KAP ***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:42
KAP ***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 54.437.596 502.311 41.688.389 -166.147 1.370.632 1.866.226 -7.495.082 -5.628.856 92.203.925 317.820 92.521.745
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-13.257.181 -333.223 -13.590.404 -13.590.404 -13.590.404
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-13.257.181 -333.223 -13.590.404 -13.590.404 -13.590.404
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
23 54.437.596 502.311 41.688.389 -166.147 1.370.632 -11.390.955 -7.828.305 -19.219.260 78.613.521 317.820 78.931.341
Transferler
23 -7.828.305 7.828.305 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 1.154.709 -3.806 13.590.404 -22.489.364 -7.748.057 -7.748.057
Dönem Karı (Zararı)
23 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 1.154.709 -3.806 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
19.885 19.885 -317.855 -297.970
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-35 -35 35 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 54.437.596 502.311 42.843.098 -150.068 42.843.098 1.370.632 -5.628.891 -22.489.364 70.885.314 70.885.314
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 54.437.596 502.311 42.843.098 -159.128 42.843.098 1.370.632 -19.219.295 -24.669.940 55.105.184 55.105.184
Transferler
-24.669.940 24.669.940
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -4.168 -2.982.550 3.705.500 718.782 718.782
Sermaye Arttırımı
23 40.682.735 0 40.682.735 40.682.735
Dönem Sonu Bakiyeler
95.120.331 502.311 -163.386 39.860.548 1.370.632 -43.889.235 3.705.500 96.506.701 96.506.701


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.278.433 -14.497.822
Dönem Karı (Zararı)
23 3.705.500 -22.489.364
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.576.083 142.849
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -601.271 413.815
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.586.547 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.597.928 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-11.381 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-35.279 1.577.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 125.261 -529.666
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -114.848 2.107.543
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-45.692 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
741.904
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 3.687
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 1.659.868
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 451.312
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -1.372.963
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-80.012
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
798.281
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
798.281
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -1.992.918 -2.647.124
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
2.957.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.996.850 7.870.199
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.321.100 2.546.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 5.321.100 2.546.638
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.761.593 19.946.908
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -2.925.633 -1.658.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 11.687.226 21.605.597
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 2.598.996 16.701.788
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 937.640
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.067.696 -1.865.471
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 0 155.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -5.067.696 -2.020.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 37.014
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.899.673 -25.091.599
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
10 -1.899.673 -25.091.599
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
996.261 -4.368.065
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 -3.687 6.720.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 999.948 -11.088.065
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-466.922
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.221.463
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 370.920
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 -2.592.383
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.278.433 -14.476.316
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-21.506
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.345.523 -524.945
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
1.367.843 274.861
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
131.000 884
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 131.000 884
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-153.320 -800.690
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -140.793 -707.142
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -12.527 -93.548
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.198.116 4.800.206
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.682.735
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.682.735
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-9.484.619 4.800.206
Kredilerden Nakit Girişleri
19 -9.484.619 4.800.206
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.822.072 -10.222.561
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.822.072 -10.222.561
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.526.496 10.422.182
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.348.568 199.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 51.348.568 3.526.496
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 1.973.883 7.986.955
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.973.883 7.986.955
Diğer Alacaklar
8 13.317.147 22.061.873
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 13.169.114 9.437.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 148.033 12.624.456
Stoklar
9 18.991.343 21.953.101
Peşin Ödenmiş Giderler
11 868.223 1.731.951
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 868.223 1.731.951
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 405 21.506
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.513.330 1.746.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.513.330 1.746.944
ARA TOPLAM
88.012.899 59.028.826
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
88.012.899 59.028.826
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
6 95.709 95.709
Ticari Alacaklar
7 3.875.270 3.452.199
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.875.270 3.452.199
Diğer Alacaklar
8 69.773 45.564
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 69.773 45.564
Stoklar
9 73.689.054 73.326.292
Maddi Duran Varlıklar
16 46.629.036 53.287.453
Arazi ve Arsalar
16 46.362.682 46.362.682
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
16 0 0
Binalar
16 0 6.650.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 0 0
Taşıtlar
16 12.909 32.996
Mobilya ve Demirbaşlar
16 253.445 241.775
Özel Maliyetler
16 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 0 36.193
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 120.577 146.073
Diğer Haklar
18 120.577 146.073
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
849.351 804.016
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 849.351 804.016
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 6.053.985 4.061.067
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
131.382.755 135.254.566
TOPLAM VARLIKLAR
219.395.654 194.283.392
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 9.029.574 20.911.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.029.574 20.911.024
Banka Kredileri
19 9.029.574 20.884.773
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 0 26.251
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 313.080 4.978.049
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 313.080 4.978.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 416.302 379.288
Diğer Borçlar
8 4.136.967 2.795.932
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 58.298 58.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.078.669 2.737.634
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 1.727.807 2.073.243
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 1.727.807 2.073.243
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 109.536 576.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 109.536 576.458
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 4.946.967 5.022.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 58.479 19.079
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 4.888.488 5.003.336
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 558.192 3.150.574
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 558.192 3.150.574
ARA TOPLAM
21.238.425 39.886.983
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.238.425 39.886.983
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 96.500.298 92.335.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 96.500.298 92.335.700
Banka Kredileri
19 96.500.298 92.324.697
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 0 11.003
Diğer Borçlar
8 11.157 352.244
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.157 352.244
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 4.997.779 6.552.016
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 141.294 51.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 141.294 51.265
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.650.528 99.291.225
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
122.888.953 139.178.208
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
96.506.701 55.105.184
Ödenmiş Sermaye
23 95.120.331 54.437.596
Sermaye Düzeltme Farkları
23 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
23 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
23 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 502.311 502.311
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 39.697.162 42.683.880
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39.697.162 42.683.880
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 39.860.548 42.843.098
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -163.386 -159.218
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 1.370.632 1.370.632
Yasal Yedekler
23 1.370.632 1.370.632
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -43.889.235 -19.219.295
Net Dönem Karı veya Zararı
23 3.705.500 -24.669.940
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
96.506.701 55.105.184
TOPLAM KAYNAKLAR
219.395.654 194.283.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 6.667.784 5.609.350 0 4.561.684
Satışların Maliyeti
25 -2.961.758 -7.558.231 0 -6.687.660
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.706.026 -1.948.881 0 -2.125.976
BRÜT KAR (ZARAR)
3.706.026 -1.948.881 0 -2.125.976
Genel Yönetim Giderleri
26 -5.644.103 -9.848.648 -2.332.601 -3.295.988
Pazarlama Giderleri
26 -98.268 -1.526.151 -30.000 -6.427
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 5.779.088 26.281.657 733.226 851.930
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -4.241.979 -28.120.139 -1.276.852 2.789.731
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-499.236 -15.162.162 -2.906.227 -1.786.730
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 15.282.408 6.522.103 15.074.436 6.208.428
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 0 -626.762 0 -366.663
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
29 865.100 2.608.979 311.926 703.803
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.648.272 -6.657.842 12.480.135 4.758.838
Finansman Gelirleri
30 71.340 167.665 55.944 11.866
Finansman Giderleri
30 -13.268.948 -18.646.311 -4.824.899 -7.717.201
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.450.664 -25.136.488 7.711.180 -2.946.497
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.254.836 2.647.124 -1.440.951 -957.896
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 1.254.836 2.647.124 -1.440.951 -957.896
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.705.500 -22.489.364 6.270.229 -3.904.393
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.705.500 -22.489.364 6.270.229 -3.904.393
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 1.203.129
Ana Ortaklık Payları
3.705.500 -22.489.364 6.270.229 -5.107.522
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.986.718 1.150.783 -2.949.576 1.155.340
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 -3.719.456 1.480.396 -3.676.867 1.480.396
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -5.344 -5.033 -314 809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31 738.082 -324.580 727.605 -325.865
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 738.082 -324.580 727.605 -325.865
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.986.718 1.150.783 -2.949.576 1.155.340
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
718.782 -21.338.581 3.320.653 -2.749.053
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 1.207.410
Ana Ortaklık Payları
718.782 -21.338.581 3.320.653 -3.956.463http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887490


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.014 Değişim: -1,36% Hacim : 47.791 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3461 Değişim: -0,59%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1263 Değişim: -0,77%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
789,35 Değişim: -0,81%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.