KAP ***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 18:51
KAP ***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 54.437.596 502.311 41.688.389 -166.147 1.370.632 -11.390.955 -7.828.305 78.613.521 317.820 78.931.341
Diğer Düzeltmeler
23 -35 -35 35 0
Transferler
23 -7.828.305 7.828.305
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 1.154.709 6.929 -24.669.940 23.508.302 23.508.302
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-317.855 -317.855
Dönem Sonu Bakiyeler
23 54.437.596 502.311 42.843.098 -159.218 1.370.632 -19.219.295 -24.669.940 55.105.184 0 55.105.184
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 54.437.596 502.311 42.843.098 -159.218 1.370.632 -19.219.295 -24.669.940 55.105.184 55.105.184
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
23 -24.669.940 24.669.940 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -33.219 -3.923 0 -2.564.729 -2.601.871 -2.601.871
Dönem Sonu Bakiyeler
23 54.437.596 502.311 42.809.879 -163.141 1.370.632 -43.889.235 -2.540.132 52.503.313 52.503.313


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.310.408 -10.934.925
Dönem Karı (Zararı)
23 -2.564.729 -18.584.971
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.876.799 -988.901
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 23.416 405.675
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-762.325 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -709.938 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-52.387 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
64.784 2.248.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 97.665 -386.929
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -84.909 2.635.521
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
52.028
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-463.191 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -3.755 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 260.044 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 314.004 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -1.033.484 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-38.148
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-38.148
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -2.706.264 -3.605.020
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-33.219
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.131.120 8.669.790
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.281.237 1.288.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 6.281.237 1.288.071
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.337.179 8.400.952
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -3.064.650 8.328.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -272.529 72.346
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-2.025.890 24.560.562
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 -2.025.890 24.560.562
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 2.498.310 -32.906.552
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 1.029.532 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.900 1.571.864
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 0 -117.201
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -38.900 1.689.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -54.154 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-322.800 5.754.893
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 3.755 1.817.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -326.555 3.937.893
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-165.421 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-733.615 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 784.353 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 -1.517.968 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.310.408 -10.904.082
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -30.843
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
103.569 -352.298
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
131.000 17.473
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 131.000 17.473
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.431 -369.771
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -24.431 -369.771
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -3.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.345.540 2.108.076
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.345.540 2.108.076
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 1.345.540 2.108.076
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.861.299 -9.179.147
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.861.299 -9.179.147
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.526.496 10.422.182
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.665.197 1.243.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.665.197 3.526.496
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 3.417.396 7.986.955
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.417.396 7.986.955
Diğer Alacaklar
8 25.039.124 22.061.873
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 13.070.550 9.437.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 11.968.574 12.624.456
Stoklar
9 18.991.343 21.953.101
Peşin Ödenmiş Giderler
11 763.176 1.731.951
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 763.176 1.731.951
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 0 21.506
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.020.290 1.746.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.020.290 1.746.944
ARA TOPLAM
50.896.526 59.028.826
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.896.526 59.028.826
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
6 95.709 95.709
Ticari Alacaklar
7 3.780.656 3.452.199
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.780.656 3.452.199
Diğer Alacaklar
8 45.564 45.564
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 45.564 45.564
Türev Araçlar
0
Stoklar
9 73.500.102 73.326.292
Maddi Duran Varlıklar
16 53.183.063 53.287.452
Arazi ve Arsalar
16 46.362.682 46.362.682
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
16 0 0
Binalar
16 6.572.674 6.650.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 0 0
Taşıtlar
16 15.889 32.996
Mobilya ve Demirbaşlar
16 231.818 241.774
Özel Maliyetler
16 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 0 36.193
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 123.478 146.074
Diğer Haklar
18 123.478 146.074
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
823.347 804.016
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 823.347 804.016
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 6.767.331 4.061.067
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
138.319.250 135.254.566
TOPLAM VARLIKLAR
189.215.776 194.283.392
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.067.978 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 10.067.978 0
Banka Kredileri
19 10.067.978 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 33.534.140 20.911.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33.534.140 20.911.024
Banka Kredileri
19 33.534.140 20.884.773
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 0 26.251
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 5.063.855 4.978.049
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.063.855 4.978.049
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 325.134 379.288
Diğer Borçlar
8 2.810.464 2.795.932
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 58.298 58.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.752.166 2.737.634
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 1.657.652 2.073.243
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 1.657.652 2.073.243
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 411.037 576.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 411.037 576.458
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 4.976.906 5.022.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 58.479 19.079
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 4.918.427 5.003.336
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.730.326 3.150.574
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.730.326 3.150.574
ARA TOPLAM
60.577.492 39.886.983
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.577.492 39.886.983
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 71.068.644 92.335.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 71.068.644 92.335.700
Banka Kredileri
19 71.068.644 92.324.697
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 0 11.003
Diğer Borçlar
8 11.157 352.244
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.157 352.244
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 4.941.717 6.552.016
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 113.453 51.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 113.453 51.265
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.134.971 99.291.225
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
136.712.463 139.178.208
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.503.313 55.105.184
Ödenmiş Sermaye
23 54.437.596 54.437.596
Sermaye Düzeltme Farkları
23 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
23 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
23 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 502.311 502.311
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 42.646.738 42.683.880
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.646.738 42.683.880
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 42.809.879 42.843.098
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -163.141 -159.218
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 1.370.632 1.370.632
Yasal Yedekler
23 1.370.632 1.370.632
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -43.889.235 -19.219.295
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -2.564.729 -24.669.940
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.503.313 55.105.184
TOPLAM KAYNAKLAR
189.215.776 194.283.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 6.667.784 1.047.666 6.667.784 957.912
Satışların Maliyeti
25 -2.961.758 -870.571 -2.961.758 -424.830
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.706.026 177.095 3.706.026 533.082
BRÜT KAR (ZARAR)
3.706.026 177.095 3.706.026 533.082
Genel Yönetim Giderleri
26 -3.311.502 -6.552.660 -1.378.921 -3.249.418
Pazarlama Giderleri
26 -68.268 -1.519.724 0 -685.931
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 5.045.862 25.429.727 760.724 -430.386
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -2.965.127 -30.909.870 23.560 -7.511.746
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.406.991 -13.375.432 3.111.389 -11.344.399
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 207.972 313.675 36.925 -232.617
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 0 -260.099 0 -88.609
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
28 553.174 1.905.176 -253.423 1.905.176
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.168.137 -11.416.680 2.894.891 -9.760.449
Finansman Gelirleri
30 15.396 155.799 652 34.189
Finansman Giderleri
30 -8.444.049 -10.929.110 -4.429.508 -5.695.175
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.260.516 -22.189.991 -1.533.965 -15.421.435
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.695.787 3.605.020 309.581 3.280.314
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 2.695.787 3.605.020 309.581 3.280.314
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.564.729 -18.584.971 -1.224.384 -12.141.121
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.564.729 -18.584.971 -1.224.384 -12.141.121
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -1.203.129 0 -729.234
Ana Ortaklık Payları
-2.564.729 -17.381.842 -1.224.384 -11.411.887
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23 -37.142 -4.557 -17.962 706
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 -42.589 0 -21.294 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -5.030 -5.842 -1.735 905
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.477 1.285 5.067 -199
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 10.477 1.285 5.067 -199
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.142 -4.557 -17.962 706
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.601.871 -18.589.528 -1.242.346 -12.140.415
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -1.207.410 0 -733.515
Ana Ortaklık Payları
-2.601.871 -17.382.118 -1.242.346 -11.406.900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870077


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 3,14% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.044
Açılış: 1.979
13,3842 Değişim: -1,07%
Düşük 13,3605 19.01.2022 Yüksek 13,6313
Açılış: 13,5294
15,1918 Değişim: -0,82%
Düşük 15,1666 19.01.2022 Yüksek 15,4578
Açılış: 15,3172
792,82 Değişim: 0,42%
Düşük 785,56 19.01.2022 Yüksek 796,36
Açılış: 789,47
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.