KAP ***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2020 - 20:21
KAP ***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.218.798 317.677 42.757.323 -102.183 42.859.506 1.370.632 18.177.093 -14.427.879 3.749.214 75.311.461 155.580 75.467.041
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-15.140.169 -15.140.169 -15.140.169 -15.140.169
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-15.140.169 -15.140.169 -15.140.169 -15.140.169
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2,3 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27.218.798 317.677 42.757.323 -102.183 42.859.506 1.370.632 3.036.924 -14.427.879 -11.390.955 60.171.292 155.580 60.326.872
Transferler
23 -14.427.879 14.427.879
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -1.068.934 -63.964 -1.132.898 -7.828.305 -7.828.305 -8.961.203 162.240 -8.798.963
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.068.934 -63.964 -1.132.898
Sermaye Arttırımı
23 27.218.798 184.634 27.403.432 27.403.432
Dönem Sonu Bakiyeler
54.437.596 502.311 41.688.389 -166.147 41.522.242 1.370.632 -11.390.955 -7.828.305 -19.219.260 78.613.521 317.820 78.931.341
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
54.437.596 502.311 41.688.389 -166.147 41.522.242 1.370.632 1.866.226 -7.495.082 -5.628.856 92.203.925 317.820 92.521.745
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-13.257.181 -333.223 -13.590.404 -13.590.404 -13.590.404
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-13.257.181 -333.223 -13.590.404 -13.590.404 -13.590.404
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
54.437.596 502.311 41.688.389 -166.147 41.522.242 1.370.632 -11.390.955 -7.828.305 -19.219.260 78.613.521 317.820 78.931.341
Transferler
23 -7.828.305 7.828.305 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 1.154.709 -13.076 1.141.633 -24.669.940 -24.669.940 -23.528.307 -23.528.307
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.154.709 -13.076 1.141.633
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
20.005 20.005 -317.855 -297.850
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-35 -35 35 0
Dönem Sonu Bakiyeler
54.437.596 502.311 42.843.098 -159.218 42.683.880 1.370.632 -19.219.295 -24.669.940 -43.889.235 55.105.184 55.105.184


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.347.033 3.979.576
Dönem Karı (Zararı)
33 -24.669.940 -7.666.065
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-24.669.940 -7.666.065
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.719.119 -5.392.776
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 467.101 425.006
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.035.396 -69.817
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
30 -1.035.396 -69.817
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28 2.443.411 820.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 39.880 820.623
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 2.403.531
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
798.281 667.358
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
29 798.281 667.358
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -6.972.036 -3.496.741
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-420.480 -3.739.205
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.042.026 17.038.417
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.092.220 -6.606.714
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 8.092.220 -6.606.714
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16,17 23.098.311 8.165.291
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -127.581 17.094.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,15,16,17 23.225.892 -8.929.426
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 18.437.967 -6.442.627
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.113.992 5.899.555
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 -155.273 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.958.719 5.899.555
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-27.279.429
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
10 -27.279.429
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,11,12 -5.193.051 16.022.912
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 -6.720.000 6.110.644
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,11,12 1.526.949 9.912.268
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.347.033 3.979.576
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-663.925 -6.864.989
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
274.861
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-93.548
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,18 -93.548
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-796.981 -7.003.177
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,18 -759.065 -6.936.051
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,18 -37.916 -67.126
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-48.257 138.188
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.115.272 12.353.977
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.218.798
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.218.798
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.115.272
Kredilerden Nakit Girişleri
19 9.115.272
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.864.821
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -14.864.821
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.895.686 9.468.564
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.895.686 9.468.564
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.422.182 953.618
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.526.496 10.422.182


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.526.496 10.422.182
Finansal Yatırımlar
6 0 798.281
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 798.281
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 0 798.281
Ticari Alacaklar
7 7.986.955 8.968.315
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.986.955 8.968.315
Diğer Alacaklar
8 22.061.873 9.531.200
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 9.437.417 9.309.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 12.624.456 221.364
Stoklar
9 21.953.101 31.041.052
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.731.951 28.101.574
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.454
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.731.951 28.097.120
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 21.506 19.104
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.746.944 1.538.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.746.944 1.538.992
ARA TOPLAM
59.028.826 90.420.700 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
59.028.826 90.420.700 0
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
6 95.709 95.709
Ticari Alacaklar
7 3.452.199 10.563.059
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.452.199 10.563.059
Diğer Alacaklar
8 45.564 227.728 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 45.564 227.728
Stoklar
9 73.326.292 82.676.308
Maddi Duran Varlıklar
16 53.287.453 51.725.962
Arazi ve Arsalar
16 46.362.682 45.725.480
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
16 0 0
Binalar
16 6.650.000 5.257.223
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 0 0
Taşıtlar
16 32.996 93.446
Mobilya ve Demirbaşlar
16 241.775 467.899
Özel Maliyetler
16 0 181.914
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 36.193 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 146.073 142.368
Diğer Haklar
18 146.073 138.822
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 0 3.546
Peşin Ödenmiş Giderler
804.016 10.089.165
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 804.016 10.089.165
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 4.061.067 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
135.254.566 155.520.299 0
TOPLAM VARLIKLAR
194.283.392 245.940.999 0
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 19.334.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 0 19.334.441
Banka Kredileri
19 0 19.330.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 4.441
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 20.911.024 52.825.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.911.024 52.825.118
Banka Kredileri
19 20.884.773 52.825.118
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 26.251 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 4.978.049 8.092.041
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 0 155.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.978.049 7.936.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 379.288 267.173
Diğer Borçlar
8 2.795.932 6.844.100
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 58.298 6.778.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.737.634 65.802
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 2.073.243 8.362.340
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 2.073.243 8.362.340
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 576.458 665.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 576.458 665.497
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 5.022.415 3.150.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 19.079 218.053
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 5.003.336 2.932.622
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 3.150.574 4.126.020
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 3.150.574 4.126.020
ARA TOPLAM
39.886.983 103.667.405
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.886.983 103.667.405
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 92.335.700 31.971.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 92.335.700 31.971.893
Banka Kredileri
19 92.324.697 31.971.893
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 11.003 0
Diğer Borçlar
8 352.244 819.167
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 352.244 819.167
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 6.552.016 27.542.348
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 51.265 514.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 51.265 514.989
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 0 2.301.343
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 192.513
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12 0 192.513
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.291.225 63.342.253
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
139.178.208 167.009.658
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.105.184 78.613.521
Ödenmiş Sermaye
23 54.437.596 54.437.596
Sermaye Düzeltme Farkları
23 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
23 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
23 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 502.311 502.311
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 42.683.880 41.522.242
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.683.880 41.522.242
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 42.843.098 41.688.389
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -159.218 -166.147
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 1.370.632 1.370.632
Yasal Yedekler
23 1.370.632 1.370.632
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -19.219.295 -11.390.955
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -24.669.940 -7.828.305
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 0 317.820
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.105.184 78.931.341
TOPLAM KAYNAKLAR
194.283.392 245.940.999


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 17.248.407 36.155.842
Satışların Maliyeti
25 -12.304.644 -12.121.072
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.943.763 24.034.770
BRÜT KAR (ZARAR)
4.943.763 24.034.770
Genel Yönetim Giderleri
26 -12.206.902 -10.608.181
Pazarlama Giderleri
26 -1.573.361 -1.588.085
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 25.386.932 37.328.411
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -28.398.507 -28.571.972
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.848.075 20.594.943
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 6.637.323 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -676.667 -1.020.626
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
29 2.064.780 -3.066.595
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.822.639 16.507.722
Finansman Gelirleri
30 169.515 5.873.927
Finansman Giderleri
30 -27.988.852 -33.544.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-31.641.976 -11.162.806
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.972.036 3.496.741
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 6.972.036 3.496.741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.669.940 -7.666.065
DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.669.940 -7.666.065
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 162.240
Ana Ortaklık Payları
-24.669.940 -7.828.305
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.141.633 -1.132.897
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 1.480.396 -1.068.933
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -16.764 -82.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31 -321.999 18.041
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -321.999 18.041
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.141.633 -1.132.897
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.528.307 -8.798.962
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 162.240
Ana Ortaklık Payları
-23.528.307 -8.961.202http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825853


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.949 Değişim: 0,00% Hacim : 88.491 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.912 30.11.2023 Yüksek 8.049
Açılış: 8.008
28,8839 Değişim: 0,04%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9281
Açılış: 28,8732
31,5016 Değişim: 0,03%
Düşük 31,3888 01.12.2023 Yüksek 31,5769
Açılış: 31,492
1.893,26 Değişim: 0,19%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.899,31
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.