ZARARI)
-228.338 -82.443
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-228.338 -82.443
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.677 1.331
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -3.346 1.664
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 669 -333
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.677 1.331
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-231.015 -81.112
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-231.015 -81.112http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939223


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.416 Değişim: 0,96% Hacim : 9.723 Mio.TL Son veri saati : 17:05
Düşük 1.405 24.06.2021 Yüksek 1.416
Açılış: 1.405
8,7037 Değişim: 0,74%
Düşük 8,6368 24.06.2021 Yüksek 8,7043
Açılış: 8,64
10,4122 Değişim: 0,99%
Düşük 10,3104 24.06.2021 Yüksek 10,4135
Açılış: 10,3104
498,61 Değişim: 0,89%
Düşük 492,96 24.06.2021 Yüksek 500,02
Açılış: 494,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.