KAP ***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 - 18:41
KAP ***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.857.496.784 -9.069.500 2.088.427.284 2.088.427.284
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.293 -21.293 -21.293
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.857.496.784 -9.069.500 -21.293 2.088.405.991 2.088.405.991
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.857.496.784 -43.721 -9.069.500 104.664.926 2.193.048.489 2.193.048.489
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
104.664.926 -104.664.926 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.572 16.987.327 16.989.899 16.989.899
Dönem Karı (Zararı)
16.987.327 16.987.327 16.987.327
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.572 2.572 2.572
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.857.496.784 41.149 95.595.426 16.987.327 2.210.038.388 2.210.038.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAA 51.692.353 0
Dönem Karı (Zararı)
16.987.327 -21.293
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-28.220.940
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 435.714
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-13.583.349
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-15.073.305
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
62.925.966 21.293
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3 -62.901.950 -2.866.018
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3 -71.637.540
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.131.519 -73.806.616
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3 169.083.044 76.822.514
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.250.893 -128.587
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
51.692.353 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-55.708.920
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -337.853
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.371.067
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
319.172.083
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
325.382.223
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-284.990
Ödenen Faiz
-5.925.150
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
315.155.516 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
315.155.516 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
338.255.830 9.501.831
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
653.411.346 9.501.831


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 664.927.309 338.350.082
Diğer Alacaklar
14.129 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14.129 0
Peşin Ödenmiş Giderler
3 168.739.976 97.125.575
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
38.626.068
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
130.113.908 97.125.575
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
447.635 125.651
Diğer Dönen Varlıklar
45.866.583 27.785.199
ARA TOPLAM
879.995.632 463.386.507
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
879.995.632 463.386.507
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
43.000 43.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
43.000 43.000
Stoklar
3 200.640.190 137.738.240
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 2.148.771.067 2.093.400.000
Maddi Duran Varlıklar
1.958.407 1.729.496
Kullanım Hakkı Varlıkları
4 2.615.505 2.942.443
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
47.966 47.799
Peşin Ödenmiş Giderler
3 23.139
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.354.099.274 2.235.900.978
TOPLAM VARLIKLAR
3.234.094.906 2.699.287.485
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
332.583.176 1.220.471
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 11.881.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 320.701.371 1.220.471
Ticari Borçlar
59.449.724 44.318.205
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16.521.300 11.450.885
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
42.928.424 32.867.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
444.890 359.290
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 27.270 36.360
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.351.896 4.454.648
ARA TOPLAM
397.856.956 50.388.974
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
397.856.956 50.388.974
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.666.180 2.006.502
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 417
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 1.665.763 2.006.502
Diğer Borçlar
4.694.843 3.100.202
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.694.843 3.100.202
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 619.821.308 450.729.174
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 619.766.768 450.674.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
54.540 54.540
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.231 14.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.231 14.144
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
626.199.562 455.850.022
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.024.056.518 506.238.996
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.210.038.388 2.193.048.489
Ödenmiş Sermaye
240.000.000 240.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
1.857.496.784 1.857.496.784
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-41.149 -43.721
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.149 -43.721
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.149 -43.721
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
95.595.426 -9.069.500
Net Dönem Karı veya Zararı
16.987.327 104.664.926
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.210.038.388 2.193.048.489
TOPLAM KAYNAKLAR
3.234.094.906 2.699.287.485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
-2.736.143
Pazarlama Giderleri
-9.336.799 -21.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.589.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-113.085
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.402.979 -21.293
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.402.979 -21.293
Finansman Gelirleri
19.650.480
Finansman Giderleri
-6.066.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.987.327 -21.293
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.987.327 -21.293
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.987.327 -21.293
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.987.327 -21.293
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 0,07078050 0,00008870
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.572
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.572
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.989.899 -21.293
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.989.899 -21.293http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025887


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9344 Değişim: 0,20%
Düşük 15,7603 18.05.2022 Yüksek 15,9830
Açılış: 15,9021
16,6882 Değişim: -0,41%
Düşük 16,5955 18.05.2022 Yüksek 16,8455
Açılış: 16,7572
930,77 Değişim: 0,25%
Düşük 917,29 18.05.2022 Yüksek 936,12
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.