KAP ***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

31.10.2020 - 01:06
KAP ***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.278.074
Dönem Karı (Zararı)
-440.412
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-207.324
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 4.761
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.213
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -230.693
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
14.148
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-630.338
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 158.800
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -150.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -37.610
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-586.220
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 5.430
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.423
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 4.927
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -34.350
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.278.074
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.940
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 4.940
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.454.664
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
800.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 800.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
8 105.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 549.664
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
181.530
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
181.530
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 105.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 287.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.200.000 -766.663 -766.663 433.337 433.337
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-766.663 766.663 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.389 -440.412 -440.412 439.023 439.023
Sermaye Arttırımı
800.000 800.000 800.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
105.000 105.000 105.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 105.000 1.389 1.389 -766.663 -440.412 -1.207.075 899.314 899.314


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 287.371 105.841
Finansal Yatırımlar
5 158.800
Ticari Alacaklar
6 150.000
Diğer Alacaklar
40.680 3.070
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-7 40.680 3.070
Peşin Ödenmiş Giderler
642.906 56.686
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 516.064
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
126.842 56.686
Diğer Dönen Varlıklar
13 134.310 99.960
ARA TOPLAM
1.255.267 424.357
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.255.267 424.357
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 7.111 14.189
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 7.574 10.444
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 293.291 62.945
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
307.976 87.578
TOPLAM VARLIKLAR
1.563.243 511.935
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 243.714
Ticari Borçlar
30.627 26.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-6 10.596
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 30.627 16.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 36.116 30.686
Diğer Borçlar
8.767 3.834
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-7 8.596 2.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 171 1.200
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 14.631 9.704
ARA TOPLAM
333.855 71.099
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
333.855 71.099
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 320.099
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.975 7.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 9.975 7.499
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
330.074 7.499
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
663.929 78.598
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
899.314 433.337
Ödenmiş Sermaye
14 2.000.000 1.200.000
Sermaye Avansı
14 105.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.389
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.389
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.389
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-766.663
Net Dönem Karı veya Zararı
-440.412 -766.663
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
899.314 433.337
TOPLAM KAYNAKLAR
1.563.243 511.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
17 -770.629 -203.044
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 126.281 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -7.026 -1.358
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-651.374 -204.402
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 3.960 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -247 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-647.661 -204.402
Finansman Giderleri
-23.444 -11.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-671.105 -215.552
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
230.693 43.105
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 230.693 43.105
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-440.412 -172.447
DÖNEM KARI (ZARARI)
-440.412 -172.447
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-440.412 -172.447
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.389 -1.415
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 1.736 -1.769
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-347 354
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -347 354
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.389 -1.415
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-439.023 -173.862
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-439.023 -173.862http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885263


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: -0,45% Hacim : 13.510 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.451 14.06.2021 Yüksek 1.469
Açılış: 1.467
8,4692 Değişim: 0,89%
Düşük 8,3031 14.06.2021 Yüksek 8,4824
Açılış: 8,3942
10,2673 Değişim: 1,02%
Düşük 10,0527 14.06.2021 Yüksek 10,2850
Açılış: 10,1632
508,29 Değişim: 0,30%
Düşük 496,61 14.06.2021 Yüksek 509,03
Açılış: 506,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.